Jak evropští poslanci informují o své činnosti?

Publikováno 13. února 2014

Jakým způsobem se poslanci v Evropském parlamentu prezentují na internetu a v rámci sociálních sítí? Daří se jim informovat občany a komunikovat s nimi?V souvislosti s blížícími se květnovými volbami do Evropského parlamentu (EP) se v médiích začínají objevovat staré i nové tváře usilující o zisk mandátu v této evropské instituci. Někteří z našich stávajících europoslanců budou kandidovat znovu, proto jsme se rozhodli zkoumat, jak nás současní europoslanci informují o své aktivitě a obecně také o dění v EU a EP prostřednictvím sociálních sítí, především Facebooku a Twitteru, ale také prostřednictvím osobních blogů a svých webových stránek. Článek tedy přináší výstupy získané na základě zkoumání mediální aktivity naší „dvaadvacítky“ zastupující Českou republiku v EP. 

Posuzování aktivity europoslanců vychází z několika indikátorů, mezi něž patří: 1. zda europoslanec disponuje vlastním účtem či stránkou na Twitteru a Facebooku, 2. jak je na těchto sociálních sítích aktivní, tedy jak často zveřejňuje své příspěvky 3. zda vlastní svou internetovou stránku popřípadě blog, 4. zda informuje veřejnost o svých aktivitách na půdě evropského parlamentu a o svých názorech, 5. zda informuje veřejnost o dění v EU a Evropském parlamentu. 

Na základě dat z diplomové práce(.pdf) Elišky Kolínkové z Masarykovy Univerzity můžeme porovnat přítomnost našich europoslanců na sociálních sítích ve volebním období 2004 – 2009 a 2009 – 2014. Z tabulek vyhodnocujících přítomnost českých europoslanců na sociálních sítích v obou volebních období jasně vyplývá, že sociální média jsou v současném volebním období mnohem více využívána, nejvíce zejména Facebook a Twitter.

Tabulka současných europoslanců a jejich mediální aktivita (hodnocení za rok 2013)

  

PoslanciFacebookTwitterVlastní blogVlastní webová stránka
Milan Cabrnoch (ODS)ANO (neaktivní)ANO (aktivní)ANO (aktivní)www.cabrnoch.cz
Andrea Češková (ODS)NENENEwww.andreaceskova.cz
Hynek Fajmon (ODS) ANO (aktivní)ANO (aktivní)ANO (aktivní)http://fajmon.eu
Edvard Kožušník (ODS) ANO (aktivní)ANO (aktivní)ANO (neaktivní)www.kozusnik.eu
Miroslav Ouzký (ODS)ANO (málo aktivní)ANO (neaktivní)ANO (neaktivní)www.ouzky.cz
Ivo Strejček (ODS)ANO (málo aktivní)NEANO (neaktivní)www.istrejcek.cz
Evžen Tošovský (ODS)ANO (aktivní)NENEwww.tosenovsky.cz
Oldřich Vlasák (ODS)ANO (aktivní)NEANO (neaktivní)www.vlasak.net
Jan Zahradil (ODS)ANO (aktivní)ANO (aktivní)ANO (málo aktivní)www.zahradil.cz
Zuzana Brzobohatá (ČSSD)ANO (málo aktivní)ANO (aktivní)ANO (aktivní)www.brzobohata.cz
Robert Dušek (ČSSD)ANO (neaktivní)NEANO (neaktivní)www.robert-dusek.cz/
Richard Falbr (ČSSD)ANO (aktivní)ANO (neaktivní)NEwww.falbr.cz
Vojtěch Mlynář (ČSSD)ANO (aktivní)ANO (málo aktivní)ANO (neaktivní)www.vojtechmynar.cz
Pavel Poc (ČSSD)ANO (aktivní)ANO (aktivní)ANO (aktivní)www.pavelpoc.cz
Libor Rouček (ČSSD)ANO (aktivní)ANO (neaktivní)ANO (aktivní)www.liborroucek.cz
Olga Sehnalová (ČSSD)NEANO (aktivní)NEwww.sehnalova.cz
Jaromír Kohlíček (KSČM)ANO (aktivní)NENEwww.jaromirkohlicek.cz
Jiří Maštálka (KSČM)ANO (neaktivní)NENEwww.mastalka.cz
Miroslav Ransdorf (KSČM)NENENEwww.ransdorf.com
Vladimír Remek (KSČM)ANO (neaktivní)NENEwww.vladimirremek.cz
Jan Březina (KDU-ČSL)NEANO (málo aktivní)NEwww.janbrezina.cz
Zuzana Roithová (KDU-ČSL)ANO (málo aktivní)ANO (málo aktivní)ANO (aktivní)www.roithova.cz
Pozn: Aktivní (často přispívá), Málo aktivní (přispívá občas), Neaktivní (téměř vůbec)

Shrnutí informací z tabulky je tedy následující: 18 poslanců z 22 má facebookovou stránku či účet, nicméně pouze 10 z nich často a pravidelně zveřejňuje příspěvky týkající se názorů, komentářů a odkazů na domácí a evropskou politiku. Účtem na twitteru disponuje 13 z 22 europoslanců, z toho pouze 6 z nich jsou aktivními přispívateli. Vlastní blog na zpravodajských serverech vede aktivně pouze 6 europoslanců. Každý z europoslanců má vlastní webovou stránku. Velmi často dochází k propojenosti těchto médií, kdy poslanci často prostřednictvím facebookových stránek či twitteru odkazují na své články, rozhovory a stanoviska, které jsou k dispozici na jejich oficiálních webových stránkách či blogu. 

Mezi nejvíce mediálně aktivní europoslance, na základě informací ze sociálních sítí a webových stránek, patří Hynek Fajmon (ODS), Jan Zahradil (ODS), Zuzana Brzobohatá (ČSSD) a Pavel Poc (ČSSD). A to jak z hlediska kvantity, tak i kvality informací. Tito europoslanci informují nejen o svých činnostech a aktivitách, ale zároveň nás seznamují se svými názory na aktuální evropská i domácí témata, rovněž veřejnost informují o událostech v EP a Evropské unii. K více aktivnějším politikům bychom mohli rovněž přiřadit Milana Cabrnocha a Oldřicha Vlasáka z ODS. Celkově za mediálně nejaktivnějšího europoslance považujeme již zmiňovaného Hynka Fajmona, který je velmi aktivní na svém blogu, prostřednictvím nějž prezentuje své názory na dění v České republice, Evropské Unii a konkrétně také v EP. Na jeho stránkách vychází měsíčně tzv. Monitoring EU europoslance Hynka Fajmona, kde na několika stránkách shrnuje nedávné události EU, činnost evropských institucí a evropskou legislativu. Dalším doslova aktivním europoslancem je Edvard Kožušník, který sice neinformuje o svých názorech, ale zato máme možnost sledovat průběh jeho cesty na kole z ČR do sídla EP ve Štrasburku. 

Naopak k nejméně aktivním europoslancům bychom přiřadili zástupce KSČM, tedy Jaromíra Kohlíčka, Jiřího Maštálka, Miroslava Ransdorfa a Vladimíra Remka, kterého ale v lednu v EP vystřídala Věra Flasarová (tu jsem vzhledem k jejímu krátkému působení v EP do přehledu nezahrnuli). Tito europoslanci příliš nevyužívají sociálních médií, rovněž nejsou aktivní na svých webových stránkách a nepřináší svým voličům a veřejnosti informace o jejich aktivitě na půdě EP.

Témata, kterým se poslanci na sociálních sítích a webových stránkách věnují, často vychází z jejich vlastních priorit, politické příslušnosti a z jejich oblastí zájmu. Ne všichni však tato témata upřednostňují a komentují, někteří dávají přednost domácí politice a své politické straně, čímž se často tematicky vzdalují od evropské politiky. Obecně k tématům domácí politiky tíhnou více členové strany ODS, nejvíce zejména Ivo Strejček a Evžen Tošenovský. Europoslanci z ČSSD naopak více pozornosti věnují dění v EP a EU. Dále také přináší svým voličům přehled o svých aktivitách a vystoupeních na půdě EP. Například europoslankyně Olga Sehnalová nabízí na svých stránkách ke stažení dokument s názvem „Přehled nejvýznamnějších aktivit Olgy Sehnalové v roce 2013“, který přináší voličům přehledný výčet aktivit europoslankyně na půdě EP v loňském roce. Podrobné informace o svých aktivitách publikuje také europoslankyně Zuzana Roithová (KDU-ČSL).

Nejslabší stránkou českých europoslanců je bezpochyby komunikace s veřejností prostřednictvím sociálních médií. Na jejich facebookových účtech či stránkách kladou lidé často dotazy, na které však zřídkakdy dostanou odpověď. Nejvíce otevřeným europoslancem je v této záležitosti Jan Zahradil (ODS), který se na svém facebookovém profilu aktivně zapojuje do debat a odpovídá tazatelům na jejich dotazy. Zahradil je zároveň velmi otevřený ve svých názorech, nebojí se rovněž ostré kritiky, která směřuje zejména na domácí politickou situaci a osobnosti domácí politiky, konkrétně na Andreje Babiše. Dalšími europoslanci, kteří aktivně komunikují s veřejností prostřednictvím sociálních sítí, jsou Hynek Fajmon a Edvard Kožušník.