Demagog.cz

Bezpečnost nošení respirátorů

Na síti Facebook se v posledních dnech rozšířil příspěvek „odchycený“ v diskuzi pod článkem na serveru SeznamZprávy, který se věnuje údajné škodlivosti nošení respirátorů. Příspěvek přitom dezinterpretuje výsledky zahraničních studií a varování od výrobce respirátorů. Respirátory a chirurgické roušky mohou ztěžovat dýchání pouze při těžké fyzické zátěži. Při nošení po krátkou dobu je jejich největším rizikem, že nesprávně používaný respirátor nemusí chránit před nebezpečím nákazy.

24. února 2021

Respirátory a dýchání

Příspěvek se odkazuje na studii německého sportovního lékaře Svena Fikenzera z Kliniky kardiologie Univerzitní nemocnice v Lipsku. Doktor Fikenzer v rámci výzkumu testoval vliv nošení chirurgických roušek a respirátorů třídy FFP2 na tzv. kardiopulmonální kapacitu člověka, tedy schopnost vdechovat vzduch a okysličovat krev.

Experimentu se zúčastnilo 12 „aktivních a zdravých“ mužů-dobrovolníků. Každý z nich absolvoval tři měření – bez ochrany úst a nosu, s chirurgickou rouškou a následně s respirátorem FFP2. Jejich kardiopulmonální kapacita byla měřena v průběhu fyzické zátěže na ergometru (rotopedu), kdy při frekvenci šlapání 60–70 otáček za minutu byla postupně zvyšována zátěž ergometru až do úplného vyčerpání dobrovolníka.

Z výsledků měření vyplynulo, že chirurgické roušky i respirátory při těžké fyzické zátěži zásadně snižují kapacitu plic, respektive ztěžují dýchání, „zejména objem a rychlost vzduchu při výdechu“. Tepová frekvence srdce byla při měření bez roušky stejná jako s rouškou či respirátorem.

Podle tiskové zprávy není studie „za žádných okolností zamýšlena jako kritika nebo jako zpochybnění nutnosti nosit respirátory“. Je také třeba upozornit na to, že k omezení dýchání vlivem respirátoru a roušky došlo u dobrovolníků v rámci těžké fyzické zátěže, výsledky tedy pro běžné nošení ochrany úst a nosu nejsou příliš vypovídající.

Bezpečnost respirátorů

Podle Německé respirační ligy zvyšují respirátory (FFP2, FFP3) „odpor při dýchání“. To by mohlo u nemocných pacientů vést ke „značné dušnosti“. Podíl oxidu uhličitého v krvi by se mohl zvýšit. V praxi však stačí, aby si ten, kdo se bude cítit nekomfortně, respirátor sám včas sundal. Nebezpečné zvýšení obsahu CO2 v krvi kvůli nošení respirátoru je dle dokumentů ligy „nepravděpodobné“.

Německá společnost pro pneumologii a respirační medicínu nabádá k opatrnosti u pacientů se srdečními a plicními chorobami. Institut Roberta Kocha doporučuje obecné nošení ochrany úst a nosu „v určitých situacích na veřejných prostranstvích“. Světová zdravotnická organizace (WHO) pak doporučuje používání roušek na veřejnosti, kdy je obtížné udržet si odstup – například v obchodech a prostředcích veřejné dopravy či na jiných místech se zvýšenou koncentrací lidí.

Při použití respirátorů FFP2 a FFP3 se očekává, že pacienti s respiračními chorobami budou při dýchání „unavenější“. Pokud se pak množství oxidu uhličitého na krátkou dobu zvýší, hladina se okamžitě vyrovná sundáním respirátoru. V této souvislosti je nutné zmínit, že plánované opatření české vlády by mělo nařídit povinné nošení respirátorů například v obchodech nebo na úřadech, zpravidla tedy jen po krátký čas. Delší doba nošení respirátorů může být nutná např. v prostředcích hromadné dopravy.

Ani dlouhodobé nošení respirátoru přitom kromě ztíženého dýchání nezpůsobuje žádné závažné obtíže člověku, který nemá respirační onemocnění. Je však pravdou, že po dlouhém nošení ochrany úst a nosu může dojít k různým způsobům podráždění kůže.

Ministerstvo zdravotnictví k délce nošení respirátoru uvádí: „Zkušenosti s používáním ukazují, že respirátory mohou fungovat v rámci svých vlastností až po dobu 6–8 hodin nepřetržitého nebo přerušovaného používání. Maximální délka nepřetržitého používání respirátorů ve zdravotnických zařízeních je tak dána více hygienickými okolnostmi (respirátor musí být vyměněn, protože byl kontaminován) nebo praktickými potřebami (např. přestávka na jídlo, na toaletu) než předem stanoveným počtem hodin. Je nepravděpodobné, že by prodloužené použití samotné zhoršilo ochranu dýchacích cest.“

Životnost respirátoru je různá. „U každého modelu respirátoru to může být jinak, proto sledujte označení písmeny R, NR (...). Respirátory s označením R můžete použít opakovaně. Respirátory s označením NR jsou pouze na jednorázové použití. Ochranu poskytují nanejvýš 24 hodin,“ píše například lékárna BENU. U jednorázových respirátorů je maximální životnost respirátoru s filtrační třídou FFP2 nebo FFP3 jedna pracovní směna – 8 hodin. Někteří výrobci však doporučují respirátor vyměnit již po čtyřech hodinách.

Maximální doby nošení respirátoru, které jsou uvedeny ve facebookovém příspěvku (dvě hodiny, poté půl hodiny na zotavení), se nám nepodařilo u žádného typu respirátoru dohledat.

Varování na obalu respirátoru

Autor příspěvku dále uvádí, že na balení respirátorů výrobce Meditrade je varování: „Nesprávné používání nebo nedodržování tohoto návodu na použití může vést k nemoci, vážnému zranění nebo k smrti.“ Na příbalovém letáku k respirátoru se ve skutečnosti píše: „Nedodržení všech instrukcí a omezení použití tohoto výrobku může snížit efektivitu ochranného respirátoru, což může vést k nemoci či smrti.” 

Výrobce tedy varuje před tím, že nesprávně používaný respirátor nemusí nositele chránit před chorobami, které jej pak mohou i zabít. Respirátor samotný takové riziko nezpůsobuje.

Americký lékař a jeho varování

Autor příspěvku se již v úvodu odkazuje na článek na webu Doktorka.cz, kde jsou popsána údajná zjištění amerického doktora Russella Blaylocka, který má na základě vědeckých studií varovat před dlouhodobým nošením roušek.

Tento text se v anglickém originále objevil poprvé již v květnu roku 2020 a obsahuje nepodložená tvrzení o zdravotních rizicích spojených s nošením roušek a respirátorů třídy N95. Tato tvrzení byla již v minulosti odborníky či agenturami AFP a AP vyvrácena vzhledem k tomu, že doktor Blaylock svá tvrzení opírá o odborné studie, které se zabývaly jinou problematikou, nebo jejich závěry byly jiné, než jak je Blaylock interpretuje.

Závěr

Příspěvek tedy obsahuje několik nepravdivých tvrzení. Autor sice uvádí, že experiment s měřením kapacity dýchání byl proveden na ergometru, tzn. při zvýšené fyzické zátěži, ale vyvozuje obecné závěry o tom, jak respirátory omezují dýchání. Ve skutečnosti přitom experiment ukázal, že pro lidi bez respiračních problémů a při běžné činnosti, tedy pro běžné použití respirátoru, nejsou příliš relevantní.

Varování na příbalovém letáku respirátoru od výrobce Meditrade pak autor popisuje zavádějícím způsobem. Výrobce pouze varuje, že nesprávně použitý respirátor nemusí chránit, a nositeli tak hrozí nákaza nebezpečnou nemocí.

Závěry o škodlivosti roušek a respirátorů obsažené v článku na webu Doktorka.cz byly již v minulosti opakovaně vyvráceny jako nepodložené. Studie, které autor použil, obsahovaly jiné závěry, než jak byly interpretovány.

Vzhledem k tomu, že příspěvek je zčásti postaven na nepravdivých tvrzeních, označili jsme jej v rámci naší spolupráce se společností Facebook jako částečně nepravdivý.