Čínská biologická laboratoř a její údajné vazby

Na sociální síti Facebook se šíří informace o tom, že čínská biologická laboratoř ve Wu-chanu patří společnosti GlaxoSmithKline a že tu má vlastnit farmaceutická společnost Pfizer, vyvíjející vakcínu proti covidu-19. Laboratoř ve Wu-chanu však patří pod Čínskou akademii věd a s GlaxoSmithKline nijak nesouvisí. Ta pak není nijak majetkově propojená se společností Pfizer.

Meta fact-check 8. ledna 2021

Uvedený facebookový příspěvek obsahuje celý řetězec korporátních spojení, který má začínat ve wu-chanské laboratoři a končit u George Sorose, Billa Gatese a řady dalších zahraničních subjektů. Rozplétání celé této teorie se věnovalo např. USA Today.

Jelikož teorie, popsaná v příspěvku, staví na spojení mezi „Čínskou biologickou laboratoří” ve Wu-chanu a společností GlaxoSmithKline, resp. Pfizer, zaměřili jsme se pouze na následující faktické tvrzení: „Čínská biologická laboratoř ve Wuhanu patří společnosti Glaxosmithkline, kterou (čistě náhodou) vlastní společnost Pfizer!, kterážto (čistě náhodou) vyrábí vakcínu proti virusu, který má počátek v biologické laboratoři ve Wuhanu”.

Touto biologickou laboratoří je zřejmě míněn Wu-chanský institut virologie, který ovšem dle vlastních slov patří pod Čínskou akademii věd, státní a čínským státem financovanou instituci. Přirozeně jej tak nevlastní GlaxoSmithKline. Wu-chanský institut pak spolupracuje s univerzitami a výzkumnými institucemi po celém světě.

Spojení mezi GlaxoSmithKline a společností Pfizer se pak také nezakládá na faktech. Obě tyto společnosti jsou konkurenční. Obě dle Světové zdravotnické organizace vyvíjejí (.zip, list Clinical v .xlsx souboru) vlastní vakcínu proti covidu-19 a ze spolupráce společností Pfizer a německého BioNTechu vznikla první v Česku veřejně administrovaná vakcína.

Společnost GlaxoSmithKline má jako volně obchodovaná akciová společnost více vlastníků, Pfizer mezi nimi však nefiguruje. Stejně tak společnost Pfizer není vlastněna GlaxoSmithKline. Obě společnosti spolupracují v  oblasti prodeje koncovým zákazníkům, vakcíny však společně nevyvíjejí.

Samotné tvrzení, že virus SARS-CoV-2 způsobující covid-19 byl uměle vytvořen ve wu-chanské laboratoři, se ve veřejném prostoru objevuje již delší dobu, není však podložené žádnými fakty. Vědci se shodují, že virus má přirozený původ. Tímto tvrzením se mimo jiné zabývali také AP, USA Today či PolitiFact.

Již počátek uvedeného konspiračního řetězce tedy neodpovídá realitě. Facebookový příspěvek a jeho kopie jsme tedy v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili jako nepravdivé.