Hovory z DVTV

Publikováno 12. srpna 2016

Do studia DVTV v posledních dnech zavítalo několik zajímavých hostů. Mezi nimi naši pozornost zaujal senátor za ČSSD a nekorunovaný král selfie Zdeněk Škromach. Možný budoucí kandidát na prezidenta úvodem dementoval, že by byl při natáčení věhlasných hovorů z bazénku opilý, když za zvuků smyčců vyzýval k zapalování ohňů. A ani nadále nebyl rétoricky příliš zdrženlivý. Vyjádřil se ke kauze na jihomoravském hejtmanství, k domnělému zákazu koštů i bezpečnostní situaci v zemi. Jako lidový kandidát rovněž nezapomněl připomenout, že není populista a své názory vstřebává z lidu. Podívejme se tedy, nakolik se ve svém vystoupení držel faktů.

DVTV (záznam)
Moderátor: Daniela Drtinová

Výroky

Zdeněk Škromach
důležitý výrok

Zdeněk Škromach: „...poslední zákon, který vyšel z vlády, který má omezit konzumaci vín nebo konzumaci alkoholu při veřejných akcích, by nám úplně rozbroural ochutnávky vín nebo ochutnávky slivovic...“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako nepravdivý, neboť poslední zákon týkající se této věci neobsahuje úpravy, které by znamenaly konec ochutnávek vín či slivovice. Naopak explicitně povoluje prodej vína a lihovin v rámci těchto akcí.


Senátor Škromach hovoří o vládním návrhu zákona (.pdf) o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který byl předložen 3. června 2015. Zákon ve svém textu pojednával o omezení jejich konzumace pouze v souvislosti s možností obce vydat obecně závaznou vyhlášku pro vybranou akci přístupnou veřejnosti (§ 17).

Tento zákon kromě dalšího upravoval příležitostný prodej alkoholických nápojů a lihovin. V případě alkoholických nápojů jej povoluje pouze na výročním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti nebo kulturní a taneční akci. U lihovin je pak prodej omezen pouze na kulturní a taneční akce. Je tedy nejednoznačné, zda mezi výčet patří zmíněné ochutnávky vína a slivovice (§ 14 návrhu). Mluvčí ministerstva zdravotnictví se v tomto směru vyjádřila, že na těchto by byl prodej alkoholu povolen. 


Poslanci však košty do zákona prosadili prostřednictvím pozměňovacích návrhů explicitně. Jeden z bodů pozměňovacího návrhu Antonína Sedi (.pdf) přidal mezi povolený příležitostný prodej ochutnávku lihovin a pozměňovací návrh Jiřího Petrů (.pdf) pak také ochutnávku vína. Povoleny by tedy měly být košty vína i slivovice.


Návrh zákona nakonec nebyl přijat, a to především kvůli jedné z jeho částí, která obsahovala zákaz kouření v restauracích. Nejvíce kontroverzním se ve finále stal návrh poslance Bendy zavádějící kuřárny. Neschválení návrhu provázely poměrně silné mediální přestřelky (ČTK) v rámci koalice.

Vláda počátkem června 2016 předložila do Poslanecké sněmovny znovu podobný návrh zákona. V něm již byly zapracovány pozměňovací návrhy, které poslanci přijali u starší, neschválené předlohy (všechny kromě Bendova návrhu). Tento nový návrh (.pdf) obsahuje následující ustanovení (§ 14 návrhu):


„(1) Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin (dále jen „lihovina“), lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno.


„(2) Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci.


Není tedy pravda, že by poslední verze předmětného zákona, která vyšla z vlády, rozbourala ochutnávky vín nebo ochutnávky slivovic - takový návrh vzešel z vlády již před více než rokem. Nicméně i u něj byl tento „nedostatek“ v průběhu legislativního procesu odstraněn.
Zdeněk Škromach
důležitý výrok

Zdeněk Škromach: „I podle toho, jak zaujaly mé Hovory z bazénku, tak je vidět, že mnohdy problémy, které by se skutečně měly řešit jako je důchodová reforma, jako je otázka zaměstnanosti, jako je otázka bezpečnosti této země v době, kdy ve světě zuří válečné konflikty a jsou v pohybu miliony lidí, tak to se neřeší (...) Jsem rád, že se najde prostor v médiích i pro velká témata.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Dojem, že média neinformují o zmíněných tématech, je obzvláště u některých z nich výrazně mylný. Stejně tak nelze korektně říci, že by se např. o otázce bezpečnosti či o konfliktech veřejně nemluvilo.


Předně, pokud Škromach mluví o absenci informovanosti/diskuze v oblasti bezpečnosti, tak tato témata plní média a veřejný prostor v podstatě denně. Média informují o různých aspektech migrační krize, o situaci v konfliktních regionech sousedících s Evropou, o jednáních evropských představitelů v oblasti migrace atp. Příkladů takových textů nalezneme nepřeberné množství. Také řada diskuzních pořadů se tomuto opakovaně věnovala.


Bylo by vyčerpávající uvádět všechny případy, kdy se média věnovala migraci či bezpečnostním opatřením České republiky proti možným útokům. Ostatně ministr vnitra Milan Chovanec na konci července veřejnost ubezpečil, že zemi nehrozí konkrétní nebezpečí a že „současná bezpečnostní opatření v ČR jsou proto dostačující“. Koncem srpna i tak ministr Chovanec žádal ministra financí o tři miliardy pro zajištění bezpečnosti v souvislosti s migrací a hrozbou teroru (a této žádosti nakonec bylo vyhověno.) Současně vyzdvihl důležitost národní bezpečnosti i premiér Sobotka. Řeší se i preventivní posílení bezpečnosti na hranicích, ostraha bude zvýšena například na hranicích s Německem.


O migrační krizi také opakovaně jednala Poslanecká sněmovna, která rovněž měnila legislativu (např. zákon o azylu), přijímala usnesení (.pdf) směrem k vládě v otázce migračních kvót a dohody EU-Turecko, různé bezpečnostní aspekty jsou probírány na Bezpečnostní radě státu atp. Konečně vláda také navyšuje rozpočty resortů obrany i vnitra a posiluje stavy u Policie České republiky.


U důchodové reformy má Zdeněk Škromach pravdu, že se o ní tolik nemluví a neinformuje. To je ovšem logické z toho důvodu, že vláda na žádné takové reformě  momentálně nepracuje. V tomto volebním období Sobotkův kabinet prosadil zrušení tzv. 2. důchodového pilíře a kromě toho se diskuze týkající se penzí točí zejména okolo jejich valorizací. Poměrně diskutovaná byla také snaha vlády (nakonec úspěšná) dát kabinetu pravomoc valorizovat důchody nad zákonný rámec. 


Současně také kabinet zřídil tzv. Potůčkovu komisi, která má za úkol promýšlet možné varianty budoucí důchodové reformy. Reálně tedy problematiku důchodové reformy, resp. to, zda se o ní povede veřejná debata, má ve svých rukou vláda, kde má ČSSD, jak Škromach uvádí dále v pořadu, dominantní slovo.


Co se týče zaměstnanosti, v prvním čtvrtletí letošního roku v České republice došlo ze zemí Evropské unie k nejstrmějšímu vzrůstu podílu zaměstnaných v porovnání s předchozím čtvrtletím, o čemž referovala i česká média. Podle aktuálních dat Eurostatu je nezaměstnanost v České republice jedna z nejnižších v celé Evropské unii. Podle dat ČSÚ nezaměstnanost klesá od roku 2013, v některých oblastech České republiky je však výrazně vyšší než celkový průměr (zejména na Ostravsku a Ústecku).


Problémy, které Škromach popisuje, se i ve veřejném prostoru reálně řeší a média o nich zhusta informují. Nejvýrazněji je to vidět v otázce bezpečnosti, která je v souvislosti s migrační krizí řešena prakticky neustále. Výrok Zdeňka Škromacha je tedy hodnocen jako nepravdivý.
Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Já jsem vedl volby do Poslanecké sněmovny jako lídr třikrát a třikrát jsme zvítězili.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Já jsem mluvil o tom, že máme své tradice, a že si je zkrátka nedáme vzít a že se nebudeme přizpůsobovat tomu, co přichází, že se tomu musíme postavit.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Když vidím, kdo se k tomu vyjadřuje (ke kauze Proutníková/Mrencová - pozn. Demagog.cz), tak jsou to jedni z nejbližších bývalých spolupracovníků Michala Haška.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Maily, které z nějaké podivné adresy seznam.cz údajně někdo rozesílal a to bylo už před několika lety, dokonce 5 let nebo kolik.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Proč si ta paní (myšlena exmluvčí Haška Kapitančíková - pozn. Demagog.cz) vzpomněla najednou dva měsíce před volbama, když dělá tiskovou mluvčí politickému subjektu, který jde do voleb?“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Názor ČSSD (na uprchlickou krizi - pozn. Demagog.cz) je celkem jasný, prezentuje ho i ministr vnitra, že je tady jednoznačně potřeba postavit v rámci schengenského prostoru hranice tak, aby nemohli přicházet a zdůrazňuji, nelegální migranti, kteří tady nemají co dělat. “

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „...nelegální migranti, kteří tady nemají co dělat, se v rámci té masivní migrace, která zde je, se sem dostali a pohybují se v tomto prostoru (myšlen Schengen - pozn. Demagog.cz). Na druhou stranu když má přijet folklórní soubor z Arménie, tak to trvá tak dlouho to jejich prověřování, že už je po festivalu a nemůžou přijet. “

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Když se podíváme na postoj vlády, kde má ČSSD zásadní slovo, tak je to jednoznačné. Nepřijímáme žádné kvóty z Bruselu a budeme si rozhodovat my o tom, pokud vůbec nějaké migranty přijmeme, tak to bude na základě prověření a na základě, co si určíme my sami. “