Demagog.cz

Čím jsou živy politické strany #vyrokdne

Volby do Poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží a stranám kromě možnosti zvýšení politického vlivu nabízí i příležitost stabilního příjmu po další čtyři roky. Ve středu se navíc 18 senátorů se rozhodlo u Ústavního soudu napadnout některé pasáže zákona, který má ztížit účast menším stranám. Podívali jsme se tedy, čím jsou živy politické strany.

Komentář 22. března 2017

Volby do Poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží a stranám kromě možnosti zvýšení politického vlivu nabízí i příležitost stabilního příjmu po další 4 roky a také náhradu utracených peněz z volebních kampaní (u nich je jisté, že výdaje přesahující 100 milionů se nyní opakovat nebudou). 18 senátorů se kromě toho ve středu rozhodlo u Ústavního soudu napadnout některé pasáže zákona, které podle nich přehnaně zatěžují a znevýhodňují menší strany. Nelíbí se jim zejména tříprocentní hranice, jejímž překročením získávají strany nárok na státní příspěvky. Podívali jsme se proto na současnou právní úpravu a připravili jsme vám stručný souhrn stávající situace.

Kolik přihodí stát?

Hospodaření politických stran je v České republice zakotveno v zákoně o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, který upravuje, co může být příjmem strany či hnutí. Příjmy politických stran a hnutí můžeme rozdělit na příjmy od státu a tzv. ostatní příjmy. Co se týče státních příspěvků, pokusili jsme se jejich různé druhy popsat v následující tabulce:

Kterých voleb se týkáKdy se vyplácíPodmínkaVýše příspěvkuPříspěvek na úhradu

volebních nákladů do Sněmovny a

Evropského parlamentuPouze v

příslušném roce1,5 % hlasů ve volbách do Sněmovny

1 % ve volbách do EPSněmovna: 100 Kč/hlas

EP: 30 Kč/hlasPříspěvek na mandátdo Sněmovny, Senátu

a zastupitelstev krajů a PrahyRočně po celé

volební obdobíZískat mandátSněmovna a Senát: 900 000 Kč

krajské Praha: 250 000 KčStálý příspěvekdo SněmovnyRočně po celé

volební období3 % hlasů ve volbách do Sněmovny 6 mil. - 10 mil. Kč*

*Mezi hranicí 3 - 5% se za každé další získané 0,1% zvyšuje výplata o 200 000 Kč

Příspěvek na mandát a stálý příspěvek dohromady tvoří příspěvek na činnost. Údaj o jejich výplatě za minulý rok je dostupný na stránkách ministerstva financí. Budoucí znění zákona pak počítá i s příspěvkem na činnost politického institutu, který by činil 10% z příspěvku na činnost.

A ostatní?

Ostatní příjmy pak tvoří členské příspěvky, dary, půjčky a jiné vymezené příjmy, ať už z podnikání či pořádání tombol a dalších kulturních radovánek. V následující tabulce jsme porovnali složení celkových příjmů stran za rok 2015, a to u těch stran, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 1 mandát.

Příspěvek na činnost [%]Členské příspěvky [%]Dary [%]Půjčky [%]Jiné [%] Úsvit 99**** TOP 09 865801 ODS 27311545 KSČM 58137022 KDU-ČSL 5658823 ČSSD 3550,5545,5 ANO 67410181

Graficky znázorněna vypadá tabulka takto:

*podíl členských příspěvků Úsvitu se pohybuje v řádu desetitisícin, ostatní položky nejsou ve výroční zprávě Úsvitu uvedeny

Jak je vidět v tabulce, příspěvek na činnost, který dostávají strany od státu, tvoří u 5 ze 7 stran více než polovinu celkových příjmů, u strany Úsvit je podle poskytnutých čísel zdrojem skoro téměř. U ODS a ČSSD jsou pak hlavním zdrojem různé půjčky. Na příspěvky od členů se naopak žádná ze stran nemůže spoléhat jako na záchrannou brzdu. Příjmy KDU-ČSL (.pdf, str. 16) a KSČM (.pdf, str. 18) podle výročních zpráv z roku 2015 přibližně z 20% tvoří pronájmy a prodej movitého či nemovitého majetku.

Rozpočet a možnosti stran tedy do značné míry závisí na státních příspěvcích, přičemž některé z nich není úplně lehké získat, zejména pak pro menší strany. O to zuřivější boj se povede v předvolebních kampaních, na které se již teď moc těšíme. A co vy?

Autory dnešního textu jsou Michael Koževnikov, Tereza Stříteská a Petr Dvořák
Líbí se vám naše práce? Podpořte nás prostřednictvím našeho transparentního účtu. Děkujeme!