Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Základní zásady

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel. Osobní údaje lze rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

 • jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví),
 • jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
 • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/datu apod.)

V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz či anonymizaci příslušných osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

1) Cookies – Využíváme dvě skupiny cookies. Cookies technické, nutné pro funkčnost webu, které jsou aktuálně dvě: cookie _session_id držíci informaci o přihlášení uživatele do administrace a cookie demagogcz_analytics_cookies s informací o souhlasu návštěvníka s ukládáním cookies k měření návštěvnosti. Druhou skupinou jsou cookies analytické, cookies _gid, _ga a _gat_gtag_UA_28873713_1, jejichž prostřednictvím nástroj Google Analytics společnosti Google LLC měří návštěvnost webu a vytváří statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu. Souhlas či nesouhlas s použitím analytických cookies lze poprvé udělit v cookies liště, následně lze rozhodnutí měnit v patičce webu.

2) Údaje o dárcích – Při poskytnutí jednorázového či opakovaného daru přes platformu Darujme.cz či přes transparentní účet zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci daru poskytnete (obvykle jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa a číslo účtu). Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem informování o naší práci, komunikaci ohledně daru a další možné podpory. Doba zpracování údajů je v těchto případech omezena na 3 roky od posledního kontaktu s Vámi.

3) Údaje o osobách přihlašujících se k odběru newsletteru – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit k odběru newsletteru, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů, obvykle jen e-mailu, za účelem rozesílání newsletteru, informování o naší práci a komunikaci ohledně další možné podpory. Doba zpracování je v těchto případech omezena na dobu vydávání newsletteru.

Seznam zpracovatelů

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s Vámi umožňují či kteří nám pomáhají analyzovat návštěvnost webu, a vyjma situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě.

Aktuální seznam zpracovatelů:

 • Nadace VIA – Využíváme platformu Darujme.cz pro zprostředkování darů.
 • Salesforce.com, Inc. – Umožňuje vést informace o dárcích a podporovatelích.
 • Google LLC – Využíváme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu.
 • The Rocket Science Group LLC – Využíváme platformu Mailchimp pro rozesílání newsletteru.

Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
 • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

Údaje o správci osobních údajů

Demagog.cz, z.s. IČ: 05 14 05 44, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze.

Kontakt: [email protected]