Demagog.cz

Nová doba! Host vyhazuje vrchního. #vyrokdne

V uplynulém týdnu proběhla českým veřejným prostorem zdrcující zpráva, podle níž by snad hospodští v souvislosti s novelou zákona o opatřeních k ochraně před návykovými látkami měli být nově drakonicky trestáni pro porušení povinnosti vykázat podnapilou osobu z hospodského zařízení. Dotčeni byli politici napříč spektrem. Se zvědavostí nám vlastní jsme se tedy podívali, jak to opravdu je.

Komentář 12. prosince 2016

V uplynulém týdnu proběhla českým veřejným prostorem zdrcující zpráva, podle níž by snad hospodští v souvislosti s novelou zákona o opatřeních k ochraně před návykovými látkami (novela zákona 379/2005 Sb.) měli být nově drakonicky trestáni pro porušení povinnosti vykázat podnapilou osobu z hospodského zařízení. Dotčeni byli politici napříč spektrem.

Panika v zemi piva, vína a slivovice

Zatímco místopředseda zdravotního výboru Bohuslav Svoboda (ODS) upozorňoval na to, že on ani hospodský nepoznají osobu zjevně opilou, bývalý ministr zdravotnictví Heger (TOP 09) objasňoval, že lidé rozumně přiopilí by neměli být šikanováni. Podle poslance Jana Klána (KSČM) jde o tak úsměvné věci, až je z toho člověku do breku. Zbyněk Stanjura (ODS) se držel edukativnější noty.

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija pak bez zábran poslala Česko přímo do socialistického pekla.

Pomyslným vítězem na sociálních sítích byl ovšem poslanec ODS Martin Novotný, který v souvislosti s přijetím zákona na svůj Facebook nahodil následující grafiku. Pan poslanec se svým statusem dosáhl mety přes 1 000 sdílení, což je úctyhodné číslo.

Má to ovšem jeden háček. Pravdou je, že nejde o vpuštění do hospody, ani nelze udělit zákaz činnosti na dva roky. To ovšem nezabránilo nejčtenějšímu českému serveru (Novinky.cz), aby z toho rovnou udělal titulek.

V neposlední řadě můžeme rovněž zmínit rozhovor senátora Valenty pro jím spoluvlastněné Parlamentní listy, kdy na „otázku“ Zákon ale neřeší pouze kouření. Zabývá se také zákazem vstupu podnapilých osob do hospod a restauračních zařízení senátor odpovídá:

„Copak je normální, aby živnostníci suplovali roli rodičů těchto dětí nebo pykali za dospělé, svéprávné osoby? Vždyť jim za to, že do jejich podniku vejde člověk, který má popito, hrozí až zákaz činnosti!“

Jak to tedy je?

Se zvědavostí nám vlastní jsme se tedy podívali, jak to opravdu je. A začneme od podlahy. Téměř 70 let starý zákon (z. č. 87/1948 - § 5 a § 8) zakazuje prodávati nebo podávati alkoholické nápoje, jakož i nabízeti, zprostředkovati nebo jinak umožniti požívání takových nápojů osobám podnapilým nebo opilým, a to pod pokutou do 25 000 Kčs nebo trestem na svobodě do tří měsíců. Rozhodoval samozřejmě okresní národní výbor. Zajímavé je, že zakázáno (a to již od r. 1922) bylo také požívati nebo umožniti komukoli při tanečních zábavách požívání alkoholických nápojů s výjimkou piva a vína. No jen si ty pátky představte...

V roce 1962 jej nahrazuje další zákon (z. č. 120/1962 - § 9 a § 11). Ten nedovoluje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to ani v uzavřeném balení, osobám podnapilým nebo opilým, jakož i nabízet, zprostředkovávat nebo jinak umožňovat těmto osobám požívání takových nápojů. Ano, ani v uzavřeném balení. Neboť jak praví návětí zákona: Alkoholismus brzdí upevňování a rozvoj socialistického soužití, působí škody společenské, hospodářské, mravní a zdravotní a může narušovat výstavbu rozvinuté socialistické společnosti. Na dodržování dohlíží Protialkoholní sbory národních výborů.

Za dveřmi je revoluce a nový zákon (z. č. 37/1989 - § 4 odst. 1 písm. a) č. 3 a § 12) zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, anebo jinak umožňovat jejich požívání osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou. (Pozorný čtenář si všimne, že divoké devadesátky už se hlásí nástupem návykových látek.) Podnikům od tohoto roku hrozí pokuta do výše 50 000 Kčs, fyzickým osobám až 5 000 Kčs.

To už se ale dostáváme k aktuální úpravě účinné od 1. ledna 2006. Podle ní se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou. Porušení tohoto zákazu by bylo hodnoceno a sankcionováno jako přestupek podle přestupkového zákona.

Srovnejme rovnou novelizovanou úpravu, která aktuálně prošla Sněmovnou (.pdf). Ta v § 11 odst. 7 zakazuje prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Vidíte rozdíl? Gratulujeme, my také ne.

Fyzická osoba pak může být stižena pokutou do 10 000 Kč (§ 35 odst. 1 písm. l, odst. 2 písm b.), podnikatelé nebo podniky pak pokutou do 50 000 Kč (§ 36 odst. 1 písm. n, odst. 10 písm. b). Co se týče zákazu činnosti, může být na fyzické osoby uvalen až v délce jednoho roku (§ 35 odst. 4 písm. a), podniky a podnikatele však v tomto případě zákazem činnosti ani postihnout nelze. Dvouletý zákaz činnosti tedy v těchto případech nepřichází v úvahu.

Zákon byl projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou 9. prosince 2016. Jak hlasovali jednotliví poslanci ve finálním hlasování, se samozřejmě můžete podívat zde. Snad už jen s úsměvem lze dodat, že zatímco se naši poslanci přetahují o to, nakolik musí být člověk opilý, aby bylo vhodné ho vyhodit, tak poprvé: postačí mu pouze dále nenalévat, podruhé: hrozící pokuty byly oproti době dřívější dokonce nižší a dvouletý trest zákazu činnosti zde nehrozí, a potřetí: takové ustanovení je novinka stará přinejmenším 25 let. Což by snad měli vědět především naši zákonodárci.

Autory dnešního textu jsou Ivana Procházková a Petr Dvořák.