Demagog.cz

Ivan David o zabijačkách

Na Facebooku se objevil příspěvek týkající se údajného unijního zákazu chovu a domácí porážky zvířat. Text příspěvku se odkazuje na slova europoslance za SPD Ivana Davida. Ten se opravdu vyjádřil v tom smyslu, že EU de facto zakázala domácí porážky zvířat, nově platná změna unijní legislativy však žádný vliv na domácí porážky v Česku nemá. Nebyly zakázány ani porážky zvířat, ani jejich chov.

12. května 2021

Ivan David ve videu přesněji říká (čas 1:17): „Od 1. ledna letošního roku už vstoupil v platnost zákaz porážky domácích zvířat v malém, to znamená, že se jedná o drůbež, králíky a větší zvířata, jako jsou prasata, ovce, kozy, hovězí dobytek. (...) Mají se uplatnit taková pravidla, která vlastně tu porážku prakticky vylučují. A sice, že k tomu zabití zvířete je potřeba přizvat veterináře, zaplatit ho samozřejmě, který dá potvrzení, že to zvíře bylo zabito způsobem, který je schválen v EU. Pak to zvíře musí být naloženo, odvezeno na jatka, které mají příslušný certifikát, a na těch jatkách může to zvíře být rozporcováno a ti vlastníci zvířete si mohou to maso zase odvést. Což je spojeno s neúměrnými náklady.”

Ivan David zde naráží na platné znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Zmíněná změna právního aktu platná od 1. ledna 2021 se týká změny označení živočišných produktů ze Spojeného království.

Přímo v nařízení č. 853/2004 je zmíněno (čl. 1, odst. 3), že se nevztahuje na:

c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství výrobků z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;

d) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso

Nařízení se tak na domácí porážky nevztahuje. Zároveň pak v čl. 1 odst. 4 stanoví, že pravidla pro uvedené případy dodávek malých množství masa si určí členské státy EU v rámci svých vnitrostátních předpisů.

Tato pravidla jsou obsažena ve veterinárním zákoně, přičemž český chovatel může v malém množství prodávat čerstvé drůbeží, králičí a maso z nutrií ze svého hospodářství, kde bylo také poraženo. Uvedené informace potvrdila koncem roku 2020 i Státní veterinární správa (SVS): „V ČR i celé EU je a nadále i po 31. 12. 2020 bude možné prodávat čerstvé maso drůbeže a zajícovců poražených přímo chovatelem v jeho hospodářství mimo schválená jatka a bez veterinární prohlídky.”

Domácí porážky ostatních jatečných zvířat (např. krav, prasat, ovcí) v ČR také upravuje veterinární zákon. Přesněji § 21 odst. 2 zákona: „Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců.” Zákon stanoví případnou veterinární prohlídku v hospodářství chovatele, kterou může nařídit veterinární správa s ohledem na nepříznivou nákazovou situaci. Nicméně povinné veterinární prohlídce, kterou provádí úřední veterinární lékař, podléhají pouze zvířata na jatkách.

Státní veterinární správa (SVS) uvádí, že porážky prasat lze provádět pouze na jatkách nebo v rámci domácí porážky, tedy v domově chovatele. Maso je pak určeno pouze pro domácnost chovatele nebo osoby blízké.

Evropská unie tedy nezakázala od 1. ledna 2021 ani 2022 domácí porážky zvířat. Pouze začaly platit změny označení živočišných produktů ze Spojeného království a skončila výjimka pro některé členské státy EU, které musely do konce roku 2020 pozměnit svou legislativu týkající se některých masných výrobků, aby byla v souladu s legislativou EU. České republiky se však tato změna nijak nedotkla.

Vzhledem k nepravdivým informacím uvedeným v příspěvku jsme jej v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili jako nepravdivý.