Demagog.cz

CNN Prima News a její smyšlená výjimka z nošení respirátorů

Snímek z článku CNN Prima News obsahující smyšlenou výjimku z povinnosti nošení respirátorů se začal šířit na Facebooku. Televize na svém webu uvedla, že Ministerstvo zdravotnictví stanovilo mj. výjimku pro ústavní činitele. Ti však mají výjimku stejnou jako všichni zaměstnanci a respirátor si mohou sundat jen v případě, že pracují na jednom místě ve vzdálenosti alespoň 2 metry od jiných lidí.

25. února 2021

Ministerstvo zdravotnictví přišlo 22. února 2021 s mimořádným protiepidemickým opatřením, kdy od čtvrtka 25. února zavedlo povinnost nošení respirátorů či chirurgických roušek. Tato povinnost se vztahuje v zásadě na všechny vnitřní prostory staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, a také na všechna ostatní veřejně přístupná místa v zastavěném území obce, kde dochází ke shlukování lidí. Respirátor či dvě přes sebe přeložené chirurgické roušky jsou pak povinné v obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě.

Mimořádné opatření ministerstva obsahuje (str. 2–3) celou řadu výjimek. Respirátory či roušky nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřských školách či dětských skupinách, žáci při některých vzdělávacích aktivitách, lidé při práci na jednom místě, pokud jsou vzdáleni od ostatních alespoň 2 m, osoby s duševním onemocněním, řidiči veřejné dopravy, účastníci soudu, moderátoři i respondenti v televizi a rozhlase, snoubenci při obřadu či lidé při sportu.

Zjednodušený seznam těchto výjimek ve čtvrtek 25. února zveřejnila na svém webu CNN Prima News, mimo jiné však uvedla, že výjimka z nošení ochranných prostředků se vztahuje také na ústavní činitele.

Ústavní činitelé jsou v mimořádném opatření zmíněni (str. 2) pouze v písmenu n) v rámci výjimky pro práci na jednom místě ve vzdálenosti alespoň 2 metry od jiných lidí. Ministerstvo konkrétně uvádí, že povinnost se nevztahuje na: „zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby” s tím, že v takových situacích „nehrozí vážné riziko přenosu onemocnění” (str. 10). Ústavní činitelé si tedy v takovém případě respirátor mohou sejmout, stejně tak ale i všichni zaměstnanci, což CNN Prima News neuvádí.

Tato formulace, kdy jsou vedle zaměstnanců uvedeni také ústavní činitelé, vyplývá z toho, že ústavní činitelé z pohledu pracovního práva nejsou zaměstnanci. Byť vykonávají práci pro jednoho „zaměstnavatele” – stát, nejsou zaměstnáni podle zákoníku práce a výjimka stanovená pouze pro zaměstnance by se na ně tak nevztahovala.

Na ústavní činitele, například poslance, senátory či členy vlády, se tedy vztahuje stejná výjimka z povinnosti nošení respirátorů či roušek jako na zaměstnance. Informace obsažená v článku CNN Prima News tedy není úplná – výjimka pro ústavní činitele existuje, ale jen v uvedeném případě a v rámci plošné výjimky pro všechny zaměstnance. Příspěvky, které obsahují snímek pasáže článku či na údajnou výjimku pro ústavní činitele jinak poukazují, jsme proto v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili jako „chybějící kontext“.