Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek (ANO 2011)

46 24 10 11

Výroky

„Mám informace, že bude navrhováno zkrácení lhůt (u projednávání zákona o elektronických komunikacích, pozn. Demagog.cz)“

„Ještě jsme se o tom (zákoně o elektronických komunikacích, pozn. Demagog.cz) na klubu nebavili, budeme mít schůzi před schůzí Sněmovny před tímto prvním čtením. “

„Návrh zákona (o elektronických komunikacích, pozn. Demagog.cz) je v prvním čtení, nedošlo ke shodě, aby byl schválen v rámci tzv. devadesátky, tzn. v prvním čtení, protože někteří poslanci chtějí podávat pozměňovací návrhy.“

„Domluvili jsme se v rámci koalice, že nadcházející schůze PS, která začíná 4. dubna, jako první bod bude projednávat vládní návrh zákona o elektronických komunikacích z dílny ministerstva průmyslu a obchodu.“

„.... (smlouva na výběr mýtného, pozn. Demagog.cz), která zaručuje firmě, která vybírá mýto, dvě miliardy ročně, a dodatky, za vaší vlády pana Řebíčka, které zaručují této firmě stavět mýtné brány i po skončení kontraktu (...) ta smlouva vlastně musí doběhnout, a není tam žádný prostor na vyhlášení výběrového řízení...“

„Neprobíhá tak dobře čerpání evropských peněz (jako dle předchozích operačních programů, pozn. Demagog.cz).“

„Ale minimálně to, že se prezident omluvil za tu mylnou informaci, že pan americký velvyslanec Schapiro nebyl na státním svátku, tak to já vnímám pozitivně, že pan prezident má tu sebereflexi a když měl špatnou informaci, tak že se veřejně omluvil.“

„Ta koaliční smlouva (...) ve své podstatě plní ty základní věci (...) ty protikorupční zákony, kterým se stávající opozice léta bránila, jakým je služební zákon, registr smluv, financování politických stran, prokázání původu majetku, zadávání veřejných zakázek. “

důležitý výrok

„Je to jeho tým (prezidenta, pozn. Demagog.cz) a on si ho vybral, Kancelář prezidenta republiky nespadá pod služební zákon. Je to věc pana prezidenta, jeho volba a jeho zodpovědnost. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Prezident republiky si opravdu sám vybírá svůj tým, tj. vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a další vedoucí pracovníky. Dle zákona o Kanceláři prezidenta republiky je prezident jmenuje i odvolává dle vlastního názoru. 


Postavení Kanceláře prezidenta republiky je upraveno v zákoně o Kanceláři prezidenta republiky. V jejím čele stojí vedoucí kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident. Ten dále stanovuje vnitřní organizaci kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, jež opět jmenuje i odvolává. Seznam vedoucích pracovníků je dostupný na stránkách prezidenta, schéma vlevo dole pak znázorňuje základní organizační strukturu kanceláře.
Zdroj: Hrad.cz


Kancelář prezidenta republiky ani její pracovníci nespadají pod služební zákon, neboť nesplňují podmínky vymezené v § 3 zákona o státní službě (Kancelář prezidenta republiky je sice zřízená zákonem, ale není výslovně označena jako správní úřad či orgán státní správy). Potvrzuje to i seznam (.pdf) služebních úřadů vedený ministerstvem vnitra, který tuto instituci neobsahuje.


Výběr členů kanceláře je tedy opravdu pouze věcí prezidenta a kancelář rovněž nespadá pod služební zákon, výrok je proto hodnocen jako pravdivý.

„Podle koaliční smlouvy tam musí být dohoda všech tří stran nebo respektive předsedy té koaliční strany, z které by chtěl ministra odvolat.... Jemu (premiérovi, pozn. Demagog.cz) to ta koaliční smlouva neumožňuje. “