Demagog.cz

Kreativní práce s daty podle TOP 09

TOP 09 sdílela prezentaci s daty a grafy k návrhu rozpočtu. Příliš se však netrápila s korektní prací s grafy a ani s tím, že často hází odlišná data do stejného pytle. Podívejte se, jakých manipulací se ve své argumentaci dopustila.

Komentář 13. září 2017

Na schůzi 11. září vláda projednala návrh (.zip) zákona o státním rozpočtu pro rok 2018. Ten samý den se činila rovněž TOP 09, respektive její lídr Miroslav Kalousek, který vydal na svém facebookovém profilu prezentaci s názvem: „Návrh státního rozpočtu na rok 2018: Negativní trendy pokračují“. Zajímavostí budiž fakt, že se příspěvek zobrazil jako sponzorovaný.

Součástí téhle prezentace je pět grafů vztahujících se k návrhu státnímu rozpočtu. Už na první pohled je ale vidět, že se prezentace nevyhnula faktickým i vizuálním chybám, které mohou být manipulativní. Vytvořili jsme protonanalýzu těch částí prezentace, které zvlášť potřebují korekci - a taky nové grafy, které ukazují, jak vypadají nepokroucená fakta.

1. Rostou výrazně celkové výdaje ve státním rozpočtu?

Jak to vypadá podle TP 09:

Zdroj: Zdroj: prezentace TOP 09 (.pdf, s. 2)

Z grafu vytvořeného TOP 09 bychom na první pohled řekli, že přichází výdajová apokalypsa. Schod oproti vládě, ve které seděl Miroslav Kalousek, je do očí bijící. Jenže jaká je skutečnost?

Tenhle graf nás fascinuje hned z několika důvodů. Za prvé, jde o kompilaci výdajů skutečných (z let 2012 - 2016) a výdajů schválených (2017-2018). Tyto dva údaje se však od sebe mohou v každém roce výrazně lišit, proto je nelze úplně srovnávat.

Za druhé, zachycené údaje jsou zobrazené na „podseknuté“ vertikální ose, takže rozdíly mezi lety se zdají být větší, než ve skutečnosti jsou. Tedy trik, který každému dataři způsobuje tiky.

Vytvořili jsme nový graf, který zachycuje údaje pouze schválených (srovnatelných) výdajů státního rozpočtu, a to od roku 2006 až po poslední projednaný rozpočet pro rok 2018.

Zdroj dat: MFČR, návrh rozpočtu 2018. Pozn.: Zobrazujeme graf v šedé barvě, která není spojená s žádnou politickou stranou: návrhy rozpočtu, ze kterých vycházíme, v některých případch tvořila předchozí vláda (nebo koaliční partner), proto nechceme přisuzovat zodpovědnost konkrétní straně.

Z našeho grafu je patrné, že vládní výdaje rostly i za pravicových vlád, a to až do roku 2011. V roce 2012 se jejich výše de facto nezměnila. Vezmeme-li dále v úvahu rozdíly mezi jednotlivými lety, tak největšího rozdílu ve výdajích dosáhly vlády Mirka Topolánka mezi lety 2006-2007 a 2007-2008. Právě během druhého zmíněného období byl ministrem financí sám Miroslav Kalousek.

V tomto ohledu tedy nelze jednoznačně tvrdit, že by během mandátu levicové vlády došlo k tak výraznému nárůstu celkových výdajů. Připočteme-li fakt, že HDP České republiky v posledních letech roste, není tak překvapivé, že se zvyšuje i objem prostředků ve státním rozpočtu.

2. Snižují se výdaje na investice?

Podle TOP 09:

Zdroj: prezentace TOP 09 (.pdf, s. 3)

V tomto grafu se zase setkáváme s více matoucími prvky. Zdá se, že investice se prudce snižují (vlastně budou v příštím roce úplně minimální!). Opět je to způsobeno upravenou vertikální osa, která nezačíná v nule, takže rozdíly vypadají větší. Kromě toho lidé z TOP 09 opomněli uvést také celou časovou řadu - prostě vypustili čtyři roky. A aby toho nebylo málo, pokračují ve svém zvyku z prvního sladju a porovnávají dva typy rozdílných údajů – skutečné a schválené výše kapitálových výdajů.

Následující graf z dílny Demagog.cz uvádí prezentovaná data na pravou míru:

Zdroj dat: MFČR, návrh rozpočtu 2018.

Z našeho grafu je zřejmé, že se skutečně kapitálové výdaje (investiční výdaje) během prvních tří let mandátu nynější vlády pohybovaly řádově o desítky miliard níže, než tomu bylo za vlády Petra Nečase. TOP 09 tedy došla ke správnému závěru, ovšem špatnou cestou a na základě špatných dat.

3. Budou se snižovat výdaje na výzkum, vývoj a inovace?

Jak to vidí TOP 09:

Zdroj: prezentace TOP 09 (.pdf, s. 4)

Data zachycená v tomto grafu jsou opět zavádějící: kombinují peníze ze státního a evropského rozpočtu. Pokud se podíváme jen na výdaje (.pdf, s. 1) ze státního rozpočtu v návrhu pro rok 2018, pak rostou. Menší jsou pouze výdaje z evropského rozpočtu, díky kterým je jejich následný součet menší než v roce 2017.

A jak už je v téhle prezentaci zvykem, opět vidíme podseknutou osu y, která nezačíná v nule a manipuluje tak s měřítkem.

Následující graf, který jsme pro vás zpracovali, uvádí data opět na pravou míru (tučně jsou prostředky z rozpočtu, slabě pak z EU):

Zdroj dat: MFČR, návrh rozpočtu 2018.

Podobná kreativní práce s daty a jejich vizualizací bohužel není v politické kampani ničím neobvyklým, jak jsme také psali v našem dřívějším článku o manipulacích v grafech. TOP 09 v tom tedy rozhodně není sama. Radíme proto podívat se na každý graf dvakrát, než ho začneme brát vážně - a zvýšit pozornost úměrně s mírou, s jakou předpovídá katastrofální vývoj. Při podrobném pohledu se často ukáže, že se žádný armagedon nechystá. Stejně jako v případě státního rozpočtu, jehož správné nastavení z hlediska výdají, investic a dalších věcí je sice věcí úhlu pohledu, ale korektní reportování o jeho obsahu už nikoliv.

Autory textu jsou Michael Koževnikov, Veronika Svrčinová, Ondřej Trtílek, Vojtěch Hejtmánek a Lenka Chudomelová.

Líbí se vám naše práce? Podpořte nás a pojďte hlídat politiky s námi!