Svatopluk Němeček

Svatopluk Němeček (ČSSD)

16 2 3 1

Výroky

„Kromě toho, že, že hnutí ANO zlikvidovalo prostě tady tu snahu, tak je tam i transpozice evropské směrnice, kterou jsme tím pádem hodili do koše.“

„Pro ten návrh, prosím pěkně na kameru, hlasovalo 8 lidí z hnutí ANO, předseda klubu ANO pan Faltýnek, místopředseda klubu ANO pan Volný“

„Klub KDU i sociální demokracie podpořil protikuřácký zákon“

důležitý výrok

„Shodili úplný zákaz kouření na dětských hřištích, sportovištích a podobně. Shodili úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách při kulturních a zábavních akcích. Shodili úplný zákaz kouření na zastávkách veřejné dopravy. Zákon ztěžoval přístup k tabáku a alkoholu mladistvým. “

Pravda

zobrazit odůvodnění

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek byl 25. května ve Sněmovně zamítnut. V závěrečném hlasování návrh podpořily koaliční kluby ČSSD a KDU-ČSL, naopak z klubu ANO podpořila zákon jenom část poslanců, hned 15 jich ale hlasovalo proti.

Návrh (.pdf) mimo jiné upravoval oblasti, o kterých Svatopluk Němeček hovoří. Jedná se o zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let (§ 8 písm. h), ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce (§ 8 písm. j), na krytém nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy (§ 8 písm. c) a řadu opatření, která omezují přístup k tabáku a alkoholu mladistvým, například regulaci míst prodeje.

„Zůstáváme jedinou zemí EU která nechrání zdraví hostů a zaměstnanců restaurací.“

„Já jsem ten návrh nepodpořil, byl jsem neutrální, to znamená nepodpořil.“

„Zákon 96 (myšleno novela zákona č. 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, pozn. Demagog.cz) o postgraduálním vzdělávání sester je v legislativní radě vlády, zjednodušuje vzdělávání většiny sester na tzv. model 4+1 – stačilo by čtyřleté SŠ vzdělání sester plus jeden rok nástavby, tak aby, ta sestra mohla fungovat jako normální sestra u lůžka. Podobný systém mají i v Německu.“

„Zákon č. 95 (myšleno novela zákona č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, pozn. Demagog.cz) je teď ve Sněmovně, snad tento týden projde 1. čtením.“

„Tady opravdu 40 % občanů, zaměstnanců, drží ten systém.“

důležitý výrok

„Tady je jeden černý pasažér, který se na tom systému veze stejně jako státní pojištěnci, a to jsou OSVČ. Podle mého názoru prostě není důvod, aby měli poloviční vyměřovací základ než všichni ostatní, protože prostě na rozdíl od těch sociálních služeb, kde mají nějaké omezení, tak z hlediska zdravotní péče čerpají naprosto do plna.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění

Předně je třeba říci, že nehodnotíme (ne)důvodnost stanovení výše vyměřovacího základů, nýbrž pouze to, zda výše odpovídá a dále také míru čerpání.

Od roku 2006 je pro osoby samostatně výdělečné činné vyměřovacím základem opravdu 50 % příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. 

Co se týče čerpání zdravotní péče, kompletní data nejsou bohužel k dispozici, mimo jiné i z důvodu, že některé pojišťovny své pojištěnce ve statistikách takto neodlišují. Nicméně v únoru loňského roku otevřel tuto diskuzi předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula, když nařkl živnostníky z přečerpávání zdravotnického systému ve vztahu k tomu, kolik sami odvádějí. Tuto informaci však vzápětí vyvrátil server Podnikatel.cz na základě údajů poskytnutých zdravotními pojišťovnami. Jak jsme naznačili výše, ne všechny z nich jsou schopné (a ochotné) podobné informace vydat. Nicméně zdroje poskytla jednak Všeobecná zdravotní pojišťovna - se 6 miliony klientů největší tuzemská pojišťovna - a dále také Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP). Obě se přitom shodují na tom, že živnostníci více do systému odvádějí než z něj čerpají. 

Z vyjádření tiskového mluvčího VZP, která v r. 2013 evidovala přibližně 300 tisíc pojištěnců - osob výlučně samostatně výdělečně činných (bez pracovního poměru): „Tito pojištěnci zaplatili na pojistném 6,5 miliardy korun a za péči o ně VZP uhradila 3 miliardy korun. Tedy spotřebovali polovinu zaplaceného pojistného. Průměrná platba pojistného byla přes 22 tisíc Kč a průměrné náklady přes 10 tisíc Kč.“

Vedle toho OZP poskytla data z r. 2014, kdy evidovala 41 902 takových pojištěnců, kteří dohromady zaplatili na pojistném 666 033 449 Kč, přičemž uhrazeno za ně bylo jen 462 199 489 Kč.

Svatopluk Němeček tedy nemluví pravdu, když říká, že OSVČ jsou "černými pasažéry" podobně jako pojištěnci, za které platí pojištění stát, a že OSVČ čerpají doplna, zatímco odvádějí jen polovinu. Odvod osob samostatně výdělečně činných je dle zdravotních pojišťoven vyšší než jejich čerpání, nelze tedy hovořit o tom, že by se OSVČ "vezly na systému".