Zuzana Kocumová

Zuzana Kocumová (Změna)

6 0 1 3

Výroky

„Připomněla bych jednu kauzu, která se v kraji objevila poté, co došla žádost z tzv. VIP klubů o mimořádný příspěvek z dotačního titulu nebo spíše z peněz Libereckého kraje, tak poté letělo několik vlivných politiků z různých stran s panem Peltou, který je předsedou Českomoravského fotbalového svazu, ale také politikem, který sedí v zastupitelstvu Jablonce za ODS a také velmi vlivným podnikatelem, soukromým speciálem na zápas do Amsterdamu.“

„V protikorupčním programu do krajských voleb jsme měli např. vypsání protikorupčních grantů, to bohužel neprošlo krajským zastupitelstvem. Měli jsme vytvoření krajského protikorupčního pracoviště, které nyní všichni kritizují, že je spojeno jen s námi, ale když vznikalo, tak jsme nabízeli všem politickým stranám, aby v něm měli své zastpuení a ostatní strany to odmítaly.“

„Bohužel se stalo, že sponzor, který kdysi dal peníze i Změně pro Liberecký kraj, tak byl nakonec odsouzen, my jsme tyto peníze okamžitě vrátili a od tohoto jednání jsme se jednoznačně distancovali.“

„Ten případ 23 zastupitelů (kauza Kocumové - pozn. Demagog.cz), když byl kdykoli u soudu okresního nebo krajského, tak to byl vždycky trestný čin neúmyslný. Takže to není žádný korupční trestný čin. Tady se o korupci nejednalo. Jednalo se možná, a to musí určit až soud, o prodej za údajně nižsí cenu, než měla být cena odhadní a běžná tržní. “

„Já jsem asi nějaké 3 dny poté, co jsem nepodepsala papír, který vyjadřoval jednoznačnou důvěru hejtmanovi, že nebyl aktivním účastníkem této kauzy (kauza hejtmana Půty - pozn. Demagog.cz), tak jsem byla odvolána.“

„Ten prodej (jde o kauzu prodeje pozemků, v níž je Kocumová obviněna - pozn. Demagog.cz) se uskutečnil za podmínek, kdy v materiálu bylo jasně napsané, že cena je standardní. Bavili jsme se o tom na zastupitelstvu, tehdy jsme byli ubezpečeni tím, kdo tento materiál předkládal, že cena skutečně odpovídá klasickým tabulkám, za které se pozemky prodávají (...) My v současné době máme 4 posudky, které mají rozdíl v řádu 2 milionů korun.“

„V našem programu bod, který by se týkal migrace, přímo nenajdete. Stejně tak tam nenajdete bod, který by se týkal základního školství, protože základní školství zkrátka nespadá pod krajskou úroveň.“

„V programu máme i vybudování jednotného sídla pro zdravotnickou záchrannou službu, jsme v podstatě jediný kraj, který sídlo zdravotnické záchranné služby nemá a je to řešeno v mnoha jednotlivých budovách.“

„Stanislav Mackovík byl tehdy jednomyslně radou Libereckého kraje po vyhotovení forenzního auditu zdravotnické záchranné služby, který dopadl velmi špatně, odvolán právě z místa ředitele zdravotnické záchranné služby.“

„Pan Stanislav Mackovík byl ředitelem zdravotnické záchranné služby (...) tam byl hlavně velký problém, a proto byl odvolán, protože zaměstnával ve zdravotnické záchranné službě stranické příslušníky a některé lidi, které nikdo na zdravotnické záchranné službě neviděl, tzv. černé duše.“