Dominik Hašek podle archivu s StB nespolupracoval

Po sociálních sítích koluje příspěvek, podle kterého měl bývalý hokejový brankář Dominik Hašek spolupracovat s StB. Dokazovat to má snímek ze spisu StB s Haškovým záznamem. I z přiložené fotografie je nicméně patrné, že byl ve svazku uveden jen jako PO, tedy prověřovaná osoba. Tou se přitom člověk mohl stát nejen v případě, že si jej StB vytipovala ke spolupráci, ale dokonce i v případě, že od něj očekávalo potenciální nepřátelské jednání vůči režimu. Fotografie tak Haškovu spolupráci s StB nedokazuje.

Meta fact-check 14. dubna 2023

Hojně sdílený příspěvek obsahuje snímek spisu Státní bezpečnosti (StB) s Haškovým jménem a jeho fotografii s popiskem: „Tak je tady další moralista vedený v StB… fanfára… a tím je Dominik Hašek!!! Spolupráce od 29. 02. 1984, vedený u SEO KS SNB Hradec Králové, krycí jméno Domino (ev. č. 21966). Ten, který nesnáší lháře a lidi s vlastním názorem.“ Text tedy naznačuje, že Dominik Hašek v minulosti spolupracoval s StB.

Původ záznamu

Záznamy Dominika Haška si lze po zadání jeho jména vyhledat ve jmenné evidenci Archivu bezpečnostních složek. Ten v Haškově případě obsahuje konkrétně jen jeden spis. Jako registrující útvar je zde opravdu uvedený SEO KS SNB Hradec Králové (tj. statisticko-evidenční odbor Krajské správy Sboru národní bezpečnosti), krycí jméno i evidenční číslo uvedené ve facebookovém příspěvku rovněž odpovídají.

Datum 29. února 1984 nicméně není dnem zahájení spolupráce, ale pouze datem zavedení (.pdf, str. 2) tzv. Protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování, v němž se záznam nachází. V tomto dokumentu (.pdf, str. 56) lze také nalézt přímo stranu, kterou facebookový příspěvek přikládá jako důkaz Haškovy spolupráce s StB. U Haškova jména se nicméně nachází značka PO. PO je v tomto případě zkratkou pro tzv. prověřovanou osobu.

Snímek z příspěvku. Zdroj: Facebook

 

„Prověřovaná osoba“ není spolupracovník StB

Jak Archiv bezpečnostních složek uvádí, „tzv. osobní spis prověřované osoby StB zaváděla k zakládání dokumentů tzv. prověrkového charakteru k osobě, o kterou se zajímala, ať už z toho důvodu, že z její strany očekávala potenciální nepřátelské jednání vůči režimu, nebo si ji vytipovala k tajné spolupráci“.

To, že se někdo stal prověřovanou osobou, tedy automaticky neznamenalo, že s StB spolupracoval, naopak to mohlo svědčit o tom, že byl pro režim nedůvěryhodný. Sám Hašek jako člen národního týmu vyjížděl do zahraničí, už v roce 1983 například vycestoval do švédského Göteburgu, čímž následně upoutalpozornost Státní bezpečnosti. V eBadatelně Archivu bezpečnostních složek lze konkrétně najít spis z roku 1984, podle něhož se pracovníci Správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správy SNB) Dominikem Haškem „preventivně“ zabývali kvůli jeho stykům „se zástupci profesionálních hokejových klubů v KS“, tedy v kapitalistických státech (.pdf, str. 310).

Podle Archivu bezpečnostních složek docházelo v případě, že si Státní bezpečnost prověřovanou osobu vytipovala k tajné spolupráci, k převedení svazku do kategorie tajné spolupráce. Daný člověk by tak byl v záznamech označen např. jako „kandidát tajné spolupráce“ (KTS), případně „agent“ (A). Žádnou informaci o tom, že by k něčemu takovému v Haškově případě došlo, nicméně záznam v archivu neobsahuje.

Dominik Hašek není prvním hokejistou, který na základě toho, že byl evidován jako PO, čelil obvinění ze spolupráce se Státní bezpečností. V roce 2013 se bývalý slovenský útočník Jozef Golonka bránil podobnému nařčení, přičemž mu dal soud později za pravdu. Podle bývalého ředitele slovenského Ústavu paměti národa Ondreje Krajňáka, který se tehdy ke kauze vyjádřil, StB sportovce sledovala často.

Pro ilustraci toho, že označení za prověřovanou osobu neznamenalo automaticky spolupráci s režimem, nakonec zmiňme i to, že pod značkou PO byla v záznamech StB po nějaký čas vedena například i zpěvačka a signatářka Charty 77 Marta Kubišová, než byla v dokumentech označena za osobu nepřátelskou.

Závěr

Daný záznam v protokolu StB je sice pravý, Haškovu spolupráci se Státní bezpečností, o které mluví facebookový příspěvek, ale nedokazuje. Z těchto důvodů jsme příspěvek v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili jako nepravdivý.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů