Delta a vakcíny

Na Facebooku se objevil příspěvek, podle kterého mají vakcíny napomáhat šíření varianty koronaviru delta. Příspěvek vychází ze dvou dosud oficiálně nezveřejněných studií, které ale toto tvrzení nepodporují.

Meta fact-check 3. září 2021

Příspěvek hovoří o variantě delta. Delta je jednou z variant viru SARS-CoV-2 způsobujícího covid-19, tedy mutace koronaviru, která se poprvé objevila v Indii v říjnu minulého roku (.pdf, str. 4). Delta je podle nejnovější zprávy (.pdf, str. 2, 7) WHO z 31. srpna rozšířena v 170 zemích světa.

Očkovaní vs. neočkovaní lidé

Příspěvek v úvodu tvrdí, že neočkovaní lidé jsou 13krát odolnější proti variantě delta než očkovaní lidé. Vychází přitom ze studie, která proběhla v Izraeli v období 1. června – 14. srpna 2021. V této době byla v Izraeli dominantní (a stále je) právě varianta delta. 

Vědci v Izraeli zkoumali anonymizované lékařské záznamy svých občanů, z nichž došli k závěru, že Izraelci, kteří již prodělali nemoc covid-19 (v lednu nebo únoru 2021), mají 13,06x nižší riziko nákazy variantou delta než Izraelci očkovaní ve stejném období dvoudávkovou vakcínou společnosti BioNTech/Pfizer. Avšak největší imunitu proti variantě delta mají ti, kteří byli dříve infikováni koronavirem SARS-CoV-2, a jimž také byla podána jedna dávka vakcíny.

Studie má tedy prokazovat, že přirozená imunita získaná předchozí infekcí koronavirem SARS-CoV-2 poskytuje větší ochranu před nakažením, symptomatickým průběhem, a i hospitalizací způsobenou variantou delta než imunita vyvolaná očkováním dvoudávkovou vakcínou BioNTech/Pfizer. Když se tedy v příspěvku na Facebooku dočteme, že neočkovaní lidé mají vyšší odolnost, zcela zde chybí informace o tom, že jde o lidi, kteří již prodělali covid-19.

Dodejme, že izraelská studie nicméně ještě nebyla recenzována („peer-reviewed“), tedy prozatím neprošla kontrolou odborníků a nebyla formálně zveřejněna v odborném časopise.

Odborníci zdůrazňují, že vakcíny proti onemocnění covid-19 poskytují vysokou ochranu před závažným průběhem a úmrtím. Z výzkumu zveřejněného v lékařském časopisu The New England Journal of Medicine týkající se účinnosti vakcín vyplývá, že vakcína BioNTech/Pfizer je účinná z 88 % při prevenci symptomatického průběhu covidu-19 při nakažení deltou. Co se týká vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca), jedná se o účinnost 67 %.

Příspěvek také zmiňuje Dr. Roberta Maloneho, který často sám sebe označuje jako vynálezce mRNA vakcín, avšak vynález mRNA vakcín je připisován maďarské biochemičce Katalin Kariko a jejímu kolegovi ​​Drew Weissmanovi. Robert Malone je jedním z autorů článku (.pdf) z roku 1989, který popisoval přenos molekuly RNA do buňky. V poslední době Malone šířil nepravdivé informace o bezpečnosti a účinnosti vakcín Pfizer a Moderna.

Virová nálož naočkovaných zdravotníků

Druhá část příspěvku se zabývá další studií, která také dosud nebyla recenzována. Studie oxfordské univerzity, jež proběhla 11. – 25. června 2021 mezi zdravotníky v nemocnici ve Vietnamu, měla za cíl prozkoumat virovou nálož přenosu varianty delta mezi jedinci očkovanými vakcínou společnosti AstraZeneca (.pdf, str. 13 – je nutné se přihlásit pro stažení). 

Facebookový příspěvek zde tvrdí, že virová nálož byla 251x vyšší u očkovaných zdravotníků než u neočkovaných. To však nebylo závěrem studie. Autoři studie pouze uvádí, že virová nálož byla 251x vyšší u zdravotníků infikovaných variantou delta než u těch, kteří byli infikováni během začátku pandemie v roce 2020 „starými kmeny“ (.pdf, str. 2, 15) viru SARS-CoV-2. Lidé nakažení v roce 2020 proti covidu-19 očkováni nebyli, autoři studie ale uvádějí (.pdf, str. 14), že nenašli žádnou souvislost mezi protilátkami vytvořenými po očkování a virovou náloží u deltou nakažených zdravotníků. Vysoká virová nálož je tedy dle této studie dána charakterem varianty delta, nikoliv vakcinací.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že delta varianta je 2x více infekční než předchozí varianty onemocnění covid-19 a že neočkovaní lidé nakažení variantou delta produkují stejné množství virového genetického materiálu jako očkovaní a následně nakažení variantou delta. Každopádně virová nálož klesá rychleji u plně očkovaných lidí ve srovnání s neočkovanými, a očkovaní tak mohou virus šířit po kratší dobu.

Facebookový příspěvek tedy obsahuje silně zavádějící tvrzení o tom, že očkovaní lidé mají 13x vyšší riziko onemocnění onemocnění covidem-19 způsobeným variantou delta než neočkovaní lidé. Autor příspěvku totiž opomněl uvést, že skupina neočkovaných lidí z izraelské studie na počátku roku 2021 prodělala covid-19, a mají díky tomu určité množství protilátek. Tvrzení o tom, že podle oxfordské studie mají očkovaní zdravotníci 251x vyšší virovou nálož než neočkovaní, je pak nepravdivé. Studie poukazuje jen na to, že nákaza variantou delta vede k řádově vyšší virové náloži oproti starším variantám viru. Autoři zároveň poukazují na to, že nenašli žádnou souvislost mezi očkováním a virovou náloží u deltou nakažených zdravotníků.

Vzhledem k těmto tvrzením jsme v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili příspěvek jako nepravdivý.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů