Demagog.cz

Bezpečnost odběrových tyčinek

Na Facebooku se objevil příspěvek týkající se tyčinek, kterými se provádí odběr z nosohltanu při testování na onemocnění covid-19. Odběrové tyčinky jsou opravdu sterilizovány ethylenoxidem, za běžných podmínek toxickým plynem. Avšak sterilizace zdravotnických prostředků ethylenoxidem je kontrolována a nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví.

17. dubna 2021

Ethylenoxid je za běžných podmínek plynná látka (.pdf, str. 1), která je při inhalaci toxická, dráždivá a karcinogenní (str. 1). Používá se však běžně pro sterilizaci zdravotnických prostředků, mezi které se řadí právě odběrové tyčinky a tampóny.

Sterilizaci zdravotnických prostředků pomocí ethylenoxidu popisuje na svém webu Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP). Sterilizace probíhá tak, že hotová a zabalená odběrová tyčinka či tampon je umístěna do speciální komory, kam je vháněn ethylenoxid. Plyn proniká přes obal prostředku (obal umožňuje průnik ethylenoxidu k výrobku) a proběhne sterilizace. Následně je v komoře vytvořen podtlak, jehož následkem je odsátí veškerého ethylenoxidu z komory a také ze zabalených prostředků. Ty se poté nechají ještě odvětrat, tak aby neobsahovaly zbytky plynu. Po každé sterilizaci je provedena kontrola, která zjišťuje zda hodnoty zbytku ethylenoxidu jsou v souladu se stanovenými bezpečnostními limity (normy: ISO 11135, ISO 10993-7).

NISZP uvádí, že odběrové tyčinky, které jsou v neporušeném obalu a řádně označené (CE), jsou z hlediska obsahu ethylenoxidu “zcela bezpečné a nepředstavují žádné riziko pro pacienty.” Dodejme, že s procesem sterilizace ethylenoxidem počítá také Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Odběrové tyčinky pro testy tak nejsou napouštěny ethylenoxidem, ale pomocí tohoto plynu jsou sterilizovány, čímž jsou zbaveny mikroorganismů, kvůli kterým by pak mohlo dojít při vyhodnocování ke zkreslení výsledků testů. Pro zdraví člověka takto sterilizovaný zdravotnický prostředek nepředstavuje žádné riziko.

V rámci naší spolupráce se společností Facebook jsme proto příspěvek označili pro chybějící kontext.