Milan Urban

Milan Urban (ČSSD)

8 3 1 2

Výroky

„Nicméně poslední zprávy z Německa, pane redaktore, říkají, že Němci budou otevírat další nové doly, protože to rozhodnutí postupně uzavírat jaderné bloky je špatné a sami to pochopili, čili vracejí se k uhlí, vracejí se k tomu tak, že to bude dražší, než kdyby tam byla nějaká kontinuita.“

důležitý výrok

„A když se, když roste životní úroveň, tak všude na světě roste ta spotřeba elektrické energie na jednoho občana.“

Pravda

zobrazit odůvodnění

K analýze tohoto výroku využijeme data veřejně dostupného projektu Gapminder (a. j.), který se snaží zachytit nejdůležitější globální trendy a poskytuje uživateli možnost vytvářet vlastní grafy.

Životní úroveň je většinou posuzována pomocí Indexu lidského rozvoje (tzv. Human Development Index), který zohledňuje naději dožití v daném státě, a dále úroveň vzdělání a příjmů. Použijeme tedy tento index.

Z grafu (a. j.), který vyjadřuje vztah Indexu lidského rozvoje a spotřeby elektrické energie na osobu, vyplývá, že od určité hranice roste ve světě s růstem indexu také spotřeba elektrické energie. Pomocí tlačítka "Play" lze sledovat, jak se vztah těchto dvou veličin vyvíjel od roku 1980. Na závěr pouze doplňujeme, že jde o korelaci dvou proměnných a není prokázáno, zda jde o příčinný vztah.

Na základě těchto veřejně dostupných statistických dat hodnotíme výrok Milana Urbana jako pravdivý. 

„Průmysl tvoří nějakých 31 % hrubého domácího produktu.“

„(..) klesá spotřeba domácností o minus 5 % (..)“

„Silová elektřina pro rok 2013 v České republice klesla o nějaké 3 %.“

„Česká republika, bohužel, a to já myslím, že je velký klíč, nemá energetickou koncepci přesto, že ji měla aktualizovat v roce 2009.“

„144 miliard korun stojí státní správa, veřejné ústřední orgány a jim podřízené organizace.“

„Průmysl v České republice je velkým tvůrcem hodnot. 32 procent tvoří hrubý domácí produkt.“

„Hospodářský výbor přesně tak funguje. To znamená, hlasuje na tom plénu jen o pozměňovacích návrzích, který prošly hospodářským výborem, (byly pečlivě zanalyzovány, byly pečlivě vyčísleny). A nehlasuje, poslanci hospodářského výboru nehlasují potom na plénu o pozměňovacích návrzích, které zazněly od jednotlivých poslanců, protože výbor je neprojednal.“

„Cena ropy má velký vliv pro výpočet ceny plynu, na burzách, protože ten vzorec je z lehkých a těžkých topných olejů.“