Hana Horská

Hana Horská (KSČM)

1 0 0 2

Výroky

„My jsme iniciovali KSČM schůzku našich zástupců, našich krajských zastupitelů právě s vedením firmy Oredo, my jsme požadovali výměnu pana ředitele Záleského, nakonec k té výměně došlo, přišel pan Král.“

důležitý výrok

„Firma Oredo fungovala nejdříve v Královéhradeckém kraji, protože zastoupení v této společnosti s ručením omezením je 50:50 s Pardubickým krajem.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme na základě dohledaných informací o společnosti Oredo s.r.o. jako pravdivý.
Firma Oredo s.r.o. byla skutečně nejprve založena v Královéhradeckém kraji, načež v roce 2011 do ní vstoupil i Pardubický kraj. Oba regiony jsou jejími polovičními vlastníky. 

„Až 80 % v některých zemích právě jsou neziskovky veřejné, zdravotnická a veřejná zdravotnická zařízení a 20 % tvoří soukromá zdravotnická zařízení, která jsou specializována na nějaký obor. “