Andrej Babiš je nadále evidován jako agent StB

Podle facebookového příspěvku vydal slovenský nejvyšší soud rozsudek, kterým potvrdil, že Andrej Babiš nikdy nespolupracoval s StB. Nejvyšší soud ale zatím o Babišově dovolání nijak nerozhodl. Soudní proces trvá již přes deset a podle dosavadních rozhodnutí slovenských soudů platí, že Andrej Babiš je po právu evidován jako agent StB.

Meta fact-check 15. března 2023

Podle virálního příspěvku, který se v březnu 2023 šíří po facebooku, „vydal Nejvyšší soud Slovenské republiky rozsudek, že Andrej Babiš nepracoval jako člen STB a s STB neměl nic společného“. V textu se dále uvádí, že rozsudek byl vynesen „včera“, z kontextu celého příspěvku ale vyplývá, že k tomu mělo dojít po zvolení Petra Pavla prezidentem v lednu 2023.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) podal žalobu na slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) už v lednu 2012. Žaloba se týkala evidence spolupracovníků StB, kterou ÚPN vede a která zmiňuje mimo jiné také jméno bývalého českého premiéra. Andrej Babiš ve své žalobě tvrdil, že v této evidenci figuruje neoprávněně.

 

 

Podle ÚPN se Andrej Babiš stal důvěrníkem StB v roce 1980 a o dva roky později zahájil spolupráci na úrovni agenta. Tu měl ukončit v roce 1985, kdy byl jako obchodní delegát vyslán podnikem Petrimex do Maroka.

Průběh soudního sporu

Jak již bylo zmíněno, celý soudní proces začal v lednu 2012. 26. června 2014 pak bratislavský okresní soud rozhodl, že Andrej Babiš je v evidenci veden neoprávněně (.pdf, str. 1). V rámci soudního řízení vypovídal také bývalý nadporučík StB Július Šuman, který Babiše pro vyšší spolupráci s tajnou politickou policií v roce 1982 dle archivních dokumentů získal. Ve své výpovědi tyto informace popřel. Před soudem vystoupil také Andrej Kuľha, bývalý důstojník StB, a prohlásil, že svazek ukazuje jen nevědomou spolupráci Babiše s tajnou policií.

Ústav paměti národa se však proti rozsudku okresního soudu opakovaně odvolával. Krajský a později po dovolání také Nejvyšší soud však rozhodnutí okresního soudu potvrdily a odvolání tak byla neúspěšná. ÚPN se tedy obrátil až na slovenský ústavní soud, který v říjnu 2017 rozhodl, že soudy nižší instance pochybily. Podle rozhodnutí Ústavního soudu neměly připustit výpovědi Júlia Šumanadalších bývalých příslušníků StB, kteří nebyli zbaveni mlčenlivosti, a zpochybnil důvěryhodnost těchto svědků. Celou kauzu vrátil k projednání krajskému soudu.

Bratislavský krajský soud následoval argumentaci Ústavního soudu a v únoru 2018 žalovanému Ústavu paměti národa vyhověl. Své rozhodnutí navíc zdůvodnil tím, že žalovanou stranou nikdy neměl být ÚPN, kterému zveřejnění evidencí ukládá zákon o paměti národa.

Jen o několik dní později uvedl bývalý příslušník StB Ján Sarkocy, že svazek zfalšován nebyl a že Babiš s StB naopak od začátku vědomě spolupracoval. Babiš toto prohlášení označil za lež a v březnu 2018 podal ke slovenskému nejvyššímu soudu dovolání proti únorovému pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. O měsíc později pak navíc podal žalobu jak na vydavatele slovenského listu Nový čas, ve kterém byl zveřejněn rozhovor se Sarkocym, tak na Sarkocyho samotného. V srpnu 2018 ale žalobu stáhl.

Poté, co byl podruhé pověřen sestavením vlády, Babiš 6. června 2018 oznámil, že chce Slovensko kvůli této kauze žalovat u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), ten ale později jeho stížnost odmítl. 8. června 2018 bylo odmítnuto i jeho dovolání k Nejvyššímu soudu. Tento rozsudek byl na nějakou dobu považován za definitivní a kauza za uzavřenou.

V listopadu 2019 ale slovenský ústavní soud zveřejnil rozhodnutí, podle nějž bylo porušeno Babišovo právo na spravedlivý proces (.pdf). Nařídil tak znovu otevřít spor a věc vrátil Krajskému soudu v Bratislavě. Bratislavský krajský soud nicméně Babišovu žalobu v červnu 2022 znovu zamítl a své rozhodnutí odůvodnil ve stejném duchu jako Ústavní soud v roce 2017. V odůvodnění devátého verdiktu této kauzy předseda soudního senátu zmínil, že žalovanou stranou neměl být ÚPN, ale slovenské ministerstvo vnitra. Soudní proces byl tak naposledy uzavřen v červnu 2022.

říjnu 2022 se předseda hnutí ANO místo žaloby na slovenské ministerstvo vnitra rozhodl podat další dovolání proti pravomocnému rozsudku krajského soudu. Proces tak pokračuje dál, protistranou zůstává slovenský ÚPN a kauzou se nyní bude znovu zabývat Nejvyšší soud. Ten dovolání obdržel v prosinci 2022 a žádný rozsudek dosud nevydal.

V polovině března 2023 tak stále platí, že je Andrej Babiš po právu evidován jako agent StB. Slovenský nejvyšší soud o posledním Babišově dovolání z října loňského roku zatím nerozhodl. V celé kauze dal zatím Nejvyšší soud Babišovi za pravdu pouze jednou v roce 2017, tento rozsudek ale následně zrušil Ústavní soud.

Závěr

Jelikož slovenská justice stále nepotvrdila, že je Andrej Babiš uváděn v evidenci spolupracovníků StB neoprávněně, oficiálně stále platí, že byl agentem StB. Není tedy pravda, že by slovenský nejvyšší soud či soud jiné instance v posledních dnech vydaly rozsudek, který by celý soudní proces uzavíral v Babišův prospěch. Sdílený příspěvek jsme proto v rámci naší spolupráce s facebookem označili jako nepravdivý.