Ukrajina a její hranice byly uznány i Ruskem

Příspěvky o tom, že Ukrajina ve skutečnosti neexistuje, jelikož si nezaregistrovala vlastní hranice, se šíří už od roku 2014. Všechny se pak odkazují na smyšlené vystoupení tehdejšího generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna. Ve skutečnosti byla Ukrajina včetně svých hranic uznána OSN a dříve i Ruskem.

Meta fact-check 3. března 2022

Současné příspěvky i ty z roku 2014 zmiňují údajný citát bývalého generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, který stál v čele OSN v letech 2007 až 2016. Podle příspěvků Pan Ki-mun 7. dubna 2014 údajně oznámil, že Rada bezpečnosti OSN projednala „ukrajinskou otázku“ a že následně došla k závěru, že Ukrajina od konce prosince 1991 (kdy se rozpadl Sovětský svaz) nezaregistrovala své hranice. 

Klíčový je zde fakt, že státy nejsou povinny své hranice kdekoliv registrovat nebo nahlašovat OSN či jakékoliv jiné organizaci. OSN vede Ukrajinu jako svůj členský stát. 

Hranice východní části Ukrajiny, tedy hranice s Ruskem, je navíc ošetřena například smlouvou z roku 2004. Tu schválily parlamenty Ruské federace i Ukrajiny. Jedná se tedy o uznání hranic Ukrajiny ruskou stranou. O rok dříve smlouvu podepsali i prezidenti obou zemí.

Citace bývalého generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna pak pravděpodobně vychází z tiskové zprávy OSN ze 17. března 2014. Ta zmiňuje některá Pan Ki-munova vyjádření o situaci na Ukrajině a hovoří i o zasedání Rady bezpečnosti OSN z 15. března, jehož tématem bylo krymské referendum plánované na 16. března 2014. Tisková zpráva konkrétně uvádí, že na zasedání Rady bezpečnosti OSN bylo této 15členné Radě „znemožněno přijmout rezoluci vyzývající mezinárodní společenství k tomu, aby potvrdilo národní hranice Ukrajiny a prohlásilo referendum na Krymu za neplatné“. Dodejme, že přijetí rezoluce zablokovalo Rusko svým vetem.

Neschválení rezoluce, která by „potvrdila uznání národních hranic Ukrajiny“, však neznamená, že OSN tyto hranice dříve neuznávalo. Naopak znění navrhované rezoluce (.pdf, str. 1) obsahovalo formulaci, že Rada bezpečnosti pouze „znovu potvrzuje svůj závazek podporovat suverenitu, nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic“. Ačkoliv ke schválení této rezoluce nedošlo, Valné shromáždění OSN následně 27. března 2014 přijalo usnesení (.pdf, str. 2), ve kterém závazek podporovat územní celistvost Ukrajiny v jejích „mezinárodně uznaných hranicích“ potvrdilo.

Žádné další prohlášení Pan Ki-muna o hranicích Ukrajiny pak web Organizace spojených národů neobsahuje. Uveďme, že některé dřívější příspěvky také zmiňovaly, že Pan Ki-mun citát údajně pronesl ve vysílání anglické televizní stanice Thames Television. Ve skutečnosti se ale nejedná o televizní stanici v běžném slova smyslu, ale o produkční společnost, pod kterou spadají například show jako Britain’s Got Talent nebo The X Factor. Ani web této společnosti neobsahuje žádné zmínky o Ukrajině či Pan Ki-munovi.

Pro kontext také připomeňme, že Ukrajina svou současnou nezávislost získala v roce 1991. Vyhlášena byla oficiálně 24. srpna a v prosinci téhož roku ji potvrdili i občané v referendu. Pro nezávislost se tehdy vyslovilo 92 % voličů. Prvním prezidentem byl pak zvolen Leonid Kravčuk. Ruská vláda uznala ukrajinskou nezávislost 28. srpna 1991, v prosinci 1991 ji pak uznal i tehdejší prezident Sovětského svazu Boris Jelcin.

Celý nepravdivý text o ukrajinských hranicích včetně vymyšlené citace Pan Ki-muna koluje po internetu už od roku 2014. Podle StopFake.org se poprvé objevil jako článek dne 8. dubna 2014 na webu organizace Ukrainian Choice. Této politické organizaci přitom předsedal Viktor Medvedčuk, jeden z nejvýraznějších představitelů ukrajinské proruské opozice. V současné době už na stránkách organizace není článek zveřejněn, dohledat ho lze nicméně v internetovém archivu. V minulosti se textem kromě zmíněného StopFake.org zabývali také například Manipulátoři.cz nebo Deník.cz.

Facebookové příspěvky, které obsahují tuto nepravdivou informaci a smyšlenou citaci Pan Ki-muna, jsme v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili jako nepravdivé.