Anna Hubáčková

Anna Hubáčková (KDU-ČSL)

1 2 0 0

Výroky

„Teďka z našeho regionu jako poslední velká negativní věc, kterou já vidím jako velmi negativní, je pokus o těžbu štěrkopísku nad prameništěm pitné vody. A máte zákon horní a vodní, oba dva to řeší jako veřejný zájem. Tak kdy konečně rozhodneme, kdo je ten kompetentní říct, který ten veřejný zájem je upřednostněn? To se do těch zákonů musí dostat.“

„Boj se suchem, boj s větrnou erozí. Máme tam jakousi novinku od minulého roku (v zákonu ochrany zemědělského půdního fondu - pozn. Demagog.cz), že sice kdosi, a to kdosi je Česká inspekce životního prostředí, může provádět kontroly, jak se hospodaří, zda ty bloky nejsou příliš velké, zda oni orají, tak jak mají - po vrstevnici, ne po spádnici. Ale v tuto chvíli nejsou žádné prováděcí předpisy. Myslím si, že ani Česká inspekce životního prostředí není kompetencemi vybavena na to, aby mohla dohlížet a aby zabezpečila, aby se nám ta orná půda neztrácela.“

„Nemám žádné politické funkce k tomu (k funkci starostky - pozn. Demagog.cz), nemám žadné jiné funkce. Stranické.“