Je to možný?

Publikováno 29. srpna 2012

Většina kandidátů na hejtmana Karlovarského kraje v úterní televizní debatě ukázala neznalost mnohdy základních faktů, které se váží s postem, který chtějí na další 4 roky zastávat.

Volby do krajských zastupitelstev bývají často označovány za tzv. „druhořadé“. Toto pojmenování má odkazovat k tomu, že volbám, jejichž výsledky, na rozdíl např. od parlamentních, výrazně neovlivňují chod státu na celonárodní úrovni, občané přikládají mnohem méně pozornosti. To se potom odráží ve volbě témat nebo volební účasti.

Málo pozornosti a významu jim ale zjevně přisuzují i samotní uchazeči o hejtmanský řetěz. V prvním předvolebním speciálu OVM z Karlovarského kraje lídři krajských kandidátek totiž často postrádali elementární znalosti o situaci v jejich kraji nebo kompetencích, které se váží k úřadu, o nějž usilují. A to napříč stranickou příslušností. 

Horníkova předpověď?

Nejvíce zanedbanou přípravou se bezpochyby vyznačoval Jan Horník, kandidující za TOP09 a Starosty. Na otázku moderátora, jestli ví, jak velká je na Karlovarsku nezaměstnanost, odpověděl bez uzardění: „Bude kolem 17 %, je to možný?“ Možný to opravdu není, skutečná hodnota je o celých 7 procentních bodů nižší. Obyvatelům Karlovarska teď nezbývá než doufat, že slova pana Horníka alespoň neměla věštecký charakter.

Mimochodem, pokud byste se snažili nalézt audiozáznamy jeho kritiky z opozičních lavic za poslední tři roky, jak sám Horník v pořadu doporučoval, splakali byste nad výdělkem. Archiv z jednání zastupitelstva na internetových stránkách kraje nabízí pouze 6 posledních záznamů. Voliče i celý tým Demagog by tak nepochybně zajímalo, jaké kroky podniknout, abychom se mohli do jeho kritických slov zaposlouchat.

Když už ani hejtman neví…

Chyby ostatních kandidátů sice nebyly tak do očí bijící, nicméně ani oni se nepředvedli jako odborníci na krajská témata. Josef Novotný, pro neznalé poměrů současný karlovarský hejtman, neví, kolik do jeho revíru spadábvědců (domnívá se, že zhruba trojnásobně více, než je tomu ve skutečnosti), netuší, kolik peněz pro krajskou pokladnu představují příjmy z DPH (tady naopak žije v představě, že je to téměř třetinová suma než ve skutečnosti), či postrádá znalosti kompetencí kraje v oblasti základního školství.

Marek Poledníček (Koalice pro Karlovarský kraj), ač sám pochází z oblasti bohaté na léčivá zřídla, zase nemá představu, kolik lázeňských hostů jeho kraj každoročně navštíví. Jaroslav Borka za komunistickou stranu pak nezazářil svými znalostmi o chystané výstavbě vědecko-technického parku v Karlových Varech. Uvedl sice správně předpokládanou částku za jeho výstavbu, nicméně už zjevně neví, že tři čtvrtiny této sumy budou pokryty z evropských fondů.


Neznalost mnohdy základních faktů, které se váží s postem, který chtějí jednotliví uchazeči na další 4 roky zastávat. Vedle toho již tak velmi slabý zájem občanů o tento druh voleb (v roce 2008 k urnám přišlo pouhých 35 % voličů). Nová krajská samospráva, zdá se, pouhých 12 let po svém zavedení nepředstavuje oblast politiky, o kterou by se mnoho starala jak veřejnost, tak samotní politici. Bude zajímavé sledovat, zda se tento trend potvrdí i v následujících týdnech.


Autorem dnešního textu je David Kopecký, který pracuje pro projekt Demagog.CZ