Soňa Marková

Soňa Marková (KSČM)

13 4 0 3

Výroky

„Za posledních 6 let už bylo redukováno o více než 4 tisíce lůžek, ale přitom náklady na zdravotní péči ústavní prostě stoupají.“

„Elektronické aukce na léky už dávno byly proklamovány ministerstvem, ale přitom se ve skutečnosti, vlastně právě ministerstvo je blokuje.“

„I ten proklatý s prominutím IZIP tady existoval 10 let, a teprve teď najednou nám ho někdo jakoby řeší.“

důležitý výrok

„Platba za státní pojištěnce je zmražena už od roku 2006.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Na základě informací z dohledaných zpravodajských článků hodnotíme výrok Soni Markové jako nepravdivý.
 
Platba za státní pojištěnce, jak uvádí v rozhovoru ředitel VZP Pavel Horák, od roku 2006 zůstává platba za státní pojištěnce stejná, až na jedinou výjimku. Touto výjimkou je zvýšení pojistného za státní pojištěnce k 1. lednu 2010, proto tedy výrok musíme hodnotit jako nepravdivý.

„..zákon o tom, že zdravotní pojišťovny mají nyní financovat očkování, které dříve bylo placeno ze státního rozpočtu..“

„..zákon o DPH, kdy zdravotnictví přichází o pět miliard korun ročně..“

„Už tehdy hned od začátku se mluvilo třeba právě o projektu IZIP, který ale pokračoval dál a to i díky hlasům vlastně těch, kteří tam (ve správní radě, pozn.) zastupují vládní koalici a ministerstvo zdravotnictví, takže vše, co se tam dělo, bylo i se souhlasem ministerstva zdravotnictví.“

„Všeobecná zdravotní pojišťovna se stará o 6 milionů pacientů.“

„Zmrazily se platby za státní pojištěnce.“

důležitý výrok

„Soustavně se snižují příjmy do zdravotního pojištění díky zastropování.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Ačkoli jsou dle analýzy serveru Stone & Belter stropy zdravotního pojištění v ČR nejvyšší v Evropě, tak dle stejné analýzy byly celkové odvody pro nejbohatší obyvatelstvo ČR v roce 2011 stejné jako v roce 2010. Příjmy zdravotního pojištění se tedy nesnižovaly.
Dále dle schválených úsporných opatření vlády z 11. dubna 2012 bude toto zastropování v letech 2013 - 2015 zcela zrušeno a příjmy do zdravotního pojištění se tedy zvýší.