Ethylenoxid a bezpečnost odběrových tyčinek

Na Facebooku se objevilo video týkající se tyčinek, kterými se provádí odběr z nosohltanu při testování na onemocnění covid-19. Odběrové tyčinky jsou, stejně jako jiný zdravotnický materiál, běžně sterilizovány toxickým ethylenoxidem. Tento plyn se však následně z tyčinek odvětrává, nezůstává v nich a nepředstavuje tedy zdravotní riziko.

Meta fact-check 8. září 2021

Ve videu muž upozorňuje na označení „EO” (ethylenoxid) na obalu testovací sady, z čehož vyvozuje závažné zdravotní důsledky, které může způsobit použití testovací tyčinky při stěru z nosohltanu.

Ethylenoxid je za běžných podmínek plynná látka (.pdf, str. 1), která je při inhalaci toxická, dráždivá a karcinogenní (str. 1, 3) – může způsobit leukémii a další druhy rakoviny. Používá se však běžně pro sterilizaci zdravotnických prostředků, mezi něž se řadí právě odběrové tyčinky a tampóny.

Sterilizaci zdravotnických prostředků pomocí ethylenoxidu popisuje na svém webu Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP). Sterilizace probíhá tak, že jsou hotové a zabalené odběrové tyčinky či tampony umístěny do speciální komory, kam je vháněn ethylenoxid. Plyn proniká přes obal prostředku (obal umožňuje průnik ethylenoxidu k výrobku) a takto proběhne sterilizace. Následně je v komoře vytvořen podtlak, jehož následkem je odsátí veškerého ethylenoxidu z komory a také ze zabalených prostředků. Ty se poté nechají ještě odvětrat tak, aby neobsahovaly zbytky plynu. Po každé sterilizaci je provedena kontrola, která zjišťuje, zda jsou hodnoty zbytku ethylenoxidu v souladu se stanovenými bezpečnostními limity (normy: ISO 11135, ISO 10993-7).

NISZP uvádí, že odběrové tyčinky, které jsou v neporušeném obalu a řádně označené (CE), jsou z hlediska obsahu ethylenoxidu „zcela bezpečné a nepředstavují žádné riziko pro pacienty. Dodejme, že s procesem sterilizace ethylenoxidem počítá také Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Odběrové tyčinky pro testy tak nejsou napouštěny ethylenoxidem, ale jsou pomocí tohoto plynu sterilizovány, čímž jsou zbaveny mikroorganismů, kvůli kterým by pak mohlo dojít při vyhodnocování ke zkreslení výsledků testů. Pro zdraví člověka nepředstavuje takto sterilizovaný zdravotnický prostředek žádné riziko.

V rámci naší spolupráce se společností Facebook jsme proto příspěvek označili jako nepravdivý.