Petr Fiala

Petr Fiala (ODS)

137 14 21 21

Výroky

„Hlavně já jsem hrdý na to, že jsme byli první parlamentní strana, která předložila volební program ve 190 konkrétních krocích.“

„A mě hrozně mrzí a musím to říct, že jsme tady v době, kdy jsem byl ve vládě, připravili projekt toho duálního systému, zkoušelo se to. A sociálně demokratická vláda nebo sociálně demokratičtí ministři školství v tom nepokračovali.“

„Lidé nechtějí dělat řemesla, máme problémy se získáváním dětí, aby studovaly technické a přírodovědné obory.“

důležitý výrok

„No, například naše děti mají špatné znalosti, nebo zhoršující se znalosti v matematice, přírodních vědách, dokonce i ve čtenářské gramotnosti.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Znalosti žáků se testují prostřednictvím mezinárodního průzkumu PISA (Programme for International Student Assassment), který je prováděn mezi státy OECD. Poslední dostupné výsledky tohoto šetření jsou z roku 2015. Průzkum je prováděn od roku 2000 každé tři roky. 
Hlavní zjišťovanou oblastí PISA 2015 byla přírodovědná funkční gramotnost (.pdf, str. 5). Mezi již tradiční oblasti pak patří matematická a čtenářská gramotnost. 


V testu přírodovědné a matematické gramotnosti byl výsledek (.pdf, str. 8–9) žáků ČR srovnatelný s průměrem zemí OECD. V testu čtenářské gramotnosti byli žáci mírně pod průměrem zemí OECD. Ve všech oblastech se ale výsledek českých žáků oproti minulému testování z roku 2012 zhoršil. Nicméně nejhorší byl výsledek v roce 2009. 
Výrok na základě dat a výsledků šetření PISA hodnotíme jako pravdivý. Je ale nutno zmínit, že toto šetření je často středem kritiky kvůli relevanci jeho výsledků a možné nereprezentativnosti. Výsledky například mohou být zkresleny chováním žáků. Každopádně se ale jedná o jediný tak velký projekt, který umožňuje sledovat vývoj výsledků nejen mezi zeměmi, ale také v čase. 


„ Máme tady o 30 tisíc státních zaměstnanců víc, z toho je tu spousta nových úředníků.“

„Podívejme se, jakou tady máme dneska situaci. Vysoké školy doteď nevědí, kolik dostanou. Jak máme po nich chtít špičkovou kvalitu a excelentní výzkum, když nemají ani takové peníze, jaké měly před několika lety v době ekonomické krize.“

„O 10 % jsme snížili (za působení Fialy na MŠMT, pozn. Demagog.cz) už na základě první práce komise, kterou jsem k tomu sestavil (...) zátěž (administrativní, pozn. Demagog.cz), která tam byla. Já si to přesně nepamatuju, ale tam počítáme nějaké údaje o knihovnách, jsou tam informace, se kterými ministerstvo nepracuje. “

„Nemáme tu motivační stupnici a tu kariérní řád zase nepřinese. Kariérní řád říká, jakých kompetencí mohu v oboru dosáhnout, ale už neříká, jak je vykonávám, tedy nebavíme se tu o kvalitě. “

„Zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků (ministryní Valachovou, pozn. Demagog.cz) se provedlo plošně a skoro stejně.“

„Máme velký problém, a to je stárnutí pedagogického sboru, máme jeden z nejstarších sborů v zemích OECD a pořád stárne. “