Demagog.cz

Abstrakt plný nedostatků

Po Facebooku se šíří video o vědecké studii, která má ukazovat vedlejší účinky mRNA vakcín na srdce. Studie, na které je článek založený, však zatím vůbec nebyla publikována. Vydán byl pouze krátký abstrakt, potřebná data a další náležitosti však nejsou zveřejněny. I samotný abstrakt má řadu nedostatků a časopis, na jehož webu byl text zveřejněn, se proti němu sám ohradil.

30. listopadu 2021

Ve videu vystupuje bývalý lékař Vernon Coleman a hovoří o závěrech nové studie o vlivu očkování proti covidu-19. Ta podle něj měla být zveřejněna v recenzovaném kardiologickém časopise Circulation 8. listopadu 2021.

Abstrakt neveřejné studie

Coleman uvádí, že mRNA vakcíny zvyšují zánětlivost endotelu (výstelka cév, pozn. Demagog.cz). Dále také zvyšují „infiltraci srdečního svalu T-buňkami a mohou být příčinou pozorování zvýšené trombózy, kardiomyopatie a dalších cévních příhod po vakcinaci”. Závěry výzkumu údajně vzešly z osmiletého průzkumu prováděného na 566 pacientech ve věku od 28 do 97 let. Měření probíhalo každých 3–6 měsíců a v poslední době došlo v hodnotách pacientů k výrazným změnám. Ty pak autor hodnotil jako dopad mRNA vakcín Pfizer a Moderna. Laicky bychom mohli závěry vyložit tak, že se v srdečním svalu a v cévách začnou tvořit záněty, které se mohou uvolnit a v cévách způsobit trombózy, tedy sraženiny.

Hlavním problémem tohoto článku však je, že z celé studie je zveřejněn pouze abstrakt, tedy stručné shrnutí. Odborné studie bývají zveřejňovány kompletně, včetně metodologie celého výzkumu nebo použité literatury. Jakékoliv další části studie tak chybí. Abstrakt pochází z tzv. poster presentation, což je způsob prezentace odborných článků na konferencích, který se uplatňuje u těch prací, jež nebyly vybrány k další prezentaci. Dodejme, že celá studie dosud nebyla recenzována („peer-reviewed“), práce autora tedy prozatím neprošla kontrolou dalších odborníků.

Časopis Circulation k abstraktu doplnil tzv. Expression of Concern (.pdf), tedy v překladu vyjádření obav.” Důvodem byla, kromě typografických chyb, hlavně chybějící data týkající se T-buněk (T-lymfocytů, pozn. Demagog.cz) v srdečním svalu. Časopis společně s Americkou kardiologickou společností uvádějí, že v abstraktu chybí statistická data, která by ukázala, že výzkum je skutečně statisticky významný a nejedná se o tzv. anekdotický důkaz. Anekdotický důkaz znamená, že výzkumník dělá závěry na základě svých osobních zkušeností nebo osobních zájmů.

Samotný abstrakt pak obsahuje další nedostatky, které snižují jeho věrohodnost. Při srovnávání hodnot u jednotlivých očkovaných a neočkovaných pacientů autor nevzal v úvahu, zda někteří z nich již prodělali covid-19 a zda případná změna hodnot nemůže být způsobena právě nákazou.

Vernon Coleman tedy vychází pouze z abstraktu, u kterého chybí metodologie, data, samotný text studie a citovaná literatura a který má metodologické nedostatky, nebyl recenzován a odborný časopis v souvislosti s jeho kvalitou vyjádřil obavy. Coleman přesto dochází k závěru, „že tohle (očkování. pozn. Demagog.cz) není lékařské ošetření, ale že jde o redukci (počtu obyvatel, pozn. Demagog.cz)”. Vzhledem k nedostatkům citované studie” jde však pouze o subjektivní názor bývalého lékaře.

Autoři videa a abstraktu

Zaměřme se krátce i na osobu Vernona Colemana a také na autora Colemanem zmiňované studie. Coleman je bývalý britský lékař, který v posledních letech například popíral existenci AIDS a napsal knihy odmítající očkování či běžnou lékařskou péči. V nedávné době opakovaně uváděl nepravdivé informace o nemoci covid-19 i vakcínách proti ní.

Coleman mluví o studii, jejímž autorem je Steven Gundry. Jedná se o bývalého chirurga, který se nyní zabývá prodejem nutričních doplňků. Právě v souvislosti s jeho dietologickými postoji byl v minulosti odbornou veřejností Gundry kritizován.

Vernon Coleman ve videu nezmiňuje podstatné informace týkající se citované studie, především to, že se jedná o pouhý abstrakt, který nebyl recenzován a časopis, který jej zveřejnil, se proti němu ohradil. Právě kvůli tomu, že Colemanova interpretace vzbuzuje dojem, že se jedná o důvěryhodnou vědeckou studii, jsme výskyty příspěvku označili v rámci naší spolupráce se společností Facebook pro chybějící kontext.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů