Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch (SZ)

6 3 2 0

Výroky

„Díky eurodotacím jsem dneska mohl přijet do Prahy z Českých Budějovic daleko rychleji, než kdyby se z nich nestavěl železniční koridor (...) Předtím jsem sedl do trolejbusu, který byl zaplacen z evropských dotací a ještě předtím jsem šel po Malé lávce, která byla z evropských dotací pořízena po povodni v roce 2002.“

„Za poslední etapu se utratilo 700 milionů (na splavnění Vltavy - pozn. Demagog.cz), to jsou 4 km z Hluboké do Českých Budějovic. Tam jezdí 1 lodička, jezdí v úterý a potom jede ještě o víkendu.“

„D3 v jižních Čechách neblokoval ani jeden ekologický spolek. “

„Po 10 letech fungování tohoto letiště (Planá - pozn. Demagog.cz), do kterého natekla téměř miliarda korun, resp. s tím, kolik má být ještě proinvestováno. “

„10 % lidí v České republice je buď chudých, nebo blízko hranice chudoby. “

„ČNB v minulých dnech prohlásila, že výrazně zpřísní podmínky pro poskytování hypoték na vlastní bydlení. Vypadá to tak, že na tří milionový byt budete potřebovat v průměru 450 tisíc korun vlastních. “

„V jižních Čechách je 50 tisíc hypoték, což znamená, že průměrná domácnost má jen na splátku 9 500 korun měsíčně, co je víc jak 30 % jejího příjmu a v tom nejsou služby.“

důležitý výrok

„Připravovaný zákon o sociálním bydlení říká, že to bude (zajistit dostatek sociálního bydlení - pozn. Demagog.cz) odpovědnost obcí. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Dle návrhu zákona o sociálním bydlení budou mít obce skutečně povinnost zajistit dostatek sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi. Pokud povinnost nesplní, bude jim hrozit pokuta.

V návrhu zákona o sociálním bydlení, který se momentálně nachází v připomínkovém řízení, je zakotvena povinnost (.doc, § 15 odst. 2) obcí vyčlenit na svém území odpovídající počet bytů, které budou dostupné pro osoby v bytové nouzi. Pokud obec nebude mít dostatečný počet bytů, bude je muset zajistit smlouvou o poskytnutí bytu do systému sociálního bydlení s jinými osobami, ať už fyzickými či právnickými, nebo s obcemi. Obce mají na realizaci sociálního bydlení nárok na poskytnutí finančních prostředků, a to formou dotace (.doc, § 92 odst. 1) od Ministerstva pro místní rozvoj.


Obec se této povinnosti může zprostit (.doc, § 15 odst. 3):


  • pokud bezodkladně nahlásí ministerstvu spravedlnosti, že neeviduje žádnou osobu v bytové nouzi, která má na území obce pobyt delší než 6 měsíců nebo trvalý pobyt,
  • nevlastní žádné volné byty pro osoby v bytové nouzi, 
  • vyhlásila veřejnou soutěž o poskytnutí dostatečného počtu bytů a žádný zájemce se nepřihlásil, 
  • založila s jinými obcemi svazek obcí za účelem zajištění sociálního bydlení nebo aspoň podnikla veškeré kroky k uzavření takové smlouvy.
Pokud obec povinnost nesplní, dopustí se přestupku a může ji být Ministerstvem práce a sociálních věcí uložena pokuta (.doc, § 16 odst. 3, 4).

„V Jihočeském kraji máme stejně jako v jiných krajích řadu bezdomovců. Odhaduje se 3-5 tisíc bezdomovců.“

„Kraj má přes 3 a půl miliardy investic ročně. “