Vlastislav Navrátil

Vlastislav Navrátil (TOP 09)

1 1 0 0

Výroky

„My dáváme ročně z rozpočtu kraje 56 milionů, mám pocit, do firmy, která má zaplnit průmyslovou zónu (Holešov - pozn. Demagog.cz). Není to celá částka, která tam zmizí. 26 milionů je na marketingové práce.“

„Já jsem se snažil projít webové stránky kraje důkladně, snažil jsem se najít zápisy a usnesení kraje. Zápisy jsem nenašel, nenašel jsem videozáznam z jednání krajského zastupitelstva. Nenašel jsem ani audiozáznam, ani jmenný záznam hlasování.“