Jiří Běhounek

Jiří Běhounek (ČSSD)

12 3 1 4

Výroky

„Dneska už i Vysočina trpí suchem. Přes moje volání, přes účast pana prezidenta, pana předsedy vlády, pana ministra na Vysočině, tak se stále nedaří materiál z hlediska podpory udržení skotu, produkce mléka a všech dalších věcí prosadit. “

„Podařilo se získat prostupnost v jednotlivých částech škol, tzn. když se necítí na to, aby studoval, může se vyučit. Pokud se cítí na to, aby byl lepší, tak z toho učňovského oboru může přestoupit na studia středoškolská. Neztrácí škola peníze, neztrácí normativ, jak tady bylo řečeno, a není to byrokraticky složité, jak to dosud bylo“

„Atomka, elektrárna v Dukovanech, má v Třebíči dvě třídy energetiků, kteří by nahradili odcházející garnituru. Tam už je jedna třída absolventů a nyní budou maturovat další, ten zájem 60 studentů s výbornými výsledky…Ta elektrárna s nimi úzce spolupracuje. “

„Co se týče toho Žďáru, je dobře, že to někdo koupil (Žďas - pozn. Demagog.cz), protože tam hrozil útlum těžby uranu (Běhounek to myslí v kontextu možný problémů s nezaměstnaností v místě - pozn. Demagog.cz.“

„Proto se snažíme od spolupráce s městy, přes mateřské po základní školy vychovávat (ke strojírenským oborům, pozn. Demagog.cz). Za dva roky tohoto systému se ukazuje, že na školy strojírenské nebo průmyslové se hlásí větší počet studentů.“

„Školy jsme se snažili (Kraj Vysočina, pozn. Demagog.cz) zrekonstruovat od roku 2010, narazili jsme na odpor v jednotlivých městech. “

„(reakce na předchozí) Všichni starostové byli osloveni, všichni v zastupitelstvu mají své členy v dopravní komisi.“

„Ve sněmovně tuto záležitost opakovaně rozebírám (jde o fakt, že kamiony sjíždějí z opravované D1 a ničí místní silnice 2. a 3. třídy, které nejsou placené - pozn. Demagog.cz).“

„V roce 2008 zastupitelstvo kraje jeden integrovaný dopravní systém odmítlo.“

důležitý výrok

„Pan Kopecký byl předseda dopravní komise, bohužel (ironicky - pozn. Demagog.cz) její členové jej z vedení odstranili.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Zdeněk Kopecký byl skutečně v tomto volebním období předsedou dopravní komise kraje Vysočina. Z tohoto postu byl odvolán 30. září 2014. Neodvolali jej však členové komise, jak Běhounek tvrdí, ale krajská rada pod Běhounkovým vedením na svém zasedání. Výrok je hodnocen jako nepravdivý.

Rada Kraje Vysočina na svém jednání 30. září 2014 na návrh Běhounkova náměstka Vladimíra Novotného o odvolání Kopeckého z postu předsedy dopravní komise jednala. Jednomyslně (tedy včetně hlasu samotného Běhounka) jej odvolala. To dokládá zápis ze zasedání (bod 79 jednání) krajské rady z daného dne.

Na následném jednání komise (9. října 2014) pak byli Kopecký a další členové o tomto již informováni, samotná komise v této věci nehlasovala ani nejednala. Zápis z tohoto jednání uvádí:


Libor Joukl (náměstek hejtmana - pozn. Demagog.cz) přivítal přítomné a informoval, že rada kraje na svém zasedání č. 28/2014 dne 30. 9. 2014 odvolala Zdeňka Kopeckého z funkce člena a předsedy dopravní komise a jmenovala do funkce předsedy dopravní komise Vladimíra Černého.


Výrok je tedy hodnocen jako nepravdivý, Kopeckého neodvolali členové dopravní komise, ale krajská rada pod vedením samotného hejtmana Běhounka.