Analýza neznámého kalu vydávána za důkaz o chemtrails

Na sociálních sítích se šíří kopie protokolu chemické analýzy z Maďarska, která údajně dokazuje, že dešťová voda obsahuje nadlimitní hodnoty některých chemických prvků. Autoři tak rozbor označují za důkaz chemtrails, tedy cíleného vypouštění chemikálií z letadel. Podle samotného dokumentu i dle vyjádření společnosti, která rozbor provedla, však v rámci uvedené analýzy nebyl testován vzorek dešťové vody, o jejím složení tak dokument nic nevypovídá.

Meta fact-check 31. května 2023

Na sociálních sítích se šíří příspěvek obsahující fotografii dokumentu, který autor textu označuje za důkaz tzv. chemtrails. Podle konspirační teorie chemtrails vznikají pruhy, které za sebou zanechávají letadla na obloze, tím, že letadla na zemi cíleně sypou jedovaté chemické látky. Ve skutečnosti jsou pruhy způsobené kondenzací výfukových plynů (.pdf, str. 7).

Dokument uvedený ve facebookovém příspěvku údajně obsahuje výsledky „testování dešťové vody v akreditované laboratoři“ v Maďarsku a má tak dokazovat, že se v této dešťové vodě nachází nadlimitní koncentrace hliníku a barya. V následujícím textu se tedy zaměříme na původ a obsah tohoto chemického rozboru.

Dokument, který se v Maďarsku šířil na sociálních sítích už v roce 2021, pochází z 28. července 2020. Podle informací uvedených v textu bylo měření provedeno laboratoří vodárenské společnosti Debreceni Vízmű Zrt., která zásobuje vodou maďarské město Debrecín a okolí.

Zdroj: Facebook

Podle vyjádření společnosti Debreceni Vízmű Zrt. pro Demagog.cz, i dle jejího dřívějšího vyjádření pro agenturu AFP, laboratoř daný dokument, který v překladu nese název Protokol o rozboru, skutečně zpracovala.

V samotném protokolu stojí, že předmětem testování byla „kalovitá nažloutlá látka z nádrže na dešťovou vodu“ (viz řádek 3). Jak je ale v protokolu dále uvedeno, a jak upozornili i zástupci laboratoře, nejednalo se o tzv. akreditovaný odběr vzorku, který by byl proveden certifikovaným pracovníkem laboratoře. Jakékoli závěry vyvozené z výsledného rozboru tak „mohou vést k mylným závěrům,“ zdůraznila ve vyjádření pro Demagog.cz zástupkyně společnosti. Dále potvrdila, že vzorek byl odebrán přímo objednatelem, vodárenská společnost tedy nemá informace o tom, odkud přesně vzorek pochází nebo o jaký sediment se jedná.

Společnost také poukázala na to, že analyzována nebyla přímo dešťová voda, ale právě zmíněný kal. Z protokolu tak podle slov zástupců vodárenské firmy „nelze vyvozovat žádné závěry o složení srážkové vody, protože srážková voda nebyla testována“. Ve spojitosti s tím, že se jednalo o kal, společnost upozornila, že nemá smysl porovnávat naměřené hodnoty hliníku a barya s jakýmikoliv povolenými limitními hodnotami ve vodě, ať už povrchové nebo podzemní. Kal má totiž sám o sobě jinou koncentraci obsažených látek než srážková voda. Debreceni Vízmű Zrt. také doplnila, že nesbírá data o složení dešťové vody v okolí, protože se takovými měřeními nezabývá.

Na závěr shrňme, že výsledky měření podle zástupců společnosti, která analýzu provedla, nelze vztahovat na dešťovou vodu, protože se o rozbor dešťové vody nejednalo. Vzorek měl totiž charakter kalu. Co se týče samotného odběru vzorku, nejednalo se o odběr akreditovaný, který by prováděl certifikovaný pracovník. Laboratoř tak navíc nemá informace o tom, odkud přesně vzorek pochází. Příspěvek, který tvrdí, že daný dokument dokládá složení dešťové vody v Maďarsku, jsme proto v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili jako nepravdivý.