Martin Milan Šimečka je v archívoch vedený ako nepriateľ režimu, nie ako spolupracovník ŠtB

Na Facebooku sa šíri príspevok o Martinovi Milanovi Šimečkovi s obrázkom zo záznamov ŠtB, ktorý podľa autora dokazuje, že Šimečka bol komunistický „súdruh“, teda že spolupracoval s ŠtB. Šimečka ale v archívoch nebol vedený ako príslušník ani spolupracovník ŠtB, práve naopak, bol označovaný ako nepriateľská osoba režimu.

Meta fact-check 7. února 2024

Na sociálnej sieti Facebook sa šíri obrázok z archívov ŠtB, na ktorom je možné vidieť meno a dátum narodenia slovenského prozaika a publicistu Martina Milana Šimečku. Fotografiu autor príspevku dopĺňa komentárom, že bol Šimečka – otec predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku – komunistický „súdruh”. 

Milan Šimečka vedený v zoznamoch ŠtB… ako nepriateľská osoba

Fotografiu z príspevku je možné nájsť na webovej stránke Ústavu pamäti národa (ÚPN), inštitút však v prípade tohto záznamu uvádza, že Šimečka bol klasifikovaný ako „nepriateľská osoba“. 

ÚPN vysvetľuje, že tzv. NO – spis nepriateľskej osoby “bol vedený k sústreďovaniu písomností na osoby, ktoré svojím jednaním alebo politickými postojmi ohrozili alebo mohli ohroziť vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu“.

Zdroj: Ústav pamäti národa

 

Na snímke je pri Martinovi Milanovi Šimečkovi, ktorý je tu označený krycím menom „Chemik“, jasne uvedená značka „N2“. Z toho vyplýva, že ho ŠtB zaradila do druhého zo štyroch stupňov nebezpečnosti nepriateľskych osob (.pdf, str. 4). 

Ako nepriateľská osoba je Šimečka evidovaný aj v skorším zázname v archíve ÚPN z roku 1980. Ten ukazuje, že ŠtB na neho pôvodne viedla tzv. signálny zväzok, ktorý „bol vedený na osoby podozrivé z trestnej činnosti.

Ďalšie záznamy Šimečku sa dajú dohľadať na portáli ibadatelna.cz, ktorý obsahuje celú online evidenciu bezpečnostných zložiek Československa 1948-1989. Ani táto databáza sa ale nezmieňuje o tom, že by Šimečka niekedy spolupracoval s ŠtB, alebo že by bol vedený ako jej spolupracovník.

Šimečkovo meno sa nachádza aj v archívnych a registračných protokoloch v Archíve bezpečnostných zložiek Českej republiky. Ide o šesť záznamov, v ktorých bol Šimečka označovaný pod krycím menom “Strojník”. V roku 1978 sa jeho zväzok zmenil (.pdf, str. 83) zo spisu preverovanej osoby (PO) na vyššie spomenutý signálny zväzok (S).

Z dostupných archívnych materiálov teda žiadnym spôsobom nevyplýva, že by Šimečka akokoľvek spolupracoval s komunistickou Štátnou bezpečnosťou. Samotný príspevok zdiela fotografiu z registračných protokolov agentúrnych a operatívnych zväzkov ŠtB. Čo však autor opomína je, že zoznam neobsahuje len príslušníkov a spolupracovníkov ŠtB, ale aj ľudí, ktoré ŠtB sledovala alebo napríklad evidovala ako nepriateľské osoby. 

Šimečkovci počas socializmu

Rodina Šimečkovcov bola počas socialistického režimu perzekvovaná. Otec Martina Milana Šimečku Milan Šimečka starší musel kvôli nesúhlasu s režimom odísť z pozície pedagóga na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a zamestnať sa ako robotník. V 1981 skončil spolu s ďalšími 30 disidentami vo väzení.

Martin Milan Šimečka nemohol (video) študovať na vysokej škole a pracoval ako robotník.

Záver

Šírený príspevok používa fotografiu zo zväzkov ŠtB, ktorý podľa autora dokazuje, že Šimečka bol komunistickým „súdruhom“ – čím zjavne hovorí, že bol spolupracovníkom ŠtB . Záznamy v archívoch však ukazujú, že Martin Milan Šimečka s ŠtB nespolupracoval, a práve naopak bol označovaný ako nepriateľská osoba režimu. Počas socializmu bol on, rovnako ako jeho otec Milan Šimečka, perzekvovaný. Príspevok sme preto v spolupráci so sieťou Facebook označili ako nepravdivý.