Demagog.sk

Hanobení

Otázky Václava Moravce, 20. listopad 2016. (videozáznam pořadu)
Moderátor: Václav Moravec

Otázky Václava Moravce se tentokrát nesly v poměrně konfrontačním tónu. Proti sobě totiž usedli 1. místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Oba pánové řešili domnělá či skutečná selhání svého oponenta, možnost zavedení až ročního vězení za hanobení prezidenta republiky, či také otázky mýtného systému a přípravu rozpočtu na příští rok. Jejich poměrně obsáhlá diskuze (co se počtu faktických výroků týče) je nyní kompletně ověřena.

Statistiky diskuze

13   4  
1   0  
12   5  
3   4  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Když se podíváme na průměrné roční investice za léta 1997-2013, tak byly 85,1 mld. V roce 2014 byly 111 miliard, v roce 2015 175 miliard, ale to se dočerpávalo první programové období (z fondů EU).“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Data, která Faltýnek uvádí, odpovídají skutečnosti. Nicméně jeho interpretace je zavádějící, protože naznačuje, že před rokem 2014 byly investice výrazně nižší, což není pravda. Rozdíl vychází z toho, že v absolutních číslech byly výdaje dříve nižší, neboť celkový objem rozpočtu byl nižší, nepracovalo se rovněž vždy s evropskými penězi.

Pokud bychom se podívali na jednotlivá léta z pohledu procentuálního podílu investičních výdajů, tak je pravdou, že rok 2015 byl prozatím nejlepší. Ovšem rok 2014, který Faltýnek zprůměrováním ostatních let fakticky vyzdvihuje, nebyl nijak zvlášť úspěšný. Pokud se podíváme na podíl výdajů, tak hned 9 let od roku 1997 bylo vydáváno z rozpočtu na investice více.

RokKapitálové výdaje (mld Kč)Výdaje celkem (mld Kč)Podíl
1997*65,76549,1011,98 %
1998*46,30536,648,63 %
1999 XXX
200060,90632,279,63 %
200151,42693,927,41 %
200253,46750,767,12 %
200363,30808,707,83 %
200466,14862,877,67 %
200581,99922,858,88 %
2006108,541020,6310,63 %
2007118,421092,2710,84 %
2008108,081083,949,97 %
2009134,231167,0111,50 %
2010134,911156,7911,66 %
2011123,691155,5310,70 %
2012117,571152,3910,20 %
2013103,241173,138,80 %
2014112,381211,609,28 %
2015176,251297,3213,59 %

* Za roky 1997 a 1998 nejsou k dispozici data o pokladním plnění, uvádíme pouze rozpočtované částky.

Za rok 1999 se nepodařilo dohledat žádná data. Spočteme-li průměr let 1997–2013 bez roku 1999, dostaneme se na číslo 89,87 miliardy, což se výrazně neliší od toho, které uvádí Jaroslav Faltýnek.

V letech 2014–2015 bylo ještě možné dočerpávat prostředky z programového období 20072013, zároveň už běželo nové programové období, prostředky plynoucí z EU proto byly v těchto letech vyšší než v těch předchozích.

„A teď je důležité vědět, že to zvýšení daní bylo schváleno přechodně na tři roky. V našem právním řádu bylo uzákoněno, že k 1. 1. 2015 se ty sazby DPH i ta solidární přirážka zruší a lidé dostanou ty peníze zpátky. Vláda pana Sobotky a pana Babiše neudělala nic jiného, než že toto přechodné opatření zrušila, učinila to na furt, ty peníze si nechala, přestože přicházejí dobré časy.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Zvýšení sazeb DPH bylo skutečně od začátku přechodné opatření byť jeho platnost končila v roce 2016, nikoliv 2015 jak uvádí Kalousek. Již v roce 2015 ale měla skončit tzv. solidární přirážka (zvýšení daní o 7 % pro lidi s vysokými příjmy). Současná vláda obě tato opatření aktivně zrušila. Přesto je zavádějící tvrdit, že pokud by vláda tato opatření nezrušila, lidi by dostali peníze zpátky. Znamenalo by to pouze, že se mírně sníží sazba daně a lidem více peněz zůstane. Nebude se jim ale vracet to, co zaplatili navíc při dočasném zvýšení sazeb.

Miroslav Kalousek hovoří o dvou novelách. První z nich, novela č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, byla sněmovnou schválena na konci roku 2011 a upravovala řadu zákonů s účinností převážně od 1. ledna 2015. Z pohledu daně z příjmů rušila tzv. solidární zvýšení daně (§ 16a současného zákona) a upravovala i základ daně, do kterého by se nadále nezahrnovalo pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (tzv. superhrubá daň, § 6 odst. 12 zákona). Tato a další ustanovení byla zrušena novelou č. 267/2014 Sb., kterou prosadila současná koalice. Kvůli této změně tedy nadále platí výše zmíněná opatření, která podle původně platné legislativy měla k 1. lednu 2015 skončit.

Co se DPH týče, ty byly za Miroslava Kalouska zvýšeny novelou č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Zde se v části druhé zvyšují sazby z 20 a 14 na 21 a 15 procent. Zároveň ale zákon v původním znění obsahoval část dvanáctou, kde se obě sazby sjednocují na 17,5 procenta. Tato část měla být účinná od 1. ledna 2016, byla však zrušena novelou č. 262/2014 Sb. Sazby DPH proto i nadále zůstávají na 21 a 15 procentech.

„A za vlády pana Kalouska, …, on byl ministrem financí, ne ministrem dopravy,…, za ty 3 roky, co vládli,…, tak vlastně nepostavili nic. Zastavili výstavbu, zastavili plánování, zastavili výkupy, a v roce 2011 se nezahájil ani 1 km, v roce 2012 7 km, v roce 2013 48 km.“

„My jsme lidem vrátili ty daně, které jim pan Kalousek vzal, z lepšího výběru. Vždyť to všichni vědí: poplatky ve zdravotnictví jsme zrušili, sleva na druhé a třetí dítě, valorizovali jsme penze, valorizovali jsme platy státních úředníků, učitelů, lékařů, policie, hasičů, zdravotních sester…“