Fakta a koronavirus - kde hledat potřebné informace

V době krize mohou nepravdivé zprávy napáchat největší škody. Přinášíme přehled zdrojů, ze kterých lze čerpat oficiální informace.

Komentář 14. března 2020

V České republice je od čtvrtka 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav, který by měl trvat 30 dnů. Stalo se tak v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Krizové situace potom upravuje tzv. krizový zákon 240/2000 Sb.

Souhrn aktuálních informací nalezneme na oficiálních stránkách Vlády ČR. Veškerá jednání a usnesení vlády v těchto dnech jsou zveřejňována v oficiální databázi dokumentů. Veřejným prostorem se šíří různé informace o krocích vlády. Mějme však na paměti, že veškeré kroky, které vláda podniká, jsou (či budou) zveřejněny zde.

Snad nejdůležitějším zdrojem informací je v tuto chvíli ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví provozuje web s rozsáhlými aktuálními informacemi a doporučeními. MZČR také poskytuje statistické informace o průběhu situace. Pravidelně také aktualizuje seznam zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy.


Ministerstvo zahraničních věcí informuje o tom, jak se chovat v souvislosti s návratem ze zahraničí, odcestováním, či odpovídá na otázky ohledně cestování za prací do ciziny.

Státní zdravotní ústav
je dalším zdrojem, který poskytuje doporučení a radí při prevenci. K dispozici je nonstop infolinka Státního zdravotního ústavu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na číslech +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370. Lze se také obrátit na hygienické stanice nebo zdravotní pojišťovny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s informacemi týkajícími se sociálního zabezpečení a pracovních záležitostí.

Objevují se informace o posunutí termínu pro daňové přiznání, o úvěrové pomoci firmám i živnostníkům. Pro detailní podmínky je ale vždy třeba sledovat primární zdroje. V tomto případě Českomoravskou záruční a rozvojovou banku nebo web MFČR.

Kromě webů vlády a ministerstev doporučujeme také sledovat úřední desku své obce a stránky kraje. Z mediálních zdrojů potom můžeme doporučit souhrnné informace České televize nebo Českého rozhlasu.

Globální vývoj epidemie sleduje zejm. tým Johns Hopkins University v Baltimore a WHO.

O slovo se však hlásí i dezinformace a manipulativní zprávy. Nepravdivé zprávy však právě v době krizí mohou způsobit paniku a napáchat největší škody. Vyvracením hoaxů se zabývá například mezinárodní factcheckingová platforma IFCN.

A na závěr alespoň trochu dobrých zpráv. V reakci na tíživou situaci se vzedmula vlna solidarity a vzniklo několik dobrovolnických iniciativ, které pomáhají potřebným. Pražským seniorům pomáhají dobrovolníci, kteří jim zajišťují například nákup potravin či donášku léků. Aktivní jsou také studenti (např. MU v Brně spustila databázi dobrovolníků, pomáhají studenti UPOL a mnoho dalších) nebo ajťáci. V mnoha obcích funguje sousedská výpomoc i další formy dobrovolné a nezištné pomoci, které nejsou kvantifikovatelné ani změřitelné; pozitivní dopad ale určitě mít budou.

Za Demagog.cz
Tereza Stříteská