Ivan Korčok nikdy nebol spolupracovníkom ŠtB

Na sociálnych sieťach sa šíria údajné dokumenty zo zväzkov ŠtB, ktoré majú preukazovať spoluprácu Ivana Korčoka s tajnou políciou. Tieto dokumenty sú však podľa vyjadrení Ústavu pamäti národa aj českého Archivu bezpečnostních složek falošné a obsahujú chybné údaje. Korčok sa v zoznamoch príslušníkov ŠtB nenachádza.

Meta fact-check 30. ledna 2024

Na Facebooku sa šíria dokumenty, ktoré údajne dokazujú, že kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Ivan Korčok v 80. rokoch spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou. Správa popisuje výjazd ženského volejbalového družstva do zahraničia, po ktorom si ŠtB vytipovala Korčoka ako potenciálneho spolupracovníka. Korčok podľa dokumentov vraj stretol s príslušníkom ŠtB s krycím menom SMEČIAR a informoval ho o priebehu výjazdu v Taliansku. 

Falošné dokumenty

Dokumenty však nie sú pravé. Archiv bezpečnostních složek Českej republiky, ktorého vodoznak je viditeľný na dokumentoch, na svojom webe 29. januára 2024 uviedol, že “Na základě evidencí a šetření Archivu bezpečnostních složek nebyly k osobě Ivan Korčok, nar. 4. 4. 1964, dohledány žádné archiválie. Výše uvedená osoba nebyla nalezena v dochovaných fondech Státní bezpečnosti ani ve zpracovaných evidencích k archivním fondům a sbírkám Archivu.” 

Archiv bezpečnostních složek ale napísal, že “není správcem a držitelem svazkové agendy vzniklé z provenience operativních útvarů Státní bezpečnosti na Slovensku” a odkázal sa na vyjadrenie slovenského Ústavu pamäti národa. Ten na facebooku uviedol, že dokumenty, ktoré majú preukazovať Korčokovu spolupráciu s ŠtB sú podvrh. Podla Ústavu “zverejnené dokumenty obsahujú nesprávny formát mien, nesprávne hodnosti a podpisy skutočných dôstojníkov ŠtB, ako aj mená fiktívnych príslušníkov ŠtB. Jeden z dokumentov odkazuje na neexistujúci zväzok tajného spolupracovníka s krycím menom SMEČIAR. Dokumenty nemajú číselné označenie strán, tzv. pagináciu.”

Že ide o falošné dokumenty, naznačuje aj jeden zo záznamov z údajného zväzku, ktorý je datovaný 24. októbra 1985, avšak opisuje aj zahraničné výjazdy bratislavského volejbalového oddielu počas volejbalovej sezóny 1986/1987.

Ivan Korčok nie je v zoznamoch spolupracovníkov ŠtB

Meno Ivana Korčoka nie je vyhľadatelné ani vo verejnom online vyhľadávači archívu, ani na portáli ibadatelna.cz, ktorá obsahuje celú evidenciu bezpečnostných zložiek Československa 1948-1989. Ivan Korčok nie je vedený ani v zozname príslušníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB), Pohraničnej stráže (PS) a Ministerstva vnútra (MV) slovenského Ústavu pamäti národa.

Zdroj: Zoznam príslušníkov ŠtB, PS a MV evidovaný Ústavom pamäti národa

 

Ivan Korčok sa voči týmto informáciám ohradil a vo facebookovom príspevku z 28. januára 2024 napísal, že s ŠtB nikdy nespolupracoval.

Video Zoroslava Kollára

Pôvodom údajných dokumentov je pravdepodobne video Zoroslava Kollára z 28. januára 2024. Zoroslav Kollár v ňom hovorí, že mu niekto doručil obálku (8:17) s dokumentmi, z ktorých vyplýva, že “pán Korčok v rámci cestovania do zahraničia mal kontakty s príslušníkmi ŠtB a minimálne raz im poskytol informácie alebo dokonca niekoho udával.”

Zoroslav Kollár je konkurzný právnik, ktorý je právoplatne odsúdený za korupciu a zároveň obvinený v kauze Víchrica kvôli podozreniu z podplácania a zo zasahovania do nezávislosti súdu. Okrem toho na svojom youtubovom kanáli zverejňuje šokujúce, ale často nepodložené informácie o slovenských politikoch. Pred parlamentnými voľbami obvinil Borisa Kollára zo zneužitia Slovenskej informačnej služby na lustráciu jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej. Následne zverejnil videá adresované Borisovi Kollárovi, ale aj Jánovi Budajovi, Richardovi Sulíkovi či Danielovi Lipšicovi. O Danielovi Lipšicovi zase uviedol, že si po vlastnej nehode nechal Lipšic vypracovať znalecký posudok na objednávku. K týmto obvineniam a informáciám nezverejňuje žiadne dôkazy.

Záver

Údajné dokumenty ŠtB, ktoré majú dokazovať, že Korčok v 80. rokoch spolupracoval s ŠtB, označil Ústav pamäti národa za podvrh. Aj český Archiv bezpečnostních složek, ktorého vodoznak sa nachádza na dokumentoch, uviedol, že k osobe Ivana Korčoka neeviduje žiadne dokumenty. V dokumentoch sú navyše nepresnosti v dátumoch. Príspevok sme preto v spolupráci so sieťou Facebook označili ako nepravdivý.