Josef Pavlík

Josef Pavlík (ANO 2011)

5 0 0 1

Výroky

„Možná stojí za to, jak to tady bylo dříve, diferencovat v podstatě profese, které fyzicky pracují a nebyly by schopny do těch 65 let (pracovat). “

„Ministerstvo zemědělství teďka připravilo program, kde počítá s tím, že bude 411 tisíc hektarů ploch trvale zatravněných a sníží se rozorání ploch o 280 tisíc hektarů, tzn. že vypadne 200 tisíc hektarů obilovin a 80 tis. hektarů řepky. Počítá zároveň s tím, že dojde ke snížení počtu zaměstnanců v zemědělství o 25 tisíc.“

„Zemědělci dneska produkují litr mléka v nákladových cenách 8,20,- Kč a realizují za 6,- Kč. Podobná situace je u vepřového masa, kdy realizují kilo vepřového masa, nedávno ještě realizovali za 23,- Kč, 24,- Kč, v současné době je to 28,- Kč, blíží se to 30 korunám a blíží se to taky tak těm nákladovým cenám.“

„Náš pan ministr dopravy Ťok v rámci potřeby krajů uvolnil v loňském roce 2015 a 2016 zhruba 7 a půl miliardy korun na opravy silnic 2. a 3. tříd. Kraj Vysočina si z tohoto koláče uříznul zhruba 700 milionů (...) takže má kraj v rozpočtu v roce 2015 a 2016 zhruba 1,5 miliardy korun.“

„Kolega tady zmínil, že kraj vynakládá na ty ztrátové linky autobusové a vlakové ne teda 590 ale tam ještě dává 125 milionů ministerstvo dopravy. Tedy přes 700 milionů, téměř třičtvrtě miliardy.“

„Ženy se dožívají na Vysočině nejdelšího věku v rámci ČR, muži jsou na třetím místě.“