Demagog se stal součástí celoevropského projektu

Demagog.cz se zapojil do projektu koordinovaného European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). Projekt nese název FactCRICIS a jeho cílem je podpořit evropské fact-checkery při vyvracení nepravdivých informací o klimatické změně. EFCSN v rámci projektu spolupracuje s několika výzkumnými organizacemi a s experty na vývoj technologií.

Komentář 9. července 2024

Projekt s plným názvem FactCRICIS: European Fact-Checking Response in Climate Crises si klade za cíl zvýšit schopnost evropských fact-checkingových organizací identifikovat a vyvracet dezinformační kampaně související se změnou klimatu a dalšími krizemi, a podpořit tak rychlejší, účinnější a koordinovanější reakce na území Evropy i za jejími hranicemi.

EFCSN a jejich 21 členských organizací v rámci projektu spolupracuje s výzkumníky a odborníky na technologie z německé univerzity TU Dortmund, španělskými organizacemi NewtralMaldita.es, které se zabývají fact-checkingem a technologickým vývojem. Do projektu se zapojila i bulharská společnost Ontotext, která se zabývá umělou inteligencí a správou dat.

Cílem je vytvořit komplexní balíček praktických zdrojů, který bude kombinovat nejnovější technologické nástroje s odbornými znalostmi v oblasti klimatu a bude navržený tak, aby napomohl přeshraniční spolupráci a posílil kapacity evropských fact-checkerů k reakci na nepravdivé informace o klimatu.

Projekt byl zahájen v květnu 2024. Pilotní program pro členy EFCSN bude spuštěn na začátku roku 2025. Výsledky projektu budeme pravidelně zveřejňovat a aktualizovat.

Kontakt: [email protected]

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie a Evropské komise. Ani Evropská unie ani Evropská komise za ně nemohou nést zodpovědnost.