Pavel Svoboda

Pavel Svoboda (ČSSD)

6 1 0 2

Výroky

„Na letošní kampaň jsme měli jen lehce přes milion korun.“

„Nelze říci, že lidé v hnutí ANO by byli úplně nepoznamenaní politikou. Byť na té úrovni obecní a krajské jsou to třeba lidé, kteří nikdy nekandidovali, ale na centrální úrovni jsou to lidé, kteří prošli ať už sociální demokracií nebo třeba ODS.“

důležitý výrok

„Ten evergreen krajského soudu (v Liberci - pozn. Demagog.cz) se nám táhne už dlouho a ani pravicové vlády za těch tuším 7 let, co vládly, ten zákon neprosadily.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako pravdivý, otázka obnovení krajského soudu v Liberci trvá přes 10 let a zatím se ji nepodařilo vyřešit žádné z vládních koalic.


Liberecký krajský soud existoval do roku 1960 jako součást soustavy krajských soudů. Zákon o územním členění státu ale upravil území tehdejšího Československa na nových 11 administrativních částí: 10 krajů a Prahu jako samostatnou územní jednotku. Liberecký kraj zanikl a nově zřízený Severočeský kraj získal sídlo v Ústí nad Labem, tudíž zanikl i krajský soud v Liberci. Stejně rozdělení soudních krajů zůstalo až dodnes, obvody soudů a jejich sídla obsahuje 2. příloha zákona o soudech a soudcích.

Snahy o obnovení krajského soudu v Liberci se objevují od roku 2005, kdy byl Libereckým krajem Poslanecké sněmovně předložen první z návrhů novel zákona o soudech a soudcích. Dodnes bylo předloženo Poslanecké sněmovně celkem 5 návrhů týkajících se zřízení Krajského soudu v Liberci (3 návrhy předložilo zastupitelstvo Libereckého kraje v letech 2005, 2007 a 2011, další předložila skupina poslanců v letech 2012 a 2015), žádný z nich se ale nepřijal.

„My jako strana jsme do doby skončení těch příslušných trestních řízení pozastavili členství našim určitým členům. “

„Veřejnost má možnost kraj kontrolovat jak hospodaří, jak jsou vyhlašována výběrová řízení, ta jsou většinou otevřená, jsou tam odkazy na zadavatele, pokud se jedná o organizace kraje.“

„Máme v Německu, pokud se nepletu, přes půl milionu nevyřízených azylových žádostí z minulého roku.“

„Vláda to říká jasně, vnější hranice by měly být lépe střeženy, proto jsou naši policisté a vojáci posíláni, aby pomáhali v Maďarsku apod.“

„Právo požádat o azyl je jedno ze základních lidských práv. Přiznejme si, je to i výsledek 2. světové války, všeobecná deklarace lidských práv, potom ty různé úmluvy. Ženevská úmluva, Newyorské protokoly. A každý má právo odejít ze země, kde je ohrožen na životě a kde je předpoklad, že když se vrátí, tak přijde o svoji svobodu.“

„V Královéhradeckém kraji je zaveden stipendijní program, který spočívá v tom, že kraj zřídí nadační fond, letos tam kraj dává 4,9 milionu a z tohoto nadačního fondu jsou potom financovány potřeby studentů lékařských fakult. Ti studenti se musí posléze zavázat, že poté, co odpromují, se vrátí do toho kraje a v oborech, které jsou nejvíce vytipovány jako ohrožené odchodem lékařů, budou potom dělat tu tzv. předatestační praxi.“