Demagog.cz

Delta a vakcíny

Na Facebooku se objevil příspěvek, podle kterého mají vakcíny napomáhat šíření varianty koronaviru delta. Příspěvek vychází ze dvou dosud oficiálně nezveřejněných studií, které ale toto tvrzení nepodporují.

3. září 2021

Příspěvek hovoří o variantě delta. Delta je jednou z variant viru SARS-CoV-2 způsobujícího covid-19, tedy mutace koronaviru, která se poprvé objevila v Indii v říjnu minulého roku (.pdf, str. 4). Delta je podle nejnovější zprávy (.pdf, str. 2, 7) WHO z 31. srpna rozšířena v 170 zemích světa.

Očkovaní vs. neočkovaní lidé

Příspěvek v úvodu tvrdí, že neočkovaní lidé jsou 13krát odolnější proti variantě delta než očkovaní lidé. Vychází přitom ze studie, která proběhla v Izraeli v období 1. června – 14. srpna 2021. V této době byla v Izraeli dominantní (a stále je) právě varianta delta. 

Vědci v Izraeli zkoumali anonymizované lékařské záznamy svých občanů, z nichž došli k závěru, že Izraelci, kteří již prodělali nemoc covid-19 (v lednu nebo únoru 2021), mají 13,06x nižší riziko nákazy variantou delta než Izraelci očkovaní ve stejném období dvoudávkovou vakcínou společnosti BioNTech/Pfizer. Avšak největší imunitu proti variantě delta mají ti, kteří byli dříve infikováni koronavirem SARS-CoV-2, a jimž také byla podána jedna dávka vakcíny.

Studie má tedy prokazovat, že přirozená imunita získaná předchozí infekcí koronavirem SARS-CoV-2 poskytuje větší ochranu před nakažením, symptomatickým průběhem, a i hospitalizací způsobenou variantou delta než imunita vyvolaná očkováním dvoudávkovou vakcínou BioNTech/Pfizer. Když se tedy v příspěvku na Facebooku dočteme, že neočkovaní lidé mají vyšší odolnost, zcela zde chybí informace o tom, že jde o lidi, kteří již prodělali covid-19.

Dodejme, že izraelská studie nicméně ještě nebyla recenzována („peer-reviewed“), tedy prozatím neprošla kontrolou odborníků a nebyla formálně zveřejněna v odborném časopise.

Odborníci zdůrazňují, že vakcíny proti onemocnění covid-19 poskytují vysokou ochranu před závažným průběhem a úmrtím. Z výzkumu zveřejněného v lékařském časopisu The New England Journal of Medicine týkající se účinnosti vakcín vyplývá, že vakcína BioNTech/Pfizer je účinná z 88 % při prevenci symptomatického průběhu covidu-19 při nakažení deltou. Co se týká vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca), jedná se o účinnost 67 %.

Příspěvek také zmiňuje Dr. Roberta Maloneho, který často sám sebe označuje jako vynálezce mRNA vakcín, avšak vynález mRNA vakcín je připisován maďarské biochemičce Katalin Kariko a jejímu kolegovi ​​Drew Weissmanovi. Robert Malone je jedním z autorů článku (.pdf) z roku 1989, který popisoval přenos molekuly RNA do buňky. V poslední době Malone šířil nepravdivé informace o bezpečnosti a účinnosti vakcín Pfizer a Moderna.

Virová nálož naočkovaných zdravotníků

Druhá část příspěvku se zabývá další studií, která také dosud nebyla recenzována. Studie oxfordské univerzity, jež proběhla 11. – 25. června 2021 mezi zdravotníky v nemocnici ve Vietnamu, měla za cíl prozkoumat virovou nálož přenosu varianty delta mezi jedinci očkovanými vakcínou společnosti AstraZeneca (.pdf, str. 13 – je nutné se přihlásit pro stažení). 

Facebookový příspěvek zde tvrdí, že virová nálož byla 251x vyšší u očkovaných zdravotníků než u neočkovaných. To však nebylo závěrem studie. Autoři studie pouze uvádí, že virová nálož byla 251x vyšší u zdravotníků infikovaných variantou delta než u těch, kteří byli infikováni během začátku pandemie v roce 2020 „starými kmeny“ (.pdf, str. 2, 15) viru SARS-CoV-2. Lidé nakažení v roce 2020 proti covidu-19 očkováni nebyli, autoři studie ale uvádějí (.pdf, str. 14), že nenašli žádnou souvislost mezi protilátkami vytvořenými po očkování a virovou náloží u deltou nakažených zdravotníků. Vysoká virová nálož je tedy dle této studie dána charakterem varianty delta, nikoliv vakcinací.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že delta varianta je 2x více infekční než předchozí varianty onemocnění covid-19 a že neočkovaní lidé nakažení variantou delta produkují stejné množství virového genetického materiálu jako očkovaní a následně nakažení variantou delta. Každopádně virová nálož klesá rychleji u plně očkovaných lidí ve srovnání s neočkovanými, a očkovaní tak mohou virus šířit po kratší dobu.

Facebookový příspěvek tedy obsahuje silně zavádějící tvrzení o tom, že očkovaní lidé mají 13x vyšší riziko onemocnění onemocnění covidem-19 způsobeným variantou delta než neočkovaní lidé. Autor příspěvku totiž opomněl uvést, že skupina neočkovaných lidí z izraelské studie na počátku roku 2021 prodělala covid-19, a mají díky tomu určité množství protilátek. Tvrzení o tom, že podle oxfordské studie mají očkovaní zdravotníci 251x vyšší virovou nálož než neočkovaní, je pak nepravdivé. Studie poukazuje jen na to, že nákaza variantou delta vede k řádově vyšší virové náloži oproti starším variantám viru. Autoři zároveň poukazují na to, že nenašli žádnou souvislost mezi očkováním a virovou náloží u deltou nakažených zdravotníků.

Vzhledem k těmto tvrzením jsme v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili příspěvek jako nepravdivý.