Dopis indické vlády a označení tamní mutace

Na Facebooku se šíří dopis, v němž indická vláda údajně popírá existenci „indické varianty” koronaviru. Obsah dopisu je však chybně interpretován. Indická vláda nepopírá existenci varianty koronaviru B.1.617, která se poprvé objevila v Indii, pouze nesouhlasí s používáním neoficiálního termínu „indická varianta”.

Meta fact-check 9. června 2021

Indická vláda, přesněji Ministerstvo elektroniky a informačních technologií, zveřejnilo 21. května 2021 dopis (.pdf) adresovaný provozovatelům sociálních sítí. Ty vyzývá, aby nepoužívali termín „indická varianta” koronaviru, neboť z vědeckého hlediska ho pro označení varianty B.1.617 nepoužívá ani Světová zdravotnická organizace (WHO). Ministerstvo provozovatele žádá, aby ze svých platforem smazali příspěvky, v nichž se slovní spojení „indická varianta” vyskytuje.

O několik dní dříve vydalo Ministerstvo zdravotnictví Indie podobnou zprávu, v níž uvedlo, že v několika příspěvcích v médiích byla varianta koronaviru B.1.617 označena jako „indická varianta”. WHO však podle ministerstva pojem „indická varianta” vůbec nepoužívá.

WHO ve svých zprávách používá označení B.1.617 pro mutace koronaviru, které se poprvé objevily v Indii v říjnu minulého roku (.pdf, str. 4). 31. května 2021 WHO změnila systém pojmenovávání jednotlivých variant koronaviru a nyní se pro mutace používá řecká abeceda. Varianta B.1.617.2 se proto nazývá Delta, podle nejnovější zprávy (.pdf, str. 6) WHO z 8. června je rozšířena v 74 zemích světa.

Delta patří do jedné z podskupin varianty viru B.1.617, v níž jsou kromě této ještě další dvě varianty (B.1.617.1 a B.1.617.3) (.pdf, str. 4), ty však nejsou tak závažné jako B.1.617.2 (str. 5). Všechny tyto tři SARS-CoV-2 linie byly poprvé identifikovány v Indii.

Dopis indického ministerstva z 21. května ohledně neexistence pojmu „indická varianta” je tedy skutečný, není však pravda, že by indická vláda vyvracela existenci samotné varianty koronaviru. Pouze upozorňuje na to, že označení „indická varianta” koronaviru není správné a měl by se používat název dle WHO. V rámci naší spolupráce se společností Facebook jsme proto příspěvek označili pro chybějící kontext.

Dodejme, že označování variant viru, případně koronaviru samotného, podle zemí, v nichž byly poprvé identifikovány, je odbornou veřejností kritizováno. Kromě toho, že takové označení může být nepřesné, jelikož místo identifikace varianty viru nemusí souviset s rizikem nákazy v dané zemi či její populaci, vytváří označení jako „čínský virus” či „indická varianta” stigma, které může vyústit v xenofobní či rasistické projevy.