Eva Bartoňová

Eva Bartoňová (ODS)

2 0 0 0

Výroky

„Byly tady otázky, které se váží k například ke škole v Kamenickém Šenově. To je nejstarší uměleckoprůmyslová škola v České republice, ona vznikla v roce 1856.“

důležitý výrok

„Česká Lípa je víceméně chráněna právě z toho důvodu, že Ploučnice se rozleje před Českou Lípou a Česká Lípa tím pádem jaksi má tuto možnost se s povodněmi mnohem lépe pracovat.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme jako pravdivý.

Z přírodních poměrů půdy nad městem Česka Lípa Ploučnice (pdf. strana 3) přirozeně meandruje v široké údolní nivě. Na tomto území povodně na řece způsobují rozsáhlé rozlivy ještě před Českou Lípou. Na území města jsou povodněmi ohroženy primárně městské části Robeco, Pod Holým vrchem a průmyslová zóna Dubice.