Demagog.sk

Otázky s premiérem

Otázky Václava Moravce, 11. prosinec 2016. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Hlavním hostem Václava Moravce byl tentokrát premiér Bohuslav Sobotka. Probírala se otázka nezaměstnanosti a sociálních dávek, aktuální témata spojená s výměnou ministrů, rozjezdem EET i otevíráním posledního úseku dálnice D8. A došlo i na (potenciálního velvyslance) Forejta. Zanalyzovali jsme pro vás, jak si premiér vedl v pravdivosti faktických výroků. 

Statistiky diskuze

28   2  
2   3  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„My i když máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, tak máme ještě pořád asi 360 tisíc lidí v evidenci úřadu práce.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Česká republika je dle posledních údajů Eurostatu skutečně zemí s nejnižší nezaměstnaností (3,8 %) v EU. V celoevropském měřítku předstihl ČR Island, který má celoročně nezaměstnanost mezi 3,1–2,9 %.

V porovnání s Evropskou unií měla však ČR opravdu nejnižší nezaměstnanost. V těsném závěsu je Německo a za ním Malta.

Některé země dosud neposkytly Eurostatu svá data, a proto nejsou v grafu zahrnuta.

https://gyazo.com/5524c7e6e1172b3cc6a7edf27f40f73a zdroj: Eurostat

Úřad práce (.zip) k listopadu 2016 evidoval 362 800 nezaměstnaných osob, přičemž tento počet od začátku roku relativně klesá.

https://gyazo.com/4289239bf8dda62e7bb201307d414e0a zdroj: Portal.mpsv.cz (.zip, listopad 2016)

Tento pokles však začal s rokem 2014 a od té doby trvá. V grafu je svislou čarou zaznačen nástup Sobotkovy vlády a současně je patrné snižování nezaměstnanosti.

https://gyazo.com/e05f7544c7eff85f678d087a3e52c6ce
zdroj:
Portal.mpsv.cz (.zip, listopad 2016)

Česká republika má tedy skutečně nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Sobotka má rovněž pravdu se stavem nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce.

„Upozorňuji, že v rozpočtovém výboru ty návrhy (Babišovy výjimky z EET, pozn. Demagog.cz) nezískaly podporu většiny.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Sněmovní rozpočtový výbor 7. prosince 2016 zaujal negativní stanovisko k pozměňovacímu návrhu ministra Babiše. Ten se týkal výjimek z EET. 

Z usnesení č. 570 (.pdf) rozpočtového výboru lze vyčíst, že výbor nedoporučuje pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o evidenci tržeb. 

Babiš navrhuje výjimky pro e-shopy, v nichž se platí kartou, a pro živnostníky s ročními příjmy do 250 000 korun, kteří mají možnost platit daně paušálem.

Tyto změny měly být prosazeny v podobě tzv. vládního daňového balíčku. Měly se tedy dotýkat zákonů v oblasti daní, nikoli přímo zákona o elektronické evidenci tržeb. 

S návrhem změn přišel za KDU-ČSL poslanec Klaška. První návrh (.pdf, str. 2) se týkal drobných podnikatelů, kteří mají z provozované vedlejší činnosti nízké zisky a EET by je nadměrně zatížila. Další návrh prosazovat výjimky (.pdf) pro farmářské trhy.

„Pokud jde o otázky dávek hmotné nouze, tak my jsme za poslední dva roky v této oblasti ušetřili 2,4 miliardy korun v rámci rozpočtu MPSV.“

„Výdaje rozpočtu jsou 1,3 bilionu. To znamená 1 300 miliard korun. Na dávky hmotné nouze dáváme zhruba 10 miliard v rámci tohoto rozpočtu. A ten trend je sestupný. To znamená, že dáváme stále méně.“

„Když za ministra Drábka, tuším v roce 2012, byla převedena výplata dávek hmotné nouze z obcí na úřady práce, tak úřady práce na to nedostaly žádné lidi.“

„Za poslední tři roky 200 tisíc lidí našlo práci, logicky se tedy snížil počet lidí, kteří pobírají tuto sociální dávku (hmotnou nouzi, pozn. Demagog.cz).“

„Příští rok je už dohodnuto v rámci rozpočtu další posílení. V roce 2017 tam (na úřady práce, pozn. Demagog.cz) ještě přijdou další zaměstnanci.“

„Když jsme začínali, tak byla minimální mzda 8 500 hrubého, dneska bude od 1. ledna 11 tisíc korun hrubého.“

„Jenom poukazuji na to, co se děje kolem nás. Slovensko, Maďarsko, Polsko — všechny země zvyšují minimální mzdu.“

„V této zemi se mezi lety 2007 a 2013 nezvýšila minimální mzda ani o korunu.“

„Nenechali jsme žádné peníze v Bruselu, když šlo o dočerpání toho minulého období.“

„Jedna z věcí, kterou nedělaly minulé vlády a my ji děláme, je realokace finančních prostředků mezi operačními programy. Když identifikujeme riziko, že nějaký operační program, skrze který se čerpají evropské peníze, nestihne ty peníze vyčerpat včas, tak převádíme ty prostředky k operačním programům, které mají převis poptávky a jsou schopny ty peníze utratit. Udělali jsme už první takový krok. Vláda přesunula peníze z operačního programu Doprava do operačního programu Životní prostředí, kde je šance, že se ty peníze utratí.“

„1. března je další termín pro další vlnu (EET, pozn. Demagog.cz) v maloobchodě a velkoobchodě. To znamená, budou nabíhat obchodníci, kteří si už teď musí pořizovat pokladnu“

„Dopadá to přesně, jak jsme říkali, když jsme jako sociální demokraté kritizovali ten postup ministra financí. Vyvolá to další a další návrhy na další a další výjimky z EET.“

„U těch restaurací, které vaří, jsme umožnili snížení DPH na služby v restauracích z 21 na 15 procent.“

„Rozhodl jsem se udělat změny ve vládě, pokud jde o ministry sociální demokracie, ty změny jsem učinil, v minulosti změny ve vládě provedlo taky hnutí ANO, tuším, že celkem čtyřikrát tam došlo ke změně, třikrát došlo ke změně v té části, kterou nominovala sociální demokracie od počátku vlády. Já jsem vyzval koaliční partnery, aby se zamysleli, jestli všichni jejich ministři fungují dobře, a jestli nechtějí využít té situace, kdy sociální demokracie mění ministry, aby obměnili i některé své ministry.“

„Andrej Babiš nechce vyměnit ministra dopravy, jak avizoval před několika týdny.“

„… dočerpali jsme evropské fondy (…) tento příjem nám pravděpodobně pomůže dosáhnout přebytkového rozpočtu, pokud to na konci letošního roku vyjde. Rozpočet je navíc věcí celé vlády, prosazuje ho vládní většina v parlamentu. To, jak jsme připravili rozpočet, souviselo také s tím, jakou děláme hospodářskou politiku a to bylo rozhodnutí celé koalice.“

„Když se rozhoduje na jednání vlády o usnesení, ve kterém se jmenují, pověřují velvyslanci, tak je to ve vyhrazených režimech a my o tom nemůžeme mluvit na veřejnosti.“

„Nikdo nepřišel s tím, že by se ten návrh (na Forejta velvyslancem, pozn. Demagog.cz) měl realizovat v rámci mandátu naší vlády.“

„Kdyby ta věc probíhala standardně (stavba úseku dálnice D8, pozn. Demagog.cz), tak všechny tyhle návaznosti by měly být řešeny v rámci stavebního povolení, územního rozhodnutí, reakce na povolení EIA, které bylo vydáno v roce 2001. Jak se zdá, tak řada těch věcí prostě dořešena nebyla. Ta stavba bude zprovozněna předběžně, tzn. bude to zkušební provoz, pak na tu stavbu bude potřeba taky vydat kolaudační rozhodnutí, takže předpokládám, že řada věcí se bude řešit v návaznosti na kolaudační rozhodnutí v tom úseku dálnice D8.“

„Otevíraný úsek D8 je 12 kilometrů procházejících opravdu složitým geologickým terénem. Když jsme přišli do vlády, tak situace byla taková, že tam byl sesuv u Dobkoviček, který nastal mezi květnem a červnem 2013, v době, kdy nastoupila naše vláda, tam ten sesuv stále ještě ležel, takže jsme podnikli prostřednictvím ministerstva dopravy kroky k tomu, aby ten sesuv byl odstraněn.“

„My můžeme na úrovni vlády vycházet z informací, které nám poskytuje ministr dopravy, pravidelně projednáváme informace, které se týkají zprovoznění posledního úseku D8. Situací okolo D8 se na vládě zabýváme pravidelně (…) Byli jsme ujištěni ministerstvem dopravy, že je zajištěn monitoring, jestli tam dochází či nedochází k sesuvům a k potenciálnímu ohrožení té silnice.“

„Bylo mi sděleno (ministrem dopravy, pozn. Demagog.cz), že ŘSD bude mít výsledky měření tak, aby nedocházelo k ohrožení občanů (u stavby D8, pozn. Demagog.cz).“

„Ministr mě ujistil, že dálnice bude otevřená, že nevidí důvody k tomu, aby dálnice byla uzavřená po tom slavnostním otevření, které bylo stanoveno na 17. prosince.“

„Nejsou ještě ukončeny všechny stavby, budou ještě ukončovány stavby v okolí této dálnice a budou realizována i další sanační a stabilizační opatření v příštích letech a bude trvale provozován v těch problémových oblastech monitorovací systém.“

„Ten termín (otevření úseku D8, pozn. Demagog.cz) nestanovila vláda, stanovil ho ministr a ŘSD a celou dobu nás ujišťovali o tom, že ten termín je v pořádku.“

„Ta dálnice (D8, pozn. Demagog.cz) se začala stavět v 80. letech. (…) Nejsme v situaci, kdy bychom mohli začít tu dálnici stavět někde jinde.“