Jan Korytář

Jan Korytář (Změna)

12 0 0 1

Výroky

„Daniela Drtinová: Od miliardářů si jen půjčujete? Jan Korytář: Ano my jsme si půjčili 3 miliony, které ale vrátíme. Je to na transparentním účtě. Půjčujeme si ale nebereme si ty peníze.“

„My tam máme (na kandidátkách) náčelníka horské služby, bývalého primáře neurochirurgie, starostu malé obce, zakladatelku a ředitelku neziskové organizace. Určitě bych nechtěl zapomenout na jedničku Změny tady v Praze, což je Táňa Fischerová, předsedkyně Klíčového hnutí a bývalá kandidátka na českou prezidentku. “

„Tam se třeba jedná o to, že předseda, já jsem například předsedou jedné komise, mám teď 6600 hrubého po tom zvýšení, což mně nepřijde jako nějaká závratná částka.“

důležitý výrok

„50 procent žen jsme měli na kandidátce v komunálních volbách, v krajských a podařilo se nám to teď i v těch parlamentních. Máme dokonce mezi jedničkami 7 žen a 7 mužů.“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Informace Českého statistického úřadu potvrzují pravdivost výroku.

Hnutí Změna má v současných parlamentních volbách 48,8 % kandidátek, přičemž na prvních místech je sedm mužů i žen. V krajských volbách kandidovalo hnutí v koalici se Stranou zelených ve dvou krajích s celkem 44 % kandidátkami (Změna samotná však navrhla více žen). V rámci Změny pro Liberec kandidovalo do zastupitelstva města naprosto stejně mužů a žen.

„My to tam máme z toho důvodu, že jedna z našich kandidátek na předních místech se zabývá propagací právě farmářských trhů v Olomouckém kraji.“

„To si myslím, že ne, protože stát už v minulosti vybral některé nadace, kterým dával část peněz z privatizace. Tak vzniklo nadační jmění většiny českých nadací.“

důležitý výrok

„A třetí věc, to je preventivní, to je to, co... v tom, kde máme Česká republika problém i s Evropskou unií a to je to, že je velká část romských dětí je stále vzdělávaná na těch zvláštních školách.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme jako pravdivý, jelikož Česká republika je dlouhodobě ze strany EU kritizována za segregaci romských dětí ve školách. Počty romských dětí umístěných ve zvláštních školách se pohybují okolo jedné třetiny všech romských dětí.

Česká republika dlouhodobě čelí kritice Evropské unie za diskriminaci romských dětí jejich neodůvodněním zařazováním do zvláštních škol. Oficiálně se tato kritika datuje od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který v rozhodnutí ze dne 13. listopadu 2007 ve věci stížnosti D. H. a ostatních proti České republice stanovil, že se Česká republika dopustila diskriminace v případě 18 romských dětí, které byly zařazeny do zvláštních škol bez relevantního opodstatnění. Celý rozsudek je ke stažení zde (.pdf).

O přesném počtu romských dětí ve zvláštních (dnes tzv. praktických) školách neexistují oficiální údaje vzhledem k citlivosti takových údajů. Podíváme-li se do českých médií, údaje o počtu romských dětí ve zvláštních školách se mírně liší. Podle veřejného ochránce práv se ve zvláštních školách vzdělává 32-35 % romských dětí (Týden.cz, 6. 6. 2012), časopis Reflex uvádí výsledky výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR, která odhaduje počet romských žáků na 26,4 % (Reflex.cz, 25. 9. 2013). Zdroje ale ve všech případech uvádějí, že ve je ve zvláštních školách třetina nebo více romských dětí. (Deník.cz, 19. 9. 2013)

„V západní Evropě má psychosomatická péče mnohem větší podporu než u nás.“

„Tam je potřeba zvýšit tu platbu za státní pojištěnce, to je klíčová věc, protože to je nepoměr mezi platbou za státní pojištěnce a například za tím, co platí zaměstnanec, je několik set korun. Jestli se nepletu, tak je to možná i víc než tisíc korun.“

„Zdravotnictvím proteče ročně přes 200 miliard.“