Marek Poledníček

Marek Poledníček (KKvK)

2 1 0 1

Výroky

„Ten pronájem je za 3 miliony ročně na 20 let, plus k tomu 30 milionů na investice. To je dohromady 90 milionů. Podobný případ byl v Moravskoslezském kraji, kdy exministr Palas pronajal nemocnici za 25 milionů plus 220 milionů na investice. To znamená, že ten Moravskoslezský kraj získal o 620 milionů do zdravotnictví více. A vlastně oba dva případy jsou v rozporu s předvolebními sliby ČSSD, která mluví o tom, že se nebude privatizovat, že se neztratí nadvláda nebo moc nad vedením nemocnice.“

„A představte si, že když se dělalo výběrové řízení na rekonstrukci nebo budování pavilonu urgentní medicíny, tak tam žádná taková podmínka o vedení provozu nebyla. “

důležitý výrok

„Já bych uvedl ještě jeden příklad, abychom věděli, jak to s těmi dotacemi fungovalo. Jedná se o Isšte Sokolov a školu, kde v rámci výběrového řízení bylo, jako kritérium byla dána otázka nebo požadavek, jak bude ovlivněn provoz školy v rámci rekonstrukce, a tomuto kritériu byla dána váha 30 %.“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Podle stránek Věstníku veřejných zakázek označujeme výrok za pravdivý. V rámci „Projektu revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“ bylo součástí kritérií skutečně ovlivnění provozu školy v rámci rekonstrukce s váhou 30 %.

Celkově byla dána 3 kritéria pro zadání zakázky:
1. Nabídková cena včetně DPH s váhou 60 %.
2. Návrh postupu s cílem zamezení kolizí při průběhu výstavby s provozem školy s váhou 30 %.
3. Poskytnuté záruky na jakost díla s váhou 10 %.

důležitý výrok

„Do lázní přijíždí ročně 200 tisíc klientů.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Marek Poledníček se v počtu návštěvníků lázní mýlí, ve skutečnosti lázně ročně navštíví zhruba dvakrát více klientů. 

Český statistický úřad vydal 7. srpna 2012 statistiku Návštěvnost v lázeňských ubytovacích zařízeních v ČR a krajích (.xls), která uvádí, že v roce 2011 přijelo do lázeňských ubytovacích zařízení Karlovarského kraje celkem 420 386 hostů; za první 2 kvartály roku 2012 to bylo 210 922 hostů. Marek Poledníček se tak výrazně odchyluje od reálné výše návštěvníků a jeho výrok tedy hodnotíme jako nepravdivý.