Aby bylo jasno: Prezident nemůže odvolat premiéra

Podle Jany Bobošíkové umožňuje Ústava prezidentovi svévolně odvolat premiéra. Takové právo nicméně prezident podle ústavních právníků nemá. Bobošíková vychází ze starších vyjádření Miloše Zemana a právníka Jana Kudrny – Miloš Zeman ale později změnil názor a tvrdil, že premiéra ani vládu odvolat nemůže. Také Jan Kudrna své vyjádření upřesnil v tom smyslu, že k odvolání premiéra by mohlo dojít až za extrémních okolností.

Komentář 20. října 2022

Ve středu 12. října 2022 proběhla v Praze protestní akce, kde několik stovek lidí požadovalo demisi vlády Petra Fialy. Organizátoři akce, kteří mj. stáli také za početnější demonstrací na Václavském náměstí na začátku září, předali na Hradě úředníkům Kanceláře prezidenta republiky petici adresovanou Miloši Zemanovi. V té ho žádali (.pdf), aby odvolal vládu Petra Fialy, protože podle nich „neplní své zákonné povinnosti k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a zajištění ekonomické stability“.

O předání této petice pak o týden později mluvila ve svém pravidelném pořadu Aby bylo jasno bývalá europoslankyně a neúspěšná prezidentskákandidátka Jana Bobošíková. Video během prvního dne po zveřejnění nasbíralo jen na facebooku několik tisíc sdílení a desítky tisíc zhlédnutí. Jana Bobošíková obhajovala právo organizátorů protestní akce žádat prostřednictvím petice odvolání vlády. Uvedla (video, čas 5:18), že prezident republiky má „ústavní právo (...) odvolat premiéra“ a pokračovala: „Prezident Zeman je stejně jako organizátoři petice přesvědčen, že takové právo má. A není sám. Jeho ústavní pravomoc odvolat premiéra bez jakýchkoliv podmínek potvrdil i významný ústavní právník Jan Kudrna.“

Zaměřme se tedy na to, jestli takové právo český prezident skutečně má a zda je o tom přesvědčen Miloš Zeman a ústavní právník Jan Kudrna.

Právo prezidenta na odvolání premiéra

Organizátoři petice se odvolávají (.pdf) na čl. 62 písm. a) Ústavy, podle nějž „prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi“.

Dle tohoto ustanovení tedy prezident premiéra také jmenuje do funkce. Ten v ní setrvává, dokud za vládu nepodá demisi v důsledku vyslovení nedůvěry vládě Poslaneckou sněmovnou, začátku volebního období nově zvolené Poslanecké sněmovny nebo z vlastního uvážení. V situaci, kdy by vláda sama nepodala demisi, ač by ji byla povinna podat (vyslovení nedůvěry, začátek volebního období), prezident může vládu odvolat jako celek. Na všechny tyto možnosti Ústava pamatuje v dalších ustanoveních, žádnou další možnost odvolání, natož pak odvolání bez jakýchkoliv podmínek, ale Ústava vyjma čl. 62 nezmiňuje.

Podle některých ústavních právníků český ústavní systém přímo s možností odvolání premiéra nepočítá. Autoři komentáře k Ústavě (J. Filip a spol., Linde, 2010) k písm. a) čl. 62 uvádí: „Spojení ‚jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády‘ naznačuje, že čtvrtou možností z něj plynoucí by mělo být i odvolání předsedy vlády. Takovou možnost však Ústava ČR nezná a ústavodárce se tak patrně jen pokusil slohově lépe, ovšem právně poněkud zavádějícím způsobem zestručnit spojení ‚jmenuje předsedu vlády a jmenuje a odvolává členy vlády‘. (...) Samostatné odvolání předsedy vlády však náš ústavní systém nezná a odvolán může být jedině s vládou jako celkem, opačné řešení je nanejvýš ‚předmětem vášnivých debat v anarchistických kruzích‘.“

Ústavní právník Jan Kysela pro Deník N v září 2022 v souvislosti s možností odvolání premiéra prezidentem dle čl. 62 uvedl: „Nad tím se občas vede debata, jestli je to chyba, nebo úmysl, jak se to myslelo. Podle mého soudu tam žádný úmysl nebyl, protože kdybyste prezidentu republiky přiznal samostatnou kompetenci odvolávat předsedu vlády, činíte z něj prezidenta silnějšího než například ve Francii.“

Někteří ústavní právníci nicméně připouští krajní možnost toho, že by prezident premiéra přímo odvolal. Aleš Gerloch v roce 2013 pro Právo uvedl: „Pokud by bylo zjevné, že předseda vlády se dopouští jednání, které je neslučitelné s funkcí, a vznikla by zásadní otázka ústavně-politické odpovědnosti za nějaké jednání, kterého se dopustil, tak za těchto podmínek bych to viděl jako krajní možnost. (...) A domnívám se, že to tak i bylo myšleno. Protože kdyby ho vůbec nemohl odvolat, tak je otázka, proč je to v Ústavě takto vůbec řečeno.“

Ani podle Gerlocha by ale nepřipadalo v úvahu, aby prezident premiéra odvolal jen na základě svého uvážení: „Pokud by byl všeobecný názor, tedy ne že si to myslí prezident, že premiér se dopouští jednání neslučitelného s funkcí, a nepodařilo by se dosáhnout jeho odchodu s celou vládou formou vyslovení nedůvěry, pak by do toho mohl prezident vstoupit a odvolat jej.“

Postoj Miloše Zemana a Jana Kudrny

Debaty o výkladu článku 62 Ústavy rozvířil právě v roce 2013 nově zvolený prezident Miloš Zeman. Ten tehdy podle serveru iDNES.cz uvedl, že hlava státu může odvolat premiéra bez jakýchkoli podmínek, což podle něj vyplývá z „velmi extenzivního výkladu ústavy“. Jana Bobošíková tedy správně cituje (video, čas 5:22) mediální zmínku o jeho tvrzení.

Již před tímto Zemanovým výrokem se k problematice odvolání premiéra prezidentem pro Lidové noviny vyjádřil i ústavní právník Jan Kudrna: „V klíčové otázce, kdy může být premiér odvolán, ústava podmínky nestanoví. Byť je to pro mnohé šokující, naše ústava umožňuje poloprezidentský systém.“ I toto vyjádření Bobošíková zmiňuje (video, čas 5:29).

Jana Bobošíková nicméně ve svém videu již neuvádí, že citované výroky Miloše Zemana a Jana Kudrny zazněly již v roce 2013 a naopak je přímo spojuje (video, čas 5:22) s postojem organizátorů petice z letošního října.

V tomto kontextu je důležité zmínit, že jak Zeman, tak Kudrna se později vyjadřovali jinak. Miloš Zeman například v roce 2015 v souvislosti se sporem s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou řekl, že lituje toho, že nemůže premiéra odvolat. „Bohužel a ještě jednou bohužel prezident nemá takovou kompetenci,“ řekl tehdy Frekvenci 1.

Podobně se Zeman vyjádřil také 17. října 2022, tedy den před vznikem videa Jany Bobošíkové. Při diskuzi s občany v Děčíně byl Zeman vyzván, aby odvolal vládu Petra Fialy, na což odpověděl: „Kdybych byl diktátor, tak bych to udělal. Ale jsem demokraticky zvolený prezident. (…) Vím, že podle vámi citovaného článku 62 prezident vládu odvolat může pouze za předem jasně určených podmínek. (…) Ani nevíte, jakou bych někdy měl chuť udělat to, co mi navrhujete. Ale porušil bych zákon. V právním státě se musí zákon dodržovat.“

Jan Kudrna na konci září 2022 pro Deník N komentoval svůj devět let starý výrok zveřejněný v Lidových novinách. Podle něj v otázce možnosti odvolání premiéra není mezi ústavními právníky žádný rozpor, a ani v roce 2013 prý sám nezastával názor, že by prezident mohl premiéra odvolat jen na základě svévole: „Panuje v tom naprostá shoda, to nepřichází v úvahu. Já jsem před devíti lety taky říkal, že by to prezident republiky mohl udělat jen v nějakém extrémním případě. Řekněme, že by se například ukázalo, že premiér je vlastizrádce, a Sněmovna by nevyslovila vládě nedůvěru. Taková situace se v našich dějinách nikdy ani nepřiblížila.“

Jan Kudrna i Miloš Zeman tedy podle svých posledních vyjádření nezastávají názor, že by prezident mohl z vlastního uvážení odvolat premiéra. Jan Kudrna to podmiňuje extrémními okolnostmi, od kterých je Česko zatím daleko, a Miloš Zeman přímo říká, že takovou pravomoc jako prezident nemá.

Ústavní právníci se neshodnou na tom, zda prezident nesmí premiéra odvolat za žádných okolností, nebo zda je to v některých extrémních případech přípustné. Obecně mezi nimi ale panuje shoda na tom, že prezident republiky nemůže odvolat premiéra (ani vládu jako celek) svévolně. Ve svých nedávných vyjádřeních to navíc uvedli také prezident Zeman a ústavní právník Kudrna.

Jana Bobošíková ale i přesto ve svém pořadu Aby bylo jasno používá devět let stará vyjádření prezidenta Zemana a ústavního právníka Kudrny, která spojuje se současnou petiční výzvou k odvolání vlády Petra Fialy. Ačkoliv tehdejší vyjádření cituje správně, jejich zasazením do nynějšího kontextu vytváří nepravdivý dojem, že prezident i odborníci připouštějí možnost svévolného odvolání současného premiéra či vlády.