KSČM po volbách

Publikováno 6. listopadu 2013

Komunistická strana Čech a Moravy v letošních předčasných dokázala rozšířit svůj poslanecký klub. O volbách, programu své strany, politické situaci obecně a také o svém pohledu na minulé pravicové vlády mluvila v Hyde parku ČT24 poslankyně Kateřina Konečná. Její faktické výroky se zabývaly také sněmovní praxí minulých volebních období, prvků přímé demokracie a také pohledu na problematiku fotovoltaiky a církevních restitucí.  

Hyde Park ČT24 (záznam)
Moderátor: Daniel Takáč

Výroky

Kateřina Konečná
důležitý výrok

Kateřina Konečná: „My samozřejmě jsme jedinou parlamentní stranou, která navýšila počet mandátů, to znamená, jsme o 7 víc, já za to voličům moc děkuju.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť KSČM jako jediná strana navýšila počet svých zástupců v Poslanecké sněmovně ČR po předčasných volbách v roce 2013.
V roce 2010 měla KSČM 26 poslanců a nyní jich má 33, což je skutečně o 7 více.
Rozdíl v počtu povolebních mandátů mezi roky 2010 a 2013 pro jednotlivé strany je následující:

Strana
2010
2013Rozdíl
ČSSD56
50
- 6
KSČM
26
33
+ 7
ODS
53
16
- 37
TOP 09
41
26
- 15
VV24
0
- 24


Kateřina Konečná
důležitý výrok

Kateřina Konečná: „Když jsme měli první zasedání poslaneckého klubu, teď v neděli vlastně po volbách, tak tam mám několik kolegů, kteří se generačně mně určitě rovnají. Jsou zhruba v mém věku a rozhodně těch mladších kolegů přišlo víc než těch starších kolegů.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Výrok poslankyně Konečné hodnotíme vzhledem ke zjištěným informacím o věku poslaneckých nováčků KSČM jako zavádějící.


V rámci zjišťování informací k tomuto výroku jsem vyšli z personálního obsazení poslaneckého klubu KSČM po volbách v roce 2010 a po předčasných volbách 2013. Nováčků v klubu je oproti minulému volebnímu období 12. U nich jsme porovnávali ročník narození vzhledem k roku 1981, kdy se narodila poslankyně Konečná.


V parlamentních volbách 2010 získala KSČM celkem 26 mandátů, v letošních volbách pak posílila na 33 křesel. 

Porovnáme-li personální složení poslaneckého klubu strany vzešlého z voleb, zjistíme, že se zde oproti roku 2010 nyní objevují noví poslanci, u nichž je v tomto výroku důležitý především jejich věk.


 1. 1. Hana Aulická-Jírovcová (ročník 81)
 2. 2. Jaroslav Borka (ročník 52)
 3. 3. René Číp (ročník 74)
 4. 4. Stanislav Mackovík (ročník 67)
 5. 5. Alena Nohavová (ročník 60)
 6. 6. Zdeněk Ondráček (ročník 69)
 7. 7. Marie Pěnčíková (ročník 79)
 8. 8. Ivo Pojezný (ročník 61)
 9. 9. Václav Snopek (ročník 51)
 10. 10. Jiří Valenta (ročník 65)
 11. 11. Josef Vondrášek (ročník 50)
 12. 12. Josef Zahradníček (ročník 57)

Je tedy patrné, že Kateřina Konečná má pravdu, když tvrdí, že z nováčků v klubu KSČM je několik takových, kteří jsou zhruba stejně staří, jako poslankyně sama. Jde konkrétně o 3 osoby - Hanu Aulickou-Jírovcovou, René Čípa a Marii Pěničkovou. Není však už pravda, že mladších kolegů poslankyně Konečně přišlo více, než nových poslanců, kteří jsou dříve narození.
Kateřina Konečná
důležitý výrok

Kateřina Konečná: „Tak já jsem pro ten klíčový pozměňující návrh, který tu podporu zavedl, nehlasovala. On to byl návrh Miroslava Urbana, ale ona si ho převzala paní Šedivá (pozm. návrh v rámci zákona o podpoře obnovitelných zdrojů - pozn. Demagog.cz).“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Hlasování o "Vládním zákonu o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)" a jeho pozměňovacích návrzích  (txt. str. 22 - návrhy Ladislava Urbana - KSČM a Ivy Šedivé - ČSSD) proběhlo 23.února 2005 a klíčový pozměňovací návrh E2 měnil znění zákona takto: 

původní § 6 odst.4 zní následovně:

"Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 90 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2007." 

pozměňovací návrh E2:

V § 6 odst. 4 se číslo „90“ nahrazuje číslem „95“.

Reálný dopad tohoto návrhu byl takový, že regulátor byl omezen v možnosti snížit výkupní cenu ze solární energie. Nově byla schváleným návrhem Šedivé stanovena hranice snížení ceny energie z fotovoltaiky na maximálně 5 % ročně. Tento návrh popisuje například časopis Ekonom.

Pokud se podíváme na stenozáznam z jednání o tomto návrhu zákona, zjistíme, že hlasování o tomto konkrétním pozměňovacích návrhu mělo pořadové číslo 492.

V hlasování o tomto pozměňovacím návrhu pak hlasovala Kateřina Konečná pro přijetí. Výrok je tedy hodnocen jako nepravdivý.

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „My jsme rozhodně nebyli ti, kteří by v Poslanecké sněmovně blokovali nějaký návrh zákona jenom proto, že ho předkládá někdo z ODS nebo z TOP 09, tak jak to dělali naši kolegové z ODS nebo TOP 09.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „My jsme od začátku říkali, že o daňových pásmech se s našimi partnery budeme bavit. My jsme nikdy neřekli, že tohle je něco, přes co nejede vlak. My jsme vždycky říkali, že ano, chceme daňovou progresi, na tom trváme a to v jakých výších ty jednotlivé procenta budou, o tom se pojďme bavit s našimi partnery, na to si pozvěme odborníky, kteří to opravdu dopočítají.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „To, co ale na druhou stranu intenzivně prosazujeme, to je například zdanění kapitálu a to, aby zisky zahraničních firem zůstávaly v České republice a neodváděli se do zahraničí.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „Tomio Okamura má jeden jediný program, a to je přímá demokracie a referendum, které my prosazujeme v Poslanecké sněmovně jako komunisté 10 let.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „Tak pokud bereme pravici v podání TOP 09 a ODS a toho, jak hlasovala v posledních letech v Poslanecké sněmovně, tak musím říct, že to teda opravdu asi není jejich šálek čaje, protože to byli právě oni, kteří ty návrhy (posilující prvky přímé demokracie - pozn. Demagog.cz) neskutečně dlouho blokovali, nezařazovali je na projednávání a následně je neodhlasovali.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „My vládneme v 10 krajích ze 13, dokonce máme hejtmana, jak jsme viděli, máme několik náměstků hejtmanů, radních, máme zodpovědnost a zrovna v Moravskoslezském kraji, což je můj kraj nebo můj kraj, kraj, ze kterého pocházím a za který jsem kandidovala, tak jsme dokázali, že jsme tu zodpovědnost i obhájili. Protože my jsme tam byli v roce 2008 v koalici se sociální demokracií a v roce 2012 nám voliči dali, tuším, ještě snad jednou tolik hlasů.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „Každopádně byla tady vláda například na Kypru nebo v Řecku se komunisté podílejí na moci, v Itálii byli součástí vlády a tam určitě prosazovali své věci a měli ten socialismus jako cíl.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „Koneckonců dneska i v ústředním orgánu Komunistické strany Čech a Moravy sedí řada velmi mých kolegů, daleko mladších, než jsem třeba já z jednotlivých okresů.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „KSČM má samozřejmě v programu i referendum o církevních restitucích.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „Například v Maďarsku měli výčtový zákon a vůbec nevraceli pozemky ani půdu, což my tam dneska máme (v rámci církevních restitucí - pozn. Demagog.cz).“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „...jsme byli jako jediný klub od roku 2008 ti, kteří neustále upozorňovali na to, že ten zákon je špatně nastavený, že se nám návrat obrovským způsobem začíná navalovat ta fotovoltaika, že to bude stát neuvěřitelné peníze a od roku 2008 do roku 2010 se nic nestalo, přestože o tom vláda věděla.“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „Tak my určitě zůstáváme a doufám, že nebudeme jediní na tom, co jsme tvrdili a slibovali voličům ve volebním programu, to znamená, církevní restituce (myšlena je úprava církevních restitucí - pozn. Demagog.cz).“

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná: „Jestliže vydávám 3 až 5 % půdy našeho území České republiky cizí mocnosti, protože Vatikán je cizí mocnost a pokud to dávám do rukou katolické církve, tak podle kodexu kanonického práva o tom bude rozhodovat Vatikán.“