Hroby romských obětí holokaustu se v Letech našly

Facebookový příspěvek kritizuje odkup a zbourání vepřína v Letech u Písku. Odkazuje se na článek, podle kterého se v místě letského koncentračního tábora nenašly hroby romských obětí holokaustu. Článek z roku 2018, na jehož základě autor příspěvku hodnotí odkup vepřína jako „tunel za 460 milionů“, ale neobsahuje aktuální informace. Hroby Romů v Letech archeologové později skutečně našli, a to v roce 2019.

Meta fact-check 14. března 2024

Zdroj: Facebook

Autor facebookového příspěvku kritizuje, že stát odkoupil a nechal zbourat vepřín v Letech, v jehož místě stál během druhé světové války romský koncentrační tábor. To autor hodnotí jako „tunel za 460 milionů“ a jako důkaz přikládá fotografii novinového článku s titulkem „Archeologové hroby Romů nenašli“. Sdílením článku naznačuje, že hroby romských obětí holokaustu nebyly v Letech u Písku nalezeny dodnes.

Zastaralé informace

Citovaný článek ovšem pochází z roku 2018 a informace v něm uváděná není v současnosti aktuální. V mediální databázi Newton jsme dohledali, že článek byl vydán 13. listopadu 2018 na páté straně deníku Blesk. V té době archeologové skutečně uváděli, že se jim na vytipovaném místě ostatky romských obětí najít nepodařilo. Už tehdy přitom zmiňovali, že výzkum v okolí vepřína bude dále pokračovat.

Pohřebiště obětí romského tábora bylo nakonec objeveno v září 2019. Hroby archeologové nalezli jen pár metrů od místního žulového pomníku. „Končí tak více než dvacetileté hledání. Po válce byl na místě hřbitova postavený dřevěný kříž. Je vidět i v dokumentárním filmu z roku 1960 ‚Nezapomeňte na tohle děvčátko‘. Pak ale následovaly různé živelní pohromy, lesní kalamity, a to místo se zcela změnilo,“ vysvětloval vedoucí týmu archeologů Pavel Vařeka, proč hledání hrobů trvalo tak dlouho.

Dále Vařeka dodal, že po zániku tábora v létě 1943 byly prohlubně vytvořené propadem hrobů zasypávány sutí, čímž se podle něj někdo snažil „místo zamaskovat“. Informaci o nalezení hrobů publikoval v září roku 2019 také deník Blesk.

Že autor facebookového příspěvku sdílí několik let starou informaci, se ovšem dozvíme i při pozorném prozkoumání fotky novinového článku. V pravém spodním rohu fotografie je totiž datum 13. listopadu 2018, tedy datum vydání článku v Blesku.

Tábor v Letech u Písku

Muzeum romské kultury tábor v Letech u Písku popisuje jako místo, „kde byly nuceně koncentrovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů před transportem do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Auschwitz II – Birkenau. Samotné budovy tábora byly po posledním hromadném transportu ještě v roce 1943 srovnány se zemí a vypáleny. Za dobu své existence (srpen 1942 – srpen 1943) prošlo letským táborem zhruba 1 300 mužů, žen i dětí“.

Muzeum také upřesnilo, že v Letech zemřelo nejméně 326 lidí, přičemž většinu obětí tvořily děti. Pohřebiště, které bylo odkryto v roce 2019, vzniklo na konci roku 1942 po vypuknutí tyfové epidemie. V té době byl už totiž zaplněn hřbitov v nedalekých Mirovicích, kam byly pohřbívány dřívější oběti z tábora.

V 70. letech minulého století vznikl na místě koncentračního tábora vepřín. V roce 2017 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) odsouhlasila odkup areálu tohoto vepřína za 450 milionů korun. V prosinci 2022 skončila demolice vepřína a následně byla zahájena výstavba nového památníku obětem holokaustu. K jeho otevření by podle Muzea romské kultury mělo dojít do konce dubna 2024.

Závěrečné hodnocení

Autor facebookového příspěvku sdílí několik let starou zprávu, jejíž obsah v současnosti není aktuální. V době vydání článku v roce 2018 měl deník Blesk pravdu a pohřebiště v Letech u Písku ještě nebylo objeveno. O rok později se ale hroby lidí, kteří v romském koncentračním táboře Lety zemřeli, opravdu našly. Autor příspěvku tuto skutečnost opomíjí a odkazem na článek naznačuje, že pohřebiště v blízkosti letského tábora nikdy nalezeno nebylo. Z tohoto důvodu jsme příspěvek ve spolupráci se sociální sítí Facebook označili pro chybějící kontext.