Demagog.cz

Czech this out!

Základní info o projektu

Digitalizace, snazší přístup k velkému množství informací, požadavek faktické správnosti, nejen tyto faktory stály u zrodu fact-checkových organizací v oblasti střední a východní Evropy. Všechny tyto organizace čelí řadě výzev vycházejících ze specifického politického prostředí. Oblasti jako transparentnost, management, fundraising, strategické plánování, externí a interní komunikace tak představují nemalou příležitost pro další rozvoj.

Projekt Czech this out! reaguje přímo na tuto situaci a jeho cílem je posílit spolupráci mezi vybranými neziskovými organizacemi v našem regionu, umožnit sdílení zkušeností a nalézt způsoby jako zlepšit vnitřní fungování projektů.

Partneři

Demagog.sk

Demagog.sk je slovenská nezisková organizace, která od roku 2010 pravidelně ověřuje výroky politiků a snaží se vytvářet tlak na používání fakticky správných a korektních vyjádření ve veřejném prostoru. Cílem projektu je motivace mladých lidí a celé společnosti k většímu zájmu o politické dění.

Link: http://www.demagog.sk

Asociace Demagog (demagog.org.pl)

Asociace Demagog je polská nezisková organizace, která si od roku 2014 klade za úkol kontrolovat faktické výroky politiků pomocí nástrojů fact-checku. Stejně jako Demagog.cz a Deamgog.sk se snaží dosáhnout většího zájmu o politické dění.

Link: http://demagog.org.pl

Ukrajinský tým reformátorů (FactCheck Ukraine)

FactCheck Ukraine je neziskový projekt zaštiťovaný ukrajinskou neziskovou organizací Ukrajinský tým reformátorů, jejímž cílem je od roku 2016 snaha o větší zapojení ukrajinských občanů do procesu monitorování a kontroly politického prostoru a jeho aktérů a podpořit tak větší politické a ekonomické povědomí občanů a zvýšit tak vliv občanské společnosti na politické dění v zemi.

Link: http://www.factcheck.com.ua/en/

Projekt CZech this out! je realizován za podpory International Visegrad Fund. 

http://visegradfund.org/home/

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů