Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka (ČSSD)

426 44 39 43

Výroky

„Ve všech těchto institucích, které měly na starosti kontrolu trhu, nerezignoval vůbec nikdo. (...) Tady je Celní správa, hygiena, Zemědělská a potravinářská inspekce. Minimálně tyto tři instituce, nikdo z těch vedoucích pracovníků nevyvodil personální odpovědnost.“

„Včera (vyřčeno 30.9.2012) rezignoval šéf ochranky prezidenta republiky.“

„Potravinářská komora přišla s návrhem, aby se zavedly registrační pokladny v restauracích a v maloobchodě.“

„Teď (30.9.2012, pozn) jsme zaznamenali zprávu, že dovoz zakázalo i Rusko. Týká se to určitého typu alkoholu vyrobeného po určitém datu v České republice“

„A také jsme zavedli registrační pokladny, které ale bohužel potom Topolánkova vláda zrušila.“

„My jsme v letech 2004, 2005 přijali celou řadu legislativních opatření, kterým jsme se věnovali. Té oblasti černého trhu s lihem. Chci připomenout, že za naší vlády jsme svěřili tuto kompetenci do správy Celní správy. Že jsme zavedli kolkování lihovin. Koneckonců jsme také v zákoně o spotřební dani zakázali prodej alkoholu a cigaret na tržištích a tržnicích.“

„Pokud se podíváme na fluktuaci, která dneska existuje mezi těmi úředníky, kteří spravují evropské fondy, zejména pro ministerstva, tak ta se pohybuje na úrovni 30 %. “

důležitý výrok

„Pravicová vláda 7 let odmítá zvýšit minimální mzdu, byť jen o korunu. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok předsedy ČSSD není pravdivý, vláda Mirka Topolánka (byť jen velmi mírně) minimální mzdu zvýšila.

Od nástupu pravicových vlád Mirka Topolánka a Petra Nečase byla minimální mzda zvýšena jednou, a to konkrétně usnesením (.doc) vlády Mirka Topolánka (Petr Nečas v ní byl ministrem práce a sociálních věcí) na jednání 6. prosince 2006. V praxi toto opatření znamenalo nárůst minimální mzdy o 45 Kč, což je sice minimální zvýšení, nicméně Bohuslav Sobotka mluví fakticky o nulovém zvýšení a tudíž se mýlí. Celkový vývoj minimální mzdy, kde je zachyceno také zmíněné poslední zvýšení k lednu 2007, popisuje dokument Ministerstva práce a sociálních věcí.  
důležitý výrok

„Meziročně nám přibylo 80 tisíc lidí, kteří se pohybují v zóně chudoby.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme jako pravdivý. 

Statistika EU-SILC (Statistics on income and living conditions), která je k vidění na stránkách Českého statistického úřadu, uvádí, že meziročně přibylo 86 tisíc osob s příjmem pod hranicí chudoby. I přesto, že údaj uvedený Bohuslavem Sobotkou se liší o 6000 tisíc, brali jsme při našem hodnocení v potaz skutečnost, že v celkovém kontextu se nejedná o zásadní rozdíl a tato odchylka také nijak nepřispívá k vylepšení mediálního obrazu ČSSD.

Níže uvádíme konkrétní výňatek z této statistiky:
"Z výsledků šetření Životní podmínky 2011(pdf.) byla (na základě zjištěných příjmů za rok 2010) vypočtena hranice chudoby ve výši 113 040 Kč na spotřební jednotku domácnosti. Uvedeného příjmu nedosáhlo 9,8 % osob žijících v soukromých domácnostech ČR. Za poslední rok tak přibylo téměř 86 tisíc osob žijících v domácnostech s příjmem pod hranicí chudoby. Nejvíce přitom míra chudoby vzrostla u osob žijících v domácnostech nezaměstnaných, v nichž je podíl osob ohrožených chudobou dlouhodobě nejvyšší." 

Na základě výše uvedených skutečností tedy hodnotíme výrok jako pravdivý.

„V minulosti to bylo tak, že Česká republika mívala dokonce předstih před růstem v Německu, pak jsme rostli pomaleji v těch minulých letech, teď už dokonce ekonomika klesá, ačkoliv ekonomiky sousedních států rostou, polská roste téměř o 4 %, slovenská o 3.“