Blbečci, kteří neznají ústavu, mě nezajímají #vyrokdne

Publikováno 26. ledna 2017

Svou pravomoc podat kárnou žalobu zaštiťuje prezident tím, že má původ v Ústavě, což má asi toliko, jako jeho pravomoc propůjčovat prapory vojenským plukům.

Ačkoli jen neradi propadáme jednotvárnosti, prezident Zeman veřejnost v posledních dnech zásobuje výroky s nebývalou kadencí. Včera v rozhovoru pro Rozhlas mimojiné uvedl, že „lidé, kteří mě kritizují, vůbec netuší, že pravomoc kárné žaloby prezidenta je zakotvena v ústavě České republiky. Blbečci, kteří neznají ústavu, mě nezajímají.“ Nebylo pro nás jiné možnosti než zpracovat toto tvrzení jako #výrokdne.


V jistém smyslu lze souhlasit s prezidentem, že znát 113 článků základního právního předpisu by bylo záhodno. A to ať už mluvíme o občanech politicky neangažovaných či nižších a vyšších politických funkcionářích, od poslanců k samotnému prezidentovi. V praxi však zpravidla postačí ve vhodných chvílích do Ústavy nahlédnout. Zjistíte tak, mimo jiné, že pravomoc podat kárnou žalobu v Ústavě nenajdete. Nachází se totiž v zákoně o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů. 

Foto: Hrad.cz


Ústava sice říká, že prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. Tímto ustanovením však pouze vymezuje další pravomoci (vedle těch v ústavě zakotvených), které vyžadují podpis premiéra (pokud nechceme dojít k výkladu, že žalobní návrh není rozhodnutím dle práva a spadá tedy do „odpovědnostní mezery,“ kdy za určité kroky prezidenta by neměl nést odpovědnost nikdo).


Ponechme stranou, že prezident k jím často skloňovaným blbečkům zařadil vedle moderátorů a občanských aktivistů i lid neseznámený s obsahem ústavy. Svou pravomoc podat kárnou žalobu zaštiťuje tím, že má původ v Ústavě, což má asi toliko, jako jeho pravomoc propůjčovat prapory vojenským plukům.


Autorkou dnešního textu je Ivana Procházková.


Líbí se vám naše práce? Podpořte nás prostřednictvím našeho transparentního účtu. Děkujeme!