Kalousek jugend aneb první měsíc s Demagog.CZ

Publikováno 7. dubna 2012

Na Velikonoční neděli mají i Otázky Václava Moravce prázdniny. My Vám k svátečnímu čtení přinášíme reflexi prvního měsíce fungování napsanou analytikem Janem Kozubíkem.

Analytik levicové ideové platformy. Příznivec modrého stáda. Levicově orientovaný student z Fakulty sociálních studií MU. Další člen pravicové mládeže, který obhajuje Kalouskovy lži. Ano, i za tak krátkou dobu jako je jeden měsíc, jsme byli my - členové týmu Demagog.CZ - označováni tak různorodými přízvisky.

Jak to tedy ve skutečnosti je? Demagog.CZ od počátku jasně deklaroval, že mu jde o nezávislé očištění české politické scény od výroků, které jsou neúplné, zkreslené, účelově vytrhávané z kontextu a ve výsledku tedy zavádějící. Tak jak je možné, že nadržujeme Kalouskovi, případně Sobotkovi? Odpověď je jednoduchá, nestraníme totiž nikomu. Naším cílem je doplnit úkol moderátorů, tedy oponovat politikům v případech demagogie nebo lži, upozorňovat veřejnost na manipulativní zacházení s fakty z jejich strany, případně v komentářích doplňovat širší souvislosti diskutovaných témat. Nerozhodujeme, kolik faktických výroků zazní v Otázkách Václava Moravce, ani jací hosté se v dané relaci objeví. Pokud tedy Petr Nečas, jako premiér České republiky, vystoupí v pořadu častěji, je logické, že počet jeho výroků podrobených naší analýze bude vyšší.

Úřad vlád ČR se zveřejněním jejich vlastní analýzy ohradil proti našemu hodnocení, taktéž v diskuzích se objevuje čas od času polemika s naší prací. Je důležité podotknout, že smyslem našeho projektu je dávat podnět k rozproudění veřejné debaty o skutkové podstatě prohlášení politiků. Nechceme si bezpodmínečně nárokovat absolutní pravdivost a úplnost zveřejněných informací. Naše diskuze je otevřena všem, a pokud nám nějaký čtenář, případně politik, dodá prokazatelné a relevantní podklady pro doplnění nebo změnu výroku, tak nebudeme předstírat neomylnost, naopak jsme více než ochotni přehodnotit naše závěry.

Často jsme dotazováni, proč nehodnotíme politiky komplexněji, proč jasně nepoukážeme na to, kdo více kradl, kdo je větší korupčník, nebo za čí vlády bylo hůře. Jelikož chceme být nestranní, tak právě to dělat nemůžeme. Nejsme schopni doložit objektivní zdroje k tomu, že levicová solidarita je lepší koncept než pravicová individuální zodpovědnost.

Cílem projektu je v první řadě zvýšit informovanost veřejnosti. Velká většina z nás analytiků však narazila za dobu práce na Demagog.CZ na fenomén, který jsme předtím neočekávali, a kterého si, dle komentářů na našem webu, příliš mnoho čtenářů nevšimlo. Poměrně značná část hodnocených výroků je označena za neověřitelné. Není to však tím, že bychom si nedali s nalezením informačních zdrojů dostatečnou práci. Potřebné relevantní zdroje nejsou často zkrátka dohledatelné. Mohlo se samozřejmě stát, že nám občas něco uniklo, snažíme se však pracovat s veřejně dostupnými informacemi, a tak pokud skupina deseti analytiků není schopna ověřit určitá data, jak to bez značných obtíží může zvládnout obyčejný občan? Tato netransparentnost se tak mnohdy jeví zásadnější než zdůrazňování toho, že politik X řekl v určité relaci o jeden lživý výrok více než politik Y, k čemuž jsme často přímo či nepřímo tlačeni.

Dovolím si přidat ryze osobní poznámku. Já sám neuznávám pasivní sezení u televize a bědování nad zkažeností české politické scény, neboť každý má šanci podílet se na její proměně k lepšímu. Spolupráce na projektu Demagog. CZ je právě způsobem, jak se já a mí kolegové snažíme přispět k její kultivaci. Každý má právě takovou možnost. Nebylo by tedy místo označování studentů pracujících na tomto projektu „Kalousek jugend“ účelnější pokusit se raději taktéž stát občanem nejen v teorii, ale i praxi…?

Jan Kozubík, autor je analytikem projektu Demagog.cz