Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil (TOP 09)

74 15 13 18

Výroky

„V době před senátními volbami se tady vystřelí takovýhle návrh (senátní návrh na zavedení opětovného proplácení prvních 3 dnů v nemoci - pozn. Demagog.cz).“

„...takzvané sick days, které jsou v některých západních zemích, ale hlavně už to nás pětina českých firem dobrovolně přijímá...“

„Jeden fakt, jedno číslo, zvyšuje se a zlepšuje se zdravotní stav obyvatelstva a každý rok se prodlužuje rok dožití, naštěstí se prodlužuje rok dožití českých obyvatel. “

„Analýzy OECD všechny ukazují, že pokud není karenční doba, to znamená, u krátkých a lehkých nemocí se platí sociální jaksi zajištění, takže to je zkrátka výrazně zneužíváno.“

„A já tady za TOP 09 musím odmítnout, že my bychom někdy házeli nějaká vajíčka nebo něco takového.“

„Pane místopředsedo, vaše strana tady hovoří o možném ohrožení demokracie ze strany například pana Babiše jako oligarchy, máte billboardy, stát, není firma a tak dále, sám na to upozorňujete.“

„Tak nejprve řeknu, paní redaktorko, že jsem nikdy nepotvrdil, že budu kandidovat na prezidenta.“

„Dneska to je tak, že Číňané vyrobí ocel, ale prodávají pod cenou, než je stojí ta výroba. To znamená, dotují to ze státních peněz a tím by poškodili a položili ty firmy ve světě a v Evropě.“

„Třeba takové Spojené státy americké, ty vůbec neřeší to, jaké jsou závazky Světové obchodní organizace. Amerika před 5 dny uvalila na čínskou ocel clo větší než 500 procent.“

důležitý výrok

„pokračování předchozího výroku: A já nechápu, jak náš prezident může tvrdit (...) že tedy Číňané tyto podmínky splňují, když je nesplňují.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Jiřího Pospíšila je pravdivý, a to v obou dílčích aspektech hodnocení. 


1. Čína skutečně nesplňuje podmínky EU pro to, aby mohla být označována za tržní ekonomiku. Podrobné zdůvodnění je možné nalézt v Demagogem ověřené debatě ministra Jana Mládka s ekonomem Luďkem Niedermeyerem ZDE

2. Česká televize cituje vyjádření Jiřího Ovčáčka, podle kterého "pan prezident podporuje udělení statutu tržní ekonomiky Čínské lidové republice. Je třeba si uvědomit, že Čína v tuto chvíli tržní ekonomikou už fakticky je".


Ačkoliv tedy prezident Zeman (pokud vyjádření jeho mluvčího budeme považovat za autentické vyjádření prezidentových názorů) nehovoří přímo o podmínkách EU, čínskou ekonomiku skutečně za tržní považuje.